Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801119-53999S1

Date of Document: 2002-02-08

دهكده جهاني سخنراني بوش از منظر معادلات اقتصادي - انتخاباتي كوروش فخرطاولي سخنراني سالانه رييس جمهور آمريكا در كنگره اين كشور، از سوي محافل سياسي و رسانه هاي جهاني بسيار مهم ارزيابي شده است. ذكر نام ايران به عنوان يكي از اجزاي آنچه بوش محور شيطاني ناميده، سخنراني رييس جمهور ايالات متحده را براي رسانه ها، مردم و مسئولان ما نيز در مركز توجهات قرار داده است. اين روزها تعبير و تفسيرهاي مختلفي در اطراف نيات واقعي جورج بوش از طرح تهديد عليه كشورمان به گوش مي رسد، اما شايد نكته اي كه كمتر منتقد و مفسري به آن توجه كرده، اهداف سياسي، انتخاباتي بوش به عنوان يك جمهوريخواه است. امسال آمريكايي ها براي انتخابات ميان دوره اي يكبار ديگر پاي صندوق هاي راي مي روند. در اين انتخابات 435 عضو مجلس نمايندگان و 13 عضو سنا برگزيده مي شوند. دولت آمريكا و در راس آن جورج بوش، طي يكسال گذشته كارنامه درخشاني به مردم ارايه نكرده اند. بوش شايد در عرصه بين المللي نمره قابل قبولي دريافت كرده باشد، اما ادامه رجزخواني هاي جنگ آورانه نمي تواند پيروزي حزبش در انتخابات پيش رو را تضمين كند; جامعه شناسي سياسي آمريكا مي گويد مردم اين كشور به هنگام انتخابات ميان دوره اي برپايه معادلات داخلي و به ويژه معيارهاي اقتصادي راي مي دهند. از آنجايي كه بوش مي داند در اين زمينه كارنامه قابل دفاعي ندارد، در اين سخنراني _ انتخاباتي _ كوشيده است با اغراق گويي در مورد خطر تروريسم بين المللي و نام بردن ناشيانه از چند كشور _ به ويژه ايران كه با مخالفت هاي جهاني مواجه شد _ شهروندان آمريكايي را متقاعد سازد كه فعلا جمهوريخواهان را در كنگره (تئوري كنگره همراه با رييس جمهور در حال جنگ ) حفظ كنند.. با اين حال كارشناسان تلاش بوش را بي فايده مي دانند و اين احتمال را كه در انتخابات ميان دوره اي 2002 مسايل اقتصادي نقش اصلي را ايفا نمايند بسيار جدي ارزيابي مي كنند. جنگ با تروريسم يا ركود اقتصادي اقتصاد آمريكا در حال حاضر شكننده و در ركود كامل است. علي رغم تلاش هاي رييس جمهور، كنگره و خزانه داري فدرال، پيش بيني مي شود كه تا قبل از انتخابات پاييز 2002 اتفاق خوشايندي در اين اقتصاد روي ندهد. حتي نگاهي كوتاه به عناوين سخنراني اخير بوش نيز مي تواند منعكس كننده دلمشغولي هاي واقعي و جدي دولت جمهوريخواه باشد: ايجاد تحرك در اقتصاد كشور و مصرف داخلي، و تامين امنيت اقتصادي كارگران آمريكايي در كنار جنگ با تروريسم و تامين امنيت داخلي قرار مي گيرد، امروز خطر بازگشت به دوره كسري بودجه، بر اقتصاد آمريكا سايه انداخته و موج بيكاري و كاهش مصرف عواملي است كه مي تواند دموكرات ها را در كنگره به قدرت برساند و اين دقيقا مسئله اي است كه باعث نگراني بوش و هم حزبي هايش شده و درونمايه جنگ با تروريسم را در سخنراني اخيرش تقويت كرده است. البته جمهوريخواهان چنين استدلال خواهند كرد كه كاهش رشد اقتصادي كشور در ماه هاي اوليه دولت كلينتون آغاز گرديده و برنامه كاهش مالياتي آنها اسباب بازگشت رشد اقتصادي را فراهم خواهد آورد، اما اين همه ماجرا نيست. آمريكا در يكي از حساس ترين نقاط عطف تاريخش، درحالي كه مي خواهد حركت آينده جهان را در مسير منافع ملي اش سامان دهد، با ركود اقتصادي مواجه است. جنگ هزينه دارد و اگر آمريكا و بوش واقعا بخواهند تهديدات شان را عليه كشورهاي ديگر عملي كنند، با اين اقتصاد نالان قطعا دچار مشكل مي شوند. در حالي كه /0 2رشد درصدي سه ماه چهارم سال 2001 اميدواري هاي زيادي را برانگيخته و حتي برخي اقتصاددان ها از بازگشت رشد 4 درصدي در سال 2003 سخن گفتند، هستند اقتصاددان هاي واقع گراتري مثل استفان روچ كه با اشاره به كسري موازنه خارجي فعلي آمريكا ( درصد 4 توليد ناخالص داخلي ) زنگ خطر را به صدا درمي آورند. روچ عقيده دارد اگر اقتصاد آمريكا با آهنگ فعلي به حركتش ادامه دهد و همچنان هزينه هاي سرسام آور جنگ برقرار باشد، كسري موازنه خارجي ايالات متحده در سال 2003 به 6 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد رسيد; به بيان ساده تر دولت مجبور خواهد بود براي رفع اين عدم توازن، روزانه دو ميليارد دلار به پيكره اقتصاد كشور تزريق كند. در حالي كه چشم انداز رشد اقتصادي در ژاپن تيره وتار است و اروپا نيز چشم اميد به آمريكا دوخته - گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، اقتصاد شماره يك قاره اروپا، اخيرا به اين موضوع اعتراف كرده _ به نظر مي رسد آمريكا نيز، دست كم در كوتاه مدت نمي تواند به خروج مطلوب از ركود اقتصادي اميدوار باشد. با اين اوصاف جاه طلبي هاي جنگي بوش ممكن است اقتصاد كشور و جمهوريخواهان را با هم به سقوط جدي بكشاند. از اين لحاظ انتخابات ميان دوره اي پاييز امسال مي تواند تا اندازه زيادي دورنماي اقتصادي و سياسي تنها ابرقدرت جهان را مشخص سازد.