Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801119-53998S5

Date of Document: 2002-02-08

سه دقيقه با رئيس گوگل ميليون ها نفر بر اين باورند كه اريك اشميت حكم نقشه اينترنت را دارد. گوگل در رد وود سيتي كاليفرنيا موتور جست وجوي بي نظيري است كه مرتبطترين اطلاعات را در كوتاه ترين زمان ممكن در اختيار جست وجوگر قرار مي دهد. اشميت 46 ساله تابستان امسال به جاي لري پيچ 28 ساله تكيه زد. قبل از آن رئيس يك شركت سازنده نرم افزار به نام نوول Novell بود و پيش از آن در شركت سان مايكروسيستم كار گوگل مي كرد درست زماني كه همه پايگاه هاي اينترنتي زار مي زدند و به ورطه ورشكستگي مي افتادند شكوفاتر شد. در اين جا توجه شما را به مصاحبه كوتاه با اشميت جلب مي كنيم كه توسط World PC انجام شده است. منبع اين مصاحبه سي ان ان است. & گوگل كه معمولا بهترين جوابها را به پرسشگر مي دهد هرگز از اين توانايي بالا براي تحميل آگهي هاي ناخواسته و مزاحم استفاده نكرده و از كمپاني ها براي اين منظور كه نامشان در فهرست جوابها قرار بگيرد پول دريافت نكرده است پس چگونه پول در؟ مي آورد نيمي از راه آگهي هاي متني كه ارتباط كامل با سوال جست وجوگر دارد و در كنار پاسخ هاي پيشنهادي گذاشته مي شود و نيمي ديگر از راه در اختيار قراردادن فناوري هاي جست وجو به سايت هايي نظير ياهو! yahoo & مي گوييد هفته اي صد هزار پيغام دريافت مي كنيد كه در آن كمپاني ها تقاضا مي كنند هنگام ارايه پاسخ به كاربر در موتور جست وجو، جزو اولين پاسخ هاي دريافتي باشند و و ] شما قبول [نمي كنيد چگونه تعادل ميان غير انتفاعي بودن و سرپا ايستادن از ] لحاظ [مالي برقرار؟ كرده ايد در مدل ما تبليغات تاثيري در طبقه بندي پاسخ ها ندارد اولويت ] به پاسخ هايي داده مي شود كه ارتباط بيشتري با سوال [دارند كامپيوترهاي مخصوص آگهي كمپاني ما از كامپيوترهاي جست وجوگرما جدا دليل هستند خوبي هم پشت آن است. چون هيچ انساني در مورد اين موضوع سرگردان نمي شود. & گوگل آرشيو قابل جست وجوي 20 ساله يوزنت و بتاتستينگ testing] [Beta را به خدمات خود افزوده است، در آينده چه در نظر؟ داريد جست وجو كاتالوگ يك نمونه خوب از خدمات جديد است چون دو نفر ظرف شش ماه آن را به انجام رساندند و چون گوگل از زير ساخت خوبي برخوردار شده است افزودن خدمات جديد آسان شده است. به عنوان يك قاعده كلي ما پيش از موعد پرده از كارهاي ويژه خود برنمي داريم. آخرين كار مهمي كه كرديم اين بود; جديدترين و به روزترين اخبار و اطلاعات، در مورد كلمات جست وجو شده را پيش از پاسخ ها ي [لينك ها ] پيشنهادي قرار داده ايم. زماني كه من [مسئوليت ] را به عهده گرفتم كمپاني به روز نبود. آنچه را به عنوان جديدترين معرفي مي كرد دست كم دو هفته از عمرش گذشته بود. چون نرم افزارهاي خزنده ماهانه كار مي كردند اما حالا گوگل اولين پاسخ هايش به روز است يعني ] مال همان روز است مگر آن كه در همان روز اتفاقي در مورد آن نيفتاده [باشد. ما به روش هاي لگاريتمي رديابي خاص در مورد كنترل ترافيك استفاده از پايگاه ها مجهز شده ايم تا با آن روش ها مطمئن شويم كه صفحات، جديد باشند. براي جديد بودن، چيزي كه اضافه كرده ايم بازنگري تيتر خبرهاي روز گوگل است بدون دخالت انسان تمام روزنامه هاي اينترنتي را براي به روز شدن مي خواند. & از اشتباه هاي ساير موتورهاي جست وجو چه عبرت هايي ؟ برده ايد يكي اين كه خيلي زود عمومي نشويم به عبارت ديگر تجارت حقيقي بسازيم. دوم اين كه تمام حواس مان را روي جست وجو بگذاريم. كمپاني هاي جست وجو كه نمي خواهم نامي از آنها ببرم به جز جست وجو، به كارهاي ديگر هم پرداختند. براي همين جست وجو را فراموش كردند; يا انقلاب بعدي را در زمينه جست وجو از دست دادند يا راه را براي گوگل باز گذاشتند كه پيش دستي كند. & آيا شما گوگل را يك شبكه مي بينيد يا چيزي مثل پايگاه ؟ مقصد شايد در آينده. امروز گوگل در وهله اول يك كمپاني فناوري است كه محصولات بزرگي توليد مي كند و اميدوار است مردم از آن استفاده اما كنند راستش را بخواهيد ما حال حاضر در محصولات بيش از اندازه و روبه رشد خودمان هم مانده ايم. ديگر فرصتي براي نگراني در مورد چيزهاي ديگر برايمان نيست مهم است كه موتور جست وجوي مان با اطمينان خاطر، صددرصد براي پرسش هاي كاربر پاسخ داشته باشد. & پس تصميم نداريد ياهوي ديگري؟ بشويد كارما جست وجو كار است ياهو پورتال Portal است با هزاران خدمات كاري ويژه كه گوگل مي كند به اندازه كافي محدود هست. هدف گوگل به اندازه ياهو و آمريكا آن لاين بزرگ نيست. استراتژي ما رقابت نيست ما مي خواهيم، آنها [ياهو ] مشتري ما بمانند. & براي فناوري جست وجو چه چيز بالاتر از اين قابل تصور ؟ است فناوري هميشه رو به پيش بوده است، كمپاني ها - نه فقط كمپاني هاي جست وجو - نبايد از تغيير واهمه داشته باشند. چه وقت شما شاهد آن بوديد كه شبكه ها براي آخرين بار از پهناي باند ارزان DRAM ارزان و تعداد معتنابهي كامپيوتر PC] در مقايسه با [مين فريم استفاده؟ كرده اند بيشتر كمپاني ها هنوز با مين فريم ها و معماري قديمي شان ساخته مي شوند. در گوگل ما به اين نتيجه رسيديم براي ذخيره اطلاعات از DRAM به جاي هارد ديسك استفاده كنيم كه هم ارزان تر است و هم دويست هزار برابر موثرتر، به خصوص هنگام بازيافت داده ها. در معماري هاردديسك بايد منتظر شويد بازوهاي ديسك اطلاعات را از روي پلاتر هاردديسك برايتان بياورد. در حالي كه DRAM مثل رعد و برق مي ماند. فناوري جست وجو هنوز جا براي پيشرفت دارد، به خصوص تا وقتي لگاريتم و معماري كامپيوتر هست. & مهمترين مشكل گوگل؟ چيست كنترل و اداره كردن رشد. به سرورهاي ما بيش از حد توانشان فشار مي آيد. DRAM كم مي آوريم. كامپيوترهايمان را روزبه روز زيادتر مي كنيم ابزارهايمان را پيچيده تر مي كنيم اما هنوز مشكلمان رشد است. & تا كجا مي تواند بزرگ شود چه وقتي جلو اين رشد را ؟ مي گيريد پيش بيني اندازه بازاري كه تازه شروع شده اشتباه است. مدلي كه ما مي بينيم هيچ نشاني از كند شدن ندارد. ما هم تا هر كجا پيش برود، مي رويم. وقتي هم كه موقعش رسيد به مشكلات ديگر مي پردازيم. & با خود به گوگل چه؟ آورديد من خودم متخصص فناوري هستم. اما در گوگل فقط كار اجرايي مي كنم و كمپاني را مي گردانم. فناوران نسل جديد بهتر از نسل ما سريع ترند هستند. بهتر مي فهمند، من فقط تجربه اجرايي را مي توانستم به اينجا بياورم. كارمندان گوگل همه جوانند. هر روز هم چالش هاي جديدي پيش مي آيد.