Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53996S3

Date of Document: 2002-02-07

وزير كشور و نمايندگان مجلس: اروپا، آمريكا را همراهي نخواهند چين و روسيه، كرد موسوي لاري: اتباع افغاني از بهار آينده به كشورشان بازگردانده مي شوند گروه سياسي: سيدعبدالواحد موسوي لاري وزير كشور ديروز با حضور در سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ضمن برگزاري نشست مشترك با مديرعامل و مديران اين سازمان و نيز بازديد از بخش هاي مختلف ايرنا، به تشريح ديدگاه هاي خود پيرامون مسائل سياسي اخير پرداخت. وي در تشريح آخرين تحولات منطقه و سخنان اخير رئيس جمهوري آمريكا گفت: مقامهاي آمريكايي به دنبال وارد آوردن اتهاماتي به ايران هستند اما بايد بدانند كه نمي توانند در همه موارد عزم عمومي در سطح بين المللي را با خود همراه كنند. وزير كشور همچنين در مورد وضعيت آوارگان افغاني مستقر در ايران تاكيد كرد: اتباع افغاني از بهار آينده به كشورشان بازگردانده خواهند شد و با افاغنه اي كه به صورت غيرقانوني در كشور حضور داشته باشند، برخورد جدي صورت مي گيرد. به گفته سيدعبدالواحد موسوي لاري وزارت كشور به مسئله بازگشت افاغنه به كشورشان به صورت جدي مي نگرد و درباره آن با سازمانهاي بين المللي از جمله كميسارياي عالي پناهندگان مذاكراتي داشته است اگرچه به انتظار اقدام آنان نيز نخواهد وي ماند افزود: با فضاي جديدي كه در افغانستان بوجود آمده است، تعداد زيادي از افاغنه، خود علاقه نشان داده اند تا به كشورشان بازگردند و فكر مي كنم با آمادگي وزارت كشور و استانداريها، در سال آينده بخش عمده اي از آنان به افغانستان بازگردند. موسوي لاري در پاسخ به اين پرسش كه اخيرا هيات وزيران در مصوبه اي، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزي را موظف كرده است تا نسبت به سوادآموزي افاغنه اقدام كنند، آيا اين مسئله با اصل بازگشت افاغنه به كشورشان در تضاد؟ نيست گفت: سوادآموزي افاغنه به اين منظور است تا آنان هنگام بازگشت به كشورشان از حداقل سواد برخوردار باشند چرا كه وضعيت آموزش در افغانستان بسيار اسف بار مي باشد و در واقع اين يك حركت انساندوستانه است. وزير كشور در پرسشي پيرامون حضور افرادي چون گلبدين حكمتيار كه به مخالفت با دولت موقت افغانستان اشتهار دارد و از امنيت موجود براي ابراز عقايد خود بهره مي برند، گفت: ما در كوتاه مدت نيز اين مسئله را كه اظهارنظرهاي مخالفين دولت موقت به ايجاد تنش در روابط دو كشور منجر شود، نمي پذيريم. ما همه كارها را از مجراي دولت قانوني افغانستان تعقيب مي كنيم و هر فرد يا گروهي كه بخواهد از داخل ايران دست به شيطنت و يا مساله اي ديگر بزند، جايي براي او نيست. وي گفت كه مسئله حكمتيار از طريق وزارت اطلاعات و مراجع ذيربط ديگر پيگيري خواهد شد و اقدام مقتضي درباره او صورت خواهد گرفت. دو تن از نمايندگان مجلس نيز در همين زمينه درگفتگو با خبرنگار همشهري ديدگاههاي خود را تشريح كردند. داود سليماني سخنان اخير بوش را استفاده تبليغاتي براي انتخابات رياست جمهوري آينده و كاهش فشار اسرائيل بر بخشي از هيات حاكمه آمريكا عنوان كرد و گفت: پس از حادثه ايران 11 سپتامبر از همان ابتدا اعلام كرد كه براي مبارزه با تروريسم همكاري مي كند و در مورد افغانستان نيز تلاش هايي در جهت حاكميت دولت موقت اين كشور انجام داد، لذا بعيد است دولت هاي اروپايي، چين و روسيه، آمريكا را در مقابله با ايران همراهي كنند. سليماني در مورد ادعاي دسترسي ايران به سلاحهاي اتمي گفت: استفاده از انرژي هسته اي در ايران تحت بازرسي و نظارت سازمان ملل است و ما از آن در جهت مقاصد صلح جويانه و غيرنظامي استفاده مي كنيم. وي در مورد تحركات برخي جناحهاي داخلي براي تحريك جنگ طلبان آمريكايي گفت: جنگ افروزي در شرايط كنوني به نفع هيچكس نيست و اين حركت ها باعث مي شود ما بدون توجه به عوامل بازدارنده، تبليغاتي انجام دهيم كه نهايتا به سود جنگ است. نماينده تهران توجه جامعه جهاني به ويژه كشورهاي منطقه، اتحاديه اروپا، روسيه و جنوب آسيا را موثرتر از تهديدات نظامي دانست و گفت: دستگاههاي جاسوسي، رديابها و... زمينه شناخت نسبي از توان داخلي ما را فراهم مي كند، لذا نيازي به اين تبليغات نيست. وي افزود: احتمال دارد عده اي بخواهند با حاكم كردن جو نظامي در داخل، زمينه ذبح اصلاح طلبان و بستن فضاي باز را فراهم كنند و از اين طريق به تصفيه حساب با اصلاح طلبان بپردازند. جاسم شديدزاده نماينده اهواز نيز تهديد آمريكا عليه عراق ايران، و كره شمالي را گسترده كردن جبهه مخالفان عنوان كرد و گفت: ايران مانند عراق نيست. از يك نظام منسجم، قدرت دفاعي قابل توجه و مناسبات اقتصادي محكم با كشورهاي اروپايي و منطقه برخوردار است و اين به هم پيوستگي ايجاب مي كند كه آمريكا تامل بيشتري در رابطه با ايران داشته باشد. وي در مورد عملكرد دستگاه ديپلماسي كشور در رابطه با بحران منطقه گفت: ارتباطات و رايزني هاي وزارت امور خارجه در خصوص مسائل منطقه خوب ولي ناكافي بوده است. نماينده اهواز طرح مطالبي را كه تحريك كننده نظاميگري و جنگ است به نفع منافع ملي ندانست و گفت: استراتژي واحدي در تعريف منافع ملي و در سيستم اطلاع رساني ما به ويژه در مواقع بحراني وجود ندارد.