Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53996S1

Date of Document: 2002-02-07

مجمع روحانيون مبارز: جمود بيش از، هر دشمن خارجي هويت انقلاب را تهديد مي كند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مجمع روحانيون مبارز با انتشار بيانيه اي نسبت به خطر جمود و استفاده ابزاري از دين براي مقاصد پست دنيوي هشدار داد و آن را آفتي دانست كه بيش از هر دشمن خارجي و داخلي، هويت انقلاب اسلامي را تهديد مي كند. اين تشكل در بيانيه خود كه از طريق نمابر در اختيار ايرنا قرار گرفت، افزود: اگر اين آفت علاج نشود و مراكز علمي و فرهنگساز چون حوزه هاي علميه و دانشگاههابه مقابله با تحجر و جمود و تنگ نظري برنخيزند، ديري نمي گذردكه سرمايه عظيم انقلاب يعني اعتماد مردم به كارآمدي اسلام براي حل معضلات جامعه از دست خواهد رفت. در اين بيانيه خاطرنشان شده است: كساني كه خود را اسلام مجسم مي دانند، هر راي و نظري را كه خلاف برداشتهاي آنان باشد، خلاف شرع و گوينده آن را خارج از اسلام معرفي مي كنند و با تحريف احساسات پاك جوانان و ايجاد جو خشونت و ارعاب سعي در منزوي كردن رقباي خود دارند. مجمع روحانيون مبارز افزود: اين عده، بذر مسموم و خطرناكي را در دلهاي ساده برخي مي افشانند كه اگر خداي نخواسته زمينه رشد بيابند، جز جهل و ويراني ثمري نخواهد داشت. نگراني و رنج روحي امام راحل از اين گروه بر كسي پوشيده نيست. تشكل مزبور در بخش ديگري از بيانيه خود اهميت جايگاه قوه مقننه را در رشد و بالندگي كشور يادآور شده و خاطرنشان كرده است: مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه ملت و محل تجمع عصاره فضايل ملت و تنها مرجع قانونگذاري از موقعيت بي بديلي برخوردار است. در اين بيانيه اضافه شده است: اهانت به مجلس، اهانت به ملت تلقي مي شود. برخوردهايي كه در ماههاي اخير با مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، به هيچ روي قابل توجيه نيست. مجمع روحانيون مبارز تصريح كرد اگرچه اين بار با حركت مجلس و اقدام شايسته رياست آن و دخالت مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي، نماينده مجلس آزاد و بحران موقتا خاتمه يافت، اما آيا بحران آفرينان دست از بحران سازي برخواهند داشت و ديگر بار آرامش جامعه را بر هم نخواهند؟ زد به اعتقاد اين تشكل تجربه نشان داده است كه اگر ريشه هاي مفاسد علاج نشود، حركتهاي مقطعي سودي نخواهد بخشيد. مجمع روحانيون مبارز همچنين از اصلاح طلبان خواست در مقابل آفات استحاله و انحراف كه اصلاحات در كشور را تهديد مي كنند، هوشيار باشند. اين تشكل در بيانيه خود تاكيد كرد: اصلاحات بايد از دو آفت بزرگ در امان بماند. يكي آفت استحاله از ناحيه كساني كه موج اصلاحات آنان را از متن مديريت كشور در بخشهاي مختلف اجرايي و قانونگذاري به حاشيه رانده است. مجمع روحانيون مبارز در اين مورد توضيح داد: اين گروه با اين تعبير كه اصلاحات همواره در انقلاب بوده و مقوله جديدي نيست، سعي در بي اهميت جلوه دادن و استحاله آن دارند. در ادامه اين بيانيه دومين آفتي كه اصلاحات را تهديد مي كند، آفت انحراف ناميد شده و آمده است: آفت انحراف از سوي افراد تندرو است كه احيانا اهداف خاصي را دنبال مي كنند و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي و انجام تحركات نسنجيده تحت عنوان اصلاحات بهانه به دست مخالفان اصلاحات داده و موجبات نااميدي مردم را فراهم مي آورند. مجمع روحانيون مبارز منظور از اصلاحات را تقويت بنيانهاي انقلاب از طريق مردم سالاري ديني، نفي سليقه هاي فردي در اداره حكومت، تقويت نهادهاي مدني قانوني، گسترش آزاديهاي مصرح در قانون اساسي، آزادي مطبوعات، قانونمداري، تنش زدايي در سياست خارجي، تحمل مخالفان در داخل، مبارزه اصولي و همه جانبه با ريشه هاي مفاسد ذكر كرد. اين تشكل در بخش ديگري از بيانيه خود به مسئله فلسطين اشاره كرده و نوشته است: مردم بي دفاع فلسطين سخت ترين دوران تاريخ مبارزات خود را هيچ مي گذرانند نقطه امني براي آنان باقي نمانده است. در اين بيانيه اضافه شده است: صهيونيستها با حمايت بي دريغ آمريكا از هيچ جنايتي فروگذار نمي كنند و روزي نيست كه خبر قتل، شكنجه، آدم ربايي، ترور و تخريب منازل مسكوني فلسطينيان به دست صهيونيستها به گوش جهانيان نرسد. مجمع روحانيون مبارز افزود: جهان اسلام در اين مقطع حساس، مسئوليت سنگيني به عهده دارد كه غفلت از آن ضررهاي جبران ناپذيري در پي خواهد داشت. كساني كه راه علاج را در سازش و مذاكره با اسرائيل جستجو مي كنند، سخت در اشتباهند. در اين بيانيه همچنين به نقش بي بديل رسانه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما در هدايت و تنوير افكار عمومي اشاره شده و آمده است: تذكر اين نكته را لازم مي دانيم كه بايد با بهره گيري از نظرات متفكران و دلسوزان جامعه و برنامه ريزي تبليغي صحيح بدون جهت گيريهاي باندي و جناحي اعتماد مردم را جلب و اين رسانه مهم ملي را در راستاي خواست ملت تبديل به دانشگاه تربيت و اخلاق و آگاهي كرد. مجمع روحانيون مبارز همچنين بر آزادي مطبوعات در يك جامعه مدني تاكيد كرد و افزود: نبايد هر از چندگاه به بهانه اي آزادي مطبوعات را محدود و جامعه را از اين عطيه الهي محروم كرد. اين تشكل همچنين خواستار تامين معاش و رفاه نسبي مردم شد و از قوه قضائيه خواست با همكاري و همراهي دولت، زمينه هاي ناامني سرمايه گذاري را شناسايي كند.