Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53989S5

Date of Document: 2002-02-07

يك مقام ارشد وزارت نفت: يك ميليارد دلار واردات بنزين نگران كننده؟ نيست گروه اقتصادي: رشد مصرف بنزين در كشور از يك سو به دليل افزايش توليد انواع خودرو سواري در سالهاي اخير است و از طرف ديگر قيمت غيرواقعي اين سوخت موجب تقاضاي موثر بيش از اندازه استانداردهاي جهاني است. رشد مصرف بنزين كه در سالهاي اخير به طور /7 5متوسط درصد گزارش شده است موجب شده تا ارزش واردات آن روندي فزاينده پيدا كند. سيدرضا كسايي زاده مدير برنامه ريزي تلفيقي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با نشريه وزارت نفت گفته است: با ادامه /7 5رشد درصدي مصرف بنزين در آينده نزديك حتي در صورت تامين هزينه واردات، امكان واردات آن از نظر بندرها و حمل و نقل وجود نخواهد داشت و كشور در وضعيتي قرار مي گيرد كه چاره اي جز سهميه بندي وجود ندارد. وي گفت: ارزش واردات بنزين در سال آينده با 300 ميليون دلار افزايش نسبت به امسال به رقم يك ميليارد دلار مي رسد كه موجب نگراني است. به گفته كسايي زاده، يكي از راههاي مهم براي صرفه جويي در مصرف بنزين، تغيير فناوري خطوط توليد خودروهاي داخلي است. در حال حاضر مصرف بنزين برخي خودروهاي داخلي 17 ليتر در هر صدكيلومتر است در حالي كه مي تواند تا 6 ليتر در هر صدكيلومتر باشد.