Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53989S3

Date of Document: 2002-02-07

ارزش ذخاير نفت خام و گاز ايران 3000 برآورد مي شود ميليارد دلار قائم مقام وزارت نيرو اعلام كرد: ارزش كل ذخاير كنوني نفت خام و گاز طبيعي ايران 3000 ميليارد دلار برآورد مي شود. دكتررضا امراللهي ديروز در كارگاه نگاهي به انرژي در ايران وجهان و آينده انرژي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي افزود: ذخايرنفت خام اثبات شده ايران اكنون 100 ميليارد بشكه برآورد مي شود. چنانچه بهاي هر بشكه نفت خام 20 دلار محاسبه شود ارزش اين ذخاير حدود 2000 ميليارد دلار است. ذخاير گاز طبيعي ايران 26 تريليون مترمكعب برآورد مي شود كه با احتساب ارزش هر مترمكعب آن به ميزان 4 3 تا سنت مجموع ارزش ذخاير نفت و گاز كشور حدود ميليارد 3000 دلار و معادل دو سال بودجه آمريكا است. امراللهي تاكيد كرد: وضعيت توليد انرژي در ايران همانند كشورهاي رو به رشد است، اما در زمينه مصرف، به مثابه كشورهاي صنعتي عمل مي كنيم كه اين روش غلط است و بايد در زمينه استفاده از منابع انرژي، متعارف عمل كنيم. به گفته قائم مقام وزارت نيرو، بهينه سازي مصرف انرژي به ويژه در بخش حمل و نقل بايد جدي تلقي شود، زيرا بخش قابل توجهي از منابع انرژي در اين بخش هدر مي رود. وي سپس به مصرف انرژي الكتريكي در بخشهاي مختلف اشاره كرد و گفت: از مجموع برق توليدي در كشور، اكنون 33 درصد آن در بخش خانگي و 34 درصد در بخش مولد استفاده مي شود. نگاهي به اين آمار نشان مي دهد ميزان مصرف برق در بخش خانگي به صنعت نزديك است و به عبارت ديگر ميزان رشد مصرف برق در بخش خانگي زياد است. امراللهي ميزان تلفات توليد انرژي در ايران را حدود درصد 20 اعلام كرد وافزود: اين رقم حدود/1 5 برابر كشورهاي صنعتي مي باشد و نسبت به استاندارد جهاني رقم بالايي است، به همين منظور تاكنون تلاشهايي براي كاهش آن انجام شده است. به گفته امراللهي، ظرفيت نصب شده نيروگاههاي وزارت نيرو تا پايان سال جاري به 28 هزار مگاوات مي رسد. اين رقم در سال آينده با 2800 مگاوات رشد به 30 هزار و 800 مگاوات افزايش مي يابد.