Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53988S1

Date of Document: 2002-02-07

تحول اقتصادي اردن از دانشگاه ها آغاز شده است در سالهاي اخير، اردن دست به تغييرات ساختاري در بخش آموزش زده است تا با توجه به شرايط جديد، از منابع انساني و مادي كشور به طور بهينه استفاده شود. نظام آموزش عالي اين كشور به شكلي اصلاح شده است كه بيشترين بهره را از فناوري اطلاع رساني نوين كسب كند. اردن كشوري با حدود 5 ميليون نفر جمعيت است كه نيمي از آن زير 18 سال هستند. در اين كشور مدرك آموزش عالي به خصوص مدارك تخصصي ارزش زيادي دارددانشگاه 230 در اردن هر سال پذيراي شمار فزاينده جواناني هستند كه درپي آينده اي روشن پا به دانشگاه اما مي گذارند مشكل اينجاست كه اين آموزش نتيجه مشخصي دربرندارد. براساس آمارهاي دولت در حال حاضر 6000 داروساز متخصص در اين كشور وجود دارد كه بيكار هستند. مهاجرت دانشجويان روبه فزوني است. براي كشوري كه فاقد ثروت نفت شماري از كشورهاي عرب چنين است، وضعي نمي تواند ادامه پيدا كند. از اين رو، در نظام آموزش كشور بازنگري شده است و براساس دستورات ملك عبدالله دوم پادشاه اردن اقتصاد كشور به سمتي جهت گيري شده است كه كشور را به صورت پايگاه دانش فناوري اطلاع رساني در منطقه درآورد. طرح مورد نظر اردن را به صورت دره سيليكن ] مركز صنعت كامپيوتر آمريكا [ خاورميانه متصور كرده است. دانشگاهها در اين طرح ابزار اصلي انجام اين انقلاب هستند. دانشگاهها ملزم شده اند نيروي كار مورد نياز براي اين انقلاب را تامين آنها كنند بايد رشته هاي درسي را راه اندازي و دانشجو جذب كنند. براساس برنامه تدوين شده، در خلال 5 سال آينده بايد 35000 مهندس كامپيوتر تربيت شود، هر چند كه عده اي معتقدند با توجه به مهاجرت دانشجويان، اين رقم بايد دو برابر شود. البته دولت اردن دانشجويان را به تحصيل در خارج از كشور تشويق مي كند، اما به ندرت از آنان حمايت مالي مي كند. بيشتر دانشجويان راهي آمريكا مي شوند كه دانشگاههاي آن از امكانات بيشتري براي اعطاي بورس برخوردار هستند. كانادا نيز به دانشجويان دوره تكميلي اردن راحتتر اجازه ورود مي دهد. عده اي هم كه شمار آنها نفر 600ساليانه برآورد مي شود راهي انگليس مي شوند. اردنيهايي كه از توان مالي لازم براي تحصيل در خارج از كشور برخوردار نيستند، مي توانند از فرصتهاي آموزش از راه دور استفاده كنند كه روبه گسترش است. همكاري دانشگاههاي اردن با همتايان انگليسي خود اين امكان را به علاقه مندان مي دهد كه بدون ترك كشور مدرك فارغ التحصيلي از دانشگاههاي انگليس مثلا بگيرند دانشگاه هادرسفيلد طرحي مشترك را با يك دانشگاه اردني اجرا مي كند كه براساس آن دانشجويان اردني در خلال دوره اي دوساله از آموزش استادان انگليسي برخوردار مي شوند و از دانشگاه ياد شده مدرك فارغ التحصيلي مي گيرند. به علاوه دانشگاههاي دو كشور طرحهاي پژوهشي مشترك را با شرط سودمندي براي جامعه بومي اردن اجرا مي كنند. در اين حال، فرايند تغيير جهت اقتصاد اردن در حال انجام در است خلال دو سال گذشته، رشته هاي دانشگاهي كه ضرورت كمتري به وجود آنها احساس شده است، تعطيل شده است. به علاوه دانشجويان تشويق مي شوند به جاي رشته هايي همچون فلسفه يا عربي باستان به رشته هايي مانند تجارت الكترونيك، مديريت و مطالعات بازرگاني بروند. به گفته خالد توقان دانشگاهها بايد ضرورت وجودي خود را برحسب اصول اقتصاد كلان توجيه كنند. وي گفت: مدتها ما صنعت آموزش داشته ايم، حالا بايد از آموزش براي ايجاد صنعت استفاده كنيم. تعطيلي رشته هاي كم اهميت اعتراض چنداني را از طرف جامعه دانشگاهيان باعث نشده است. شماري از استادان فقط يك سال مهلت مي خواهند كه كار ديگري پيدا كنند. پروفسور وليد معاني رئيس دانشگاه امان كه با سابقه 40 سال، قديمي ترين دانشگاه اين كشور محسوب مي شود، گفت: شعار جديد دانشگاه وي اين است: ارتباط، توانايي و برتري. معاني گفت: آموزش صرفا به خاطر خود يادگيري كالايي است كه ديگر اين كشور توان مالي تامين آن را ندارد. آموزش افراد براي بيكاري بي معنا است. به هنگام ارزيابي هر رشته درسي مي پرسيم: آيا اردن به آن نياز؟ دارد در اين مسير موانع زيادي وجود ندارد. اردنيها به خوبي از وضعيت بي ثبات خود آگاه پس هستند از وقايع 20 شهريور آمريكا درآمد اردن از جهانگردي به شدت كاهش يافته است. آينده اين كشور بستگي زيادي به توانايي آن جهت تغيير قالب دارد و در اين راه منابع انساني يكي از اندك نقاط قوت بالقوه آن است.