Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53987S2

Date of Document: 2002-02-07

به فرزندان خود در ايجاد نظم كمك كنيد چگونه كودكاني منظم داشته؟ باشيم پسر 11 ساله من رابين مدت دو روز به دنبال لباس شناي خود مي گشت و نمي دانست كجاست. سرانجام مجبور شد يك لباس قرض كند. امروز او درس شنا ياد گرفت ولي اين كافي نيست. به خاطر دارم كه آنرا اطو كردم و به رابين دادم تا به همراه بقيه لباس هاي تميزش جمع بنابر كند اين چرا نمي تواند آنرا پيدا؟ كند و بعدا بطور اتفاقي آنرا پشت كشو پيدا كردم. آموزش مهارتهاي منظم بودن به كودكان، يك درس مهم زندگي است. دو نوع متفاوت نظم وجود دارد: نظم در زندگي و برنامه ها و نظم در محيط اطراف، كه هر دو نوع براي سالهاي رشد كودك مهم و ضروري است. خبر مهم اينكه، فرزندان شما مي توانند منظم تر شوند و خبر بد اينكه نمي توانند به تنهايي موفق شوند. بنابر اين آستين ها را بالا بزنيد و شروع كنيد. با وجود نظم، هركسي خوشحال تر و راضي تر است و فرزند شما نيز مي تواند موفق تر شود. زندگي منظم، زندگي سالم تري است زندگي بابچه ها با بي نظمي هاي خاصي همراه است. ولي اگر فرزندان شما نتوانند هنگام عجله و دستپاچگي صبح، وسايل مورد نيازشان را مانند جورابهاي تميز، وسايل مدرسه و غيره، پيدا كنند بايد تغييراتي در زندگي خود انجام دهيد. در اينجا چند پيشنهاد در مورد كمك به بچه ها براي بدست آوردن نظم اشاره مي شود. - برنامه خانواده را به صورت يادداشت روي ديوار آشپزخانه يا هرجايي كه افراد خانواده بتوانند آن را ببينند، نصب كنيد. يك تقويم ديواري يا وايت برد بسيار سودمند است. - كيف ها و لباسها را در جايي آويزان كنيد كه پايين و دستيابي به آنها براي بچه ها بدون زحمت باشد. - نيمكت بچه ها را در جايي نزديك به وسايلشان قرار دهيد تا بتوانند چيزهاي مورد نياز روز بعد را بردارند. - كشوهايي براي منظورهاي مختلف قرار دهيد، مانند: كاغذهاي مدرسه، كارت هاي دعوت، كاغذها و دفترهاي ديگري كه فرزندتان به خانه مي آورد و بايد در دسترس باشند. -دفترچه اي براي ليست شماره هاي تلفن، برنامه بازي و... داشته باشيد. - براي بچه هاي بزرگتر كشوهاي جداگانه اي براي كارها و وسايل مدرسه شان تهيه كنيد. نظم روزانه براي موفقيت در ايجاد نظم، بايد مانند يك فرمانده ارتش فكر كنيد، برنامه ريزي و سپس عمل نماييد. چند پيشنهاد براي موفق شدن در نظم: - به بچه ها بياموزيد كه از شب قبل تقويم را كنترل كنند تا ببينند براي برنامه هاي فردا به چه چيزهايي نياز دارند. درس؟ موسيقي ابزار لازم جمع آوري شود.؟ فوتبال وسايل لازم را بسته بندي كند. - فرزندانتان را مجبور كنيد بلافاصله پس از رسيدن به خانه، كيفشان را خالي كنند و كاغذها و ديگر وسايل را بيرون آورده و در جاي مخصوص مرتب كنند. - به آنها بگوييد كه لباسهايشان را از شب قبل آماده كنند. - ليست خريد خانواده را تهيه كنيد. در نظر بگيريد كه بچه ها نيازهايشان را به اين ليست اضافه مي كنند. - براي بچه هاي بزرگتر تقويم و وسايل برنامه ريزي را فراهم كنيد تا فعاليتهايشان را منظم نمايند. همه اين موارد موجب مي شود كه خانواده وقت و انرژي لازم را در زمان هاي پس از مدرسه يا هنگام عصر داشته باشد. بهتر است زمان خواب نيز تنظيم شود. برخي خانواده ها ترجيح مي دهند ساعات آخر شب را به آماده شدن جهت روز بعد، حمام و يا خواندن داستان اختصاص دهند. اتاق بچه ها را مرتب كنيد پيش از اين كه بتوانند اتاقشان را مرتب كنند، براي مرتب كردن آن به كمك نياز دارند. آنها نمي توانند اين كار را به تنهايي انجام دهند، پس دست به كار شويد. كار مرتب كردن اتاق را روزي انجام دهيد كه هيچكدام از شما خسته يا ناراحت نباشيد. چند پيشنهاد: - وسايل و ابزار را پايين قرار جالباسي دهيد را در جايي نصب كنيد كه دست كودكان به آن برسد. - از سبد يا مانند آن استفاده كنيد. براي بچه هاي 4 يا 5 ساله، قراردادن كتاب در قفسه مشكل است. سبد يا ظرفهاي پلاستيكي بهتر است. - براي لباس ها سبد خوب است و قرار دادن لباس در آن آسان تر است. همچنين براي وسايل مدرسه و نقاشي نيز مناسب است. - مرتب كردن اتاق بايد به صورت روزانه انجام شود. - رختخواب را با ملافه مناسب و قابل شستشو بپوشانيد. - بيشتر بچه ها در اطرافشان اسباببازيهاي زيادي دارند. اسباببازي ها را براي مدتي به نوبت پنهان كنيد و سپس آنها را به كودك بدهيد. - وسايل نقاشي، كاردستي و... را دسته بندي كنيد، ابزار كهنه را دور بريزيد و بقيه را در جاي مشخصي قرار دهيد. در پايان، در مورد توانائي هاي فرزندانتان واقع بين باشيد. هنگامي كه منظم هستند آنها را بسيار تشويق كنيد و وقتي كه فراموش مي كنند، به آرامي به آنها تذكر دهيد. منبع: اينترنت ترجمه: سيما قويدل