Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53987S1

Date of Document: 2002-02-07

نقش پدر بزرگها و مادر بزرگها در پرورش فرزندان بيشترين علت مشكل در روابط با پدر بزرگ و مادربزرگ، سوءتفاهم يا صحبت نكردن است. شكيبايي و گفت وگو مي تواند به خانواده ها كمك كند تا به پدربزرگ و مادر بزرگ نزديك شوند پدر و مادر بزرگها نقش مهم و ضروري در رشد سالم كودك دارند. بيشتر والدين بزرگ مي خواهند تجربياتي را كه خودشان با آن بزرگ شده اند، به نوه هايشان انتقال دهند. آنها مايلند نوه هايشان از خانواده اي دوست داشتني، مدرسه و همسايه هاي خوب، برخوردار باشند. با نقش فعالي كه آنها در زندگي نوه هايشان دارند، مي توانند به اين آرزوها جامه عمل بپوشانند. بسياري از پدر و مادرها مي دانند كه رابطه بين پدربزرگها و مادربزرگها با نوه هايشان به نفع هر دو نسل در است دنياي شلوغ امروزي، مسائل كاري موجب مي شود كه والدين توجه لازم را، آنگونه كه مي خواهند، به فرزندان نداشته باشند. در اين شرايط، پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها بزرگترين كمك براي خانواده هستند. ولي هميشه براي والدين آسان نيست تا رابطه خود را با پدر و مادرشان به يك حالت نگه دارند. در ادامه مطالبي در مورد افزايش رابطه فرزندان با پدربزرگ و مادربزرگشان آورده شده است. پرورش ارزش ها خانم ليفارگ نقش مادرش را در ايجاد ارزش ها در دختر17 ساله اش، كيت، توضيح مي دهد: مادر من يك تكيه گاه واقعي براي تصميمات دخترم است و كار او را براي ايجاد ارزش ها در فرزندانم تحسين مي كنم، بخصوص براي دخترم كيت كه اكنون جواني است كه بايد در مورد مسائل زندگيش تصميم بگيرد. ليفارگ دو پسرو6 13 ساله نيز دارد و از مادرش مي خواهد تا رابطه تك به تك با آنها داشته باشد. بچه ها معمولا رابطه راحت تر و دوستانه تري با پدر و مادربزرگ هايشان دارند. پدربزرگ ها و مادربزرگهايي كه از نوه ها نگهداري مي كنند در خانواده هاي بسياري، بچه ها ابتدا مادربزرگشان را در موقعيت نگهداري از خود براساس مي بينند مطالعات، از هر پدر 10 و مادر بزرگ 9 نفر در اوقاتي از روز از نوه هايشان نگهداري مي كنند. وقتي شارمن براون پس از به دنيا آمدن دخترش، سر كار رفت، مادر براون در طول روز از فرزندش مراقبت مي كرد. او مي گويد: اين شرايط براي مادر و دخترم فرصتي را فراهم كرده تا نزديك شوند و به مادرم امكان داده تا نظرات مراقبتي و تربيتي خود را تمرين كند. اما شرايط هميشه يكسان نيست. براون مي گويد: مادرم عقايد بخصوصي در مورد نگهداري از بچه ها دارد: بچه ها چه چيزي و چه زماني نياز به خوردن دارند، در زمستان چه لباس هايي بايد بپوشند و... و بايد درباره همه اينها توضيحاتي به دخترم بدهم و گاهي مادرم از من دلخور او مي شود فكر مي كند كه من درباره مسايل زيادتوضيح مي دهم. ولي با وجود اين مشكلات، براون از بودن والدينش خوشحال است و براي هر يك از اعضاي خانواده در آموزش چيزهاي منحصربه فرد به فرزندش، ارزش قائل است. برخي والدين فكر مي كنند كه پدر و مادربزرگ ها يا زياد درگير مسائل مي شوند و يا به اندازه كافي توجهي به آنها ندارند. از طرف ديگر، بعضي پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها هم فكر مي كنند كه از آنها انتظار زيادي دارند و برخي ديگر با خوشحالي مسئوليت نوه هايشان را مي پذيرند. تضاد اعتقادات و ارزشها، دوري مسافت، روابط مشكل دار و مسايل كوچك و بزرگ ديگر، ممكن است از روابط دوستانه و حمايتي جلوگيري كند. مسائل غيرقابل حل كيمن هلر، مشاور خانواده در ماساچوست، مي گويد: گاهي مسائل دوران كودكي موجب ايجاد هيجانات غيرمنتظره مي شود. والدين معمولا وقتي مشاهده مي كنند كه پدر و مادرشان به نوه ها بيشتر از وقتي كه آنها كودك بودند، محبت و توجه دارند، از آنها دلگير مي شوند. به عنوان يك فرد بزرگسال، پدر و مادرها بايد والدين خود را درك كنند و بر احساسات خود چيره شوند و گذشته را فراموش بسياري كنند از آنها ممكن است از فشارها و شرايط زندگي والدينشان كه موجب اعمال و كنش هايي نسبت به فرزندان مي شده آگاهي است، نداشته باشند. پاسخگويي به نيازهاي ويژه عامل ديگر كشمكش وقتي بروز مي كند كه پدر و مادر بزرگ ها از چگونگي پاسخگويي به نيازهاي ويژه كودك آگاهي ندارند، مانند كمبود توجه، نداشتن توانايي در يادگيري و احساسات. آنها ممكن است روش هاي سخت و دقيقي را كه خود با آن بزرگ شده اند، پياده كنند و توجه نداشته باشند كه اين روش ها براي كودكي كه نيازهاي ويژه اي دارد، موثر نيست. هلر پيشنهاد مي كند كه پدر و مادربزرگها در اين موارد: نحوه توضيح مسائل و تغييراتي كه در دانش جديد به وجود آمد، آگاه شوند. گفت وگو كنيد بيشترين علت مشكل در روابط با پدر بزرگ و مادربزرگ ها، سوءتفاهم يا صحبت نكردن است. شكيبايي و گفت وگو مي تواند به خانواده ها كمك كند تا به پدر و مادر بزرگ ها نزديك شوند كه بهترين نوع رابطه است. آرتور كورن هابر، پژوهشگر و مدير تحقيقات در مورد پدر و مادر بزرگ ها، پيشنهاد مي كند كه در مورد احساسات خود روراست باشيد. از گفت وگوهاي متفرقه چيزي به دست نمي آيد و تنها موجب ايجاد عصبانيت، هيجان و سوءتفاهم مي گردد. جلسه هاي خانوادگي را با پدربزرگها و مادر بزرگها تشكيل دهيد. اگر باز هم مشكلي وجودداشت از يك دوست مورد اطمينان يا مشاور كمك بگيريد. احترام به بزرگترها پدر و مادر بزرگ ها خانواده را ارزشمندتر مي كنند كه براي تمام افراد خانواده مفيد است. ولي در جامعه كنوني، بزرگترها مانند گذشته مورد احترام جورج نيستند ويومز، مشاور خانواده مي گويد: بايد معناي بزرگ خانواده را يادآوري كنيم تا نقش بزرگترها در خانواده ارزشمندتر شود. بايد از خانواده هايي بياموزيم كه پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها با خانواده و نوه هايشان زندگي مي كنند. پدر و مادربزرگها به ميراثهاي خانوادگي احترام مي گذارند و به ارزشهاي خانوادگي پايبند هستند و مي توانند اين ارزشها را به جامعه امروزي كه پدر و مادرها گرفتارند انتقال دهند. منبع: اينترنت ترجمه: سيما قويدل