Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801118-53983S3

Date of Document: 2002-02-07

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: مجلس براي تكميل بيمارستان هاي نيمه تمام برنامه بيش از 75 پروژه نيمه ساخت بيمارستاني در كشور وجود دارد كه تمامي آنها نيز طرح هايي بزرگ هستند و براي به بهره برداري رسيدن به منابع مالي زيادي نياز دارند اعتبارات بخش درمان در لايحه بودجه سال 1381 ده درصد افزايش يافته است. اما باتوجه به كمبودها و نيازهايي كه در اين بخش وجود دارد، نمي توان از اين اعتبار انتظار تحولات جدي داشت. دكتر سيده فاطمه خاتمي - عضو كميسيون بهداشت و درمان و نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي - با بيان اين مطلب تصريح كرد: در واقع همه ساله اعتبارات بخش درمان در لوايح بودجه با مقداري افزايش همراه بوده است اما به دليل گستردگي نيازها و كمبودهاي موجود در اين بخش هر سال با برآورد نشدن حجم عظيمي از نيازهاي درماني مواجه ايم. امسال نيز به مانند دوره هاي گذشته با وجود افزايش ده درصدي اعتبارات بخش درمان، به نظر نمي رسد كه سال آينده در حل مشكلات اين بخش به توفيقي چشمگير دست يابيم. وي كه با خبرنگار ما گفت وگو مي كرد در ادامه افزود: مشكلاتي نظير اجراي طرح خودگرداني بيمارستان ها به اعتباراتي بيشتر از اين نياز دارد. درغيراين صورت اين طرح همچنان به صورت معلق باقي خواهد اين ماند درحالي است كه پروژه هاي ديگري نيز وجود دارند كه اجراي هر كدام به تنهايي به اعتباراتي بيشتر از اين نياز دارند. خاتمي درمورد رديف هاي موجود در بخش اعتبارات درماني بودجه سال آينده گفت: براي اقشار نيازمند و كم درآمد كه توانايي پرداخت هزينه هاي درماني را ندارند در بودجه سال آينده و بخش اعتبارات درماني رديف خاصي در نظر گرفته شده است كه مي توان به جرات 7گفت اين رديف به تنهايي نمي تواند در قبال اين قشر از افراد جامعه جوابگو باشد. نماينده مردم مشهد با اشاره به عمده فعاليت هاي حال حاضر كميسيون بهداشت و درمان اظهار داشت: درحال حاضر نمايندگان عضو كميسيون بهداشت و درمان و اكثر نمايندگان مجلس شديدا در تلاش هستند تا پروژه هاي نيمه تمام بيمارستاني كشور هرچه زودتر به بهره برداري برسد و در اين زمينه پيشنهادهاي متعددي را نيز به متوليان و مسوولان بخش هاي درماني ارسال كرده اند. خاتمي اضافه كرد: بيش از 75 پروژه نيمه ساخت بيمارستاني در كشور وجود دارد كه تمامي آنها نيز طرح هاي بزرگ و جامعي هستند و براي اجرا به منابع مالي زيادي نياز دارند، اما در بودجه سال آينده تنها براي 10 بيمارستان 25 تختخوابي اعتباراتي پيش بيني شده است كه اين 10 مركز درماني نيز بيشتر درمانگاه هستند تا بيمارستان. اين نماينده مجلس يادآور شد: بسياري از مسوولان بخش هاي درماني معتقدند كه صرف هزينه براي ساخت مراكزدرماني در مناطقي كه تنها 40 تا 50 هزار نفر جمعيت دارد هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد و بعد از ساخت و به لحاظ تامين تجهيزات و حقوق پرسنل با مشكلات زيادي روبه رو خواهند شد، لذا براي اتمام پروژه هاي نيمه ساخت فعاليت جدي انجام نمي دهند. وي ادامه داد: اما تقاضاي بسيار زيادي از سوي ساكنين اين مناطق و نمايندگان منتخبشان در مجلس براي هرچه سريع تر به بهره برداري رساندن اين بيمارستان ها وجود دارد. مردم اين مناطق براي رفع نيازهاي درماني خود بايد به شهرهاي ديگري كه از لحاظ درماني داراي امكانات نسبتا مناسبي است رجوع كنند و به همين علت با مشكلات بسيار زيادي دست به گريبان هستند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نياز و تقاضاي ساكنين اين مناطق را مهمترين عامل درجهت انجام يكسري اقدامات جدي براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام بيمارستاني خواند و تصريح كرد: مجلس مصمم است با تدوين شرايط خاص مراحل اتمام اين پروژه ها را تسهيل كند و درحال حاضر درحال برنامه ريزي براي اين منظور است. علي رغم آن كه اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده براي اين منظور بسيار اندك است به نظر مي رسد كه سال آينده به واسطه برنامه هايي كه مجلس دارد در اين زمينه اقدامات مثبتي انجام شود البته حدود 25 درصد اين پروژه ها نيز تا به حال توسط وزارت بهداشت ساخته شده است. نحوه اجرا و اتمام اين پروژه ها گفت: مجري طرح وي درمورد بسياري از اين پروژه ها به احتمال زياد وزارت مسكن خواهد بود و وزارت بهداشت نيز آنها را به بهره برداري مي رساند و درجهت رفع نيازهاي اوليه اين مراكز درماني اقدام خواهد كرد. خاتمي در ادامه سخنانش واقعي كردن تعرفه ها را از مهمترين نيازهاي امروز بخش هاي درماني خواند و در اين باره اظهار داشت: اكثر پزشكان و اعضاي جامعه پزشكي بابت غيرواقعي بودن تعرفه ها ناراضي هستند. چون حق الزحمه هاي پزشكان - مخصوصا پزشكان جوان - و تعرفه هاي فعلي به هيچ وجه نمي تواند جوابگوي هزينه هاي سربار بخش هاي درماني باشد. وي ادامه داد: از اين رو كميسيون بهداشت و درمان مجلس همواره براي واقعي كردن تعرفه ها بحث هاي متعددي را با مسوولان سازمان نظام پزشكي داشته است و به واسطه همين بحث پيشنهادهايي هم از سوي شوراي عالي سازمان نظام پزشكي به وزارت بهداشت داده شده كه در صورت اجرا مي تواند درجهت كمك به اين معضل گام مثبتي باشد. نماينده مردم مشهد درمورد واقعي كردن تعرفه هاي پزشكي در بخش خصوصي اضافه كرد: همان طور كه در قانون جديد سازمان نظام پزشكي آمده وظيفه تعيين تعرفه هاي پزشكي دربخش خصوصي به عهده اين سازمان است اما درحال حاضر به علت آن كه هيات دولت و وزارت بهداشت چنين اجازه اي را به سازمان فوق نداده اند امكان تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي وجود ندارد. خاتمي با اشاره به مستقل بودن سازمان نظام پزشكي موافقت هيات دولت و وزارت بهداشت را با اين امر حتمي خواند و در ادامه يادآور شد: باتوجه به افزايش مداوم تورم در سال هاي گذشته تعرفه هاي پزشكي نيز بايد افزايش يابند منتهي در كنار آن دولت بايد سيستم هاي نظارتي و يارانه اي را تقويت كند به عبارتي با به عهده گرفتن هزينه درماني اقشار ضعيف جامعه درجهت واقعي كردن تعرفه هاي پزشكي گام بردارد. وي تصريح كرد: از اين رو دور از ذهن نخواهد بود كه در روزهاي آينده شاهد موافقت دولت با تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي باشيم كه مي تواند روند واقعي شدن تعرفه ها را تسهيل كند.