Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801117-53980S7

Date of Document: 2002-02-06

با مردم آلودگي صوتي، فرسايش عصبي و... يك آلودگي صوتي مشخص و آشكار، اعصاب مردم تهران را مي فرسايد و ظاهرا هيچكدام از مواد قانون مبارزه با آلودگي محيط زيست هم به كمك مردم نمي آيد. واقعيت اين است كه استفاده از بوق هاي غيرمجاز به طرز بي سابقه اي در تهران و بيشتر توسط خودروهاي سواري رواج پيدا كرده است. نصب بوق شيپوري بر روي انواع خودروهاي سواري، استفاده وسيع از بوق گوشخراش موسوم به مضاعف تخلفي است كه در تهران به صورت عادي درآمده است و معلوم نيست كه هزينه هاي ناشي از آسيبديدگي شبكه هاي شنوايي و اعصاب مردم را كدام دستگاه بايد بپردازد. پزشك متخصص گوش و حلق و بيني از تهران حقوق عابران پياده در ساخت و ساز بناهاي شهري در تهران، سهم پيادگان و همچنين حقوق مردم شهر كمتر مراعات مي شود. در سالهاي اخير، به نسبت افزايش بناهاي جديد، در بعضي از خيابان ها، پياده روها و گذرگاههاي عابر پياده باريك تر شده است. بهتر است، در مورد پياده رو و مشخصات و حداقل عرض آن، تعريف جامع و قانونمندي ارائه شود تا حداقل از اين پس سهم و حقوق شهروندان محفوظ بماند. ضياءالدين شجاعي - تهران تقاضا از سازمان تامين اجتماعي از سازمان تامين اجتماعي تقاضا دارم اقدام لازم براي تامين داروي مورد نياز بيماران اعصاب و روان به خصوص كودكاني را كه به اين بيماري مبتلا مي باشند براي افراد تحت پوشش خود به عمل آورد. براي خانواده هاي كارگري تامين هزينه درمان اين قبيل بيماران بسيار دشوار است. يك كارگر از كرج پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 2 احتراما با عنايت به مطلب مندرج در روزنامه /10 23/مورخ در 80 ستون با مردم تحت عنوان براي كاهش بار ترافيك بدينوسيله به اطلاع عزيزان شهروند مي رساند، محل اعلام شده ادامه بزرگراه يادگار امام (ره ) مي باشد و در اولويت برنامه كاري سال جاري قرار ندارد.