Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801117-53977S6

Date of Document: 2002-02-06

وزير كشور هند: مشرف در حضور افسرانش به من دروغ گفت اين روزها تحولات جهان آنقدر سريع مي گذرد كه هر موضوعي هر چند مهم تنها چند روزي در صدر اخبار و كانون توجهات مي ماند و بعد به سرعت جاي خود را به موضوعي ديگر مي دهد. تنش ميان هند و پاكستان هم شامل همين روند شده است. دو كشور هنوز نيروهاي نظامي خود را در مرزها مستقر كرده اند و هنوز يكديگر را تهديد مي كنند. هفته نامه نيوزويك در شماره اخير خود با ادواني وزير كشور هند در اين باره گفتگويي انجام داده كه مي خوانيد: * روابط هند و آمريكا اكنون در چه سطحي؟ است - سپتامبر 11 نقطه عطفي در روابط آمريكا و هند بود. اما مردم هند از رفتار كنوني واشنگتن با پاكستان و اينكه اين كشور را شريكي در ائتلاف جهاني مبارزه با تروريسم مي داند راضي نيستند. مي دانم كه اين از نظر آمريكا امري طبيعي است. شرايط جغرافيايي اينطور ايجاب مي كند، استراتژي اينطور ايجاب مي كند. اما آمريكا بايد بداند كه هندي ها اين را دوست ندارند. * احساس مي كنيد آمريكا خواستار يك كشمير مستقل؟ باشد - چنين احساسي ندارم. آنچه كه من فهميدم اين است كه آنها خواستار پايان دادن به تروريسم هستند. آمريكا نمي خواهد كه پاكستان از تروريسم به عنوان ابزاري براي برآورده كردن خواسته هايش در جامو و كشمير استفاده كند. * آمريكا مشرف را تحت فشار؟ مي گذارد - به نظر من آنها مي دانند كه اگر فشار را بيشتر كنند، مشرف در قدرت باقي نخواهد ماند. كسي اين را به من نگفته است، اما اين احساس من است. البته با آن موافق نيستم. * چرا موافق؟ نيستيد - به نظر من پاكستان و رهبران اين كشور گزينه هاي زيادي پيش رو ندارند. آنها چنان به واشنگتن وابسته اند كه اگر آمريكا واقعا بخواهد كاري انجام دهد، نمي توانند مقاومت كنند. * از مشرف چه؟ مي خواهيد - نمي توان گفت كه او از آموزش تروريست ها دست برداشته يا نه، به آنها كمك مالي يا تسليحاتي مي كند يا نه. اما مي توان ديد كه درباره تحويل دادن تروريست ها تصميمي نگرفته و نفوذ نيروهاي پاكستاني در كشمير متوقف نشده است. البته زمان اين موارد را مشخص مي كند و نبايد زود قضاوت كرد. مجموع اين موارد نشان خواهد داد كه آيا او از استفاده از تروريسم به عنوان يك ابزار دولتي دست برداشته يا نه. * فكر مي كنيد، مشرف مي تواند داوود ابراهيم (مردي كه به بمبگذاريها در بمبئي در سال 1993 متهم شده و هند مي گويد كه او در كراچي به سر مي برد ) را تحويل دهد يا ؟ نه - سال گذشته به مشرف گفتم اگر او را تحويل دهد، فضاي سياسي هند را تغيير خواهد داد. اين كار اثرات زيادي بر مردم هند مي گذارد. در اين صورت هندي ها مي گويند مي توان به اين رهبر پاكستان اطمينان كرد. * اگر پاكستان ابراهيم را به آمريكا تحويل دهد، اثري خواهد؟ داشت - من مخالفتي با اين كار ندارم. اما فكر نمي كنم مشرف با اين كار موافقت كند. پاسخ مشرف به من اين بود كه آقاي ادواني، به شما بگويم كه داوود ابراهيم اينجا نيست. در آن لحظه 5 تا 6 مقام پاكستاني حاضر بودند. بعد از آن روز يك مقام بلندپايه پاكستاني به من گفت، مشرف از اينكه او را مجبور كردي در جمع افسرانش دروغ بگويد بسيار ناخشنود است. * فكر مي كنيد روزي برسد كه خط كنترل كشمير به مرز تبديل شود و كشمير خودمختاري به دست؟ آورد - در سال 1972 توافقنامه سيملا ميان ذوالفقار علي بوتو و اينديرا گاندي امضا شد، يعني پايان آخرين جنگ ميان ما. من فقط آن توافقنامه را مي پذيرم. * آيا از آن توافقنامه حمايت؟ مي كنيد - اگر بگويم از آن حمايت مي كنم در حقيقت خلاف قطعنامه يكپارچه پارلمان سخن گفته ام (كه كشمير تحت كنترل پاكستان هنوز بخشي از هند است ).