Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801117-53968S1

Date of Document: 2002-02-06

اساتيدگروه مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي: افزايش قيمت خريدهاي تضميني است درپي درج خبري با عنوان جزئيات طرح تامين ماشين آلات و توسعه مكانيزاسيون بخش كشاورزي در آذرماه گذشته، انجمن علمي -دانشجويي گروه مهندسي مكانيك با ماشين هاي كشاورزي دانشگاه تهران، از استادان اين گروه خواستار ارائه نظر در اين زمينه شد و مطلبي كه در پي ميايد جمع بندي نظريات اين كارشناسان است ريشه اصلي بحران مكانيزاسيون در عدم تناسب قيمت تراكتور و ماشين هاي كشاورزي به عنوان مهمترين نهاده با قيمت محصولات توليدي به عنوان ستاده در سيستم ها و نظام هاي مكانيزه است. دكتر محمد برقعي، استاد گروه مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي و عضو انجمن مكانيزاسيون ايران با بيان اين مطلب گفت: عاملي كه باعث تشديد اين بحران شده است، عدم تناسب اندازه ماشين هاي كشاورزي با اندازه واحدهاي بهره برداري كشاورزي است، ضمن آن كه سرمايه گذاري در مكانيزاسيون در سال هاي 74 و 75 /20 75معادل درصد مقدار پيش بيني شده در برنامه دوم توسعه كشور بود. هيات وزيران پيش از اين دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنايع و معادن را مكلف به رفع بحران مكانيزاسيون و اجراي ماده 109 قانون برنامه سوم از طريق تامين ماشين آلات و ادوات كشاورزي از محل توليد داخلي و واردات كرده بود، تا از اين طريق ضريب مكانيزاسيون /0 7از اسب بخار درهكتار /1 05به اسب بخار در هر هكتار در سال پاياني برنامه سوم ( ) 83 برسد اما اين امر تاكنون تحقق نيافته است. در همين زمينه دكترمنصور بهروزي لار، استاد گروه مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي مي گويد: آيا واقعا در كشور ما مكانيزاسيوني وجود دارد كه از بحران آن بخواهيم صحبت؟ كنيم مكانيزاسيون البته لازم است. كشاورزي امروزي بدون ماشين امكان پذير نيست ولي مكانيزاسيون فقط خريد يا فروش چند تراكتور و ماشين نيست. همانند همه تخصص هاي ديگر، مكانيزاسيون كشاورزي نيز نياز به مديريت دارد. ما چند مدير ماشين هاي كشاورزي در مملكت؟ مي شناسيم دكتر بهروزي لار مي افزايد: قيمت تراكتور بالاست. قيمت خريد محصول كشاورزي پايين است. نمي توان قيمت محصولات را كماكان پايين نگه داشت ولي با يارانه دادن به توليدكنندگان تراكتور و ماشين ادعا كرد كه هنوز اين توليدات در كشور وجود مشكل دارد اين قضيه در مديريت نادرست و نبود شايسته سالاري است كه آن نيز ناشي از مديريت غلط به است شوراي سياستگذاري و توسعه مكانيزاسيون اختيار داده شده است كه تمام يا قسمتي ازاين منبع مالي را به عنوان كمك بلاعوض تلقي كنند. اين اختيار يعني؟ چه چرا اين منبع مالي را كه مقدار آن هم به اطلاع كسي نمي رسد، به توليدكننده محصول كشاورزي؟ نمي دهيد قيمت خريد دولتي گندم، جو، ذرت، چغندر، پنبه و... را بالا ببريد و خواهيد ديد كه كشاورز با چنگ و دندان هم سعي مي كند كه محصول بيشتري توليد كند. آنگاه خود آنها مي توانند تراكتور و ماشين ها را خريداري كنند، ضمن آن كه همزمان بايد سعي كردبا اعمال مديريت صحيح، تراكتور و ماشين ها را با قيمت پايين تر توليد كرد. وي در ادامه مي افزايد: برچه اساسي گفته مي شود طي پنج سال به 143600 دستگاه تراكتور نياز است درحالي كه كل تراكتورهاي مشغول در بخش كشاورزي به 200 هزار دستگاه نمي رسد. توليد تراكتورسازي تبريز در چند سال قبل به 4 هزار دستگاه در سال كاهش يافته بود. البته با وام بانك كشاورزي، فروش تراكتور بالا خواهد رفت ولي نه براي كار در مزارع بلكه به منظور دريافت تسهيلات با نرخ سود 15 درصد از اين بانك و واگذاري تراكتور به قيمتي پايين تر و سپرده گذاري مبلغ دريافتي در بانك مسكن با نرخ سود درصد. 22 دكتر بهروزي لار در زمينه تشكيل شوراي سياستگذاري و توسعه مكانيزاسيون باتوجه به تركيب اعضاي آن مي گويد: تشكيل اين شورا با توجه به اعضاي آن بسيار خوب است. براي اولين بار مسوولان متوجه شده اند كه توسعه مكانيزاسيون نيازمند همكاري وزارت جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فن آوري، صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي است. البته سطح يا ضريب مكانيزاسيون، معياري نيست كه بخواهيم سياستگذاري مكانيزاسيون كشوري را برپايه آن بناكنيم. چرا كه در محاسبه اين ضريب فرضياتي مستتر است كه در مملكت ما صادق نيست. فرض اين است كه از توان تراكتور مزرعه به درستي بهره گرفته مي شود، تراكتور متناسب با بار انتخاب شده، ساعات كاركرد آن در سال در حد متعارف حدود 1000 ساعت بوده و بالاخره اين كه براي فعاليت هاي كشاورزي به كار مي رود نه نگهداري به منظور فروش در سال هاي بعد به خاطر تورم بالا در كشور. پس چگونه مي توان اسب بخار در هكتار را به عنوان زيربنا و معيار توسعه مكانيزاسيون در نظر گرفت. چنين فرضي كاملا غلط است. بازده انرژي مصرفي در توليد محصول است كه بايد معيار قرار گرفته شود ولي اين موضوع به هيچ وجه موردنظر قرار نگرفته است. اهميت بازده انرژي تا بدان حد است كه امروزه جامعه اي از نظر تكنولوژي كشاورزي پيشرفته تر است كه انرژي مصرفي براي توليد يك واحد محصول در آن كمتر از ساير جوامع باشد. دكتر طباطبايي فر، استاديار گروه مكانيك ماشين هاي كشاورزي درزمينه افزايش ضريب مكانيزاسيون مي گويد: تغيير عدد اسببخار در هكتار مشكل توليد، كشاورز و واردات را حل نمي كند. بايد در طرح تامين ماشين آلات آينده نگري داشته باشيم و نبايد توجه ما صرفا به نيازهاي فعلي باشد، ضمن آن براي رسيدن به يك توسعه پايدار حتما بايد بين بخش هاي صنعت، كشاورزي و دانشگاه يك همكاري همه جانبه وجود داشته باشد. مهندس هوشنگ عقابي، مربي گروه مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي معتقد است: رساندن ضريب مكانيزاسيون /0 7از در هكتار /1 05به در هكتار يك ضرورت است ولي كافي نيست. بايستي بررسي كرد /0 7كه اسب بخار موجود يا حدود پنجاه درصدي كه قرار است به آن اضافه شود، استفاده بهينه مي شود و خواهد شد، يا اين كه قسمت اعظم آن به هدر خواهد رفت. از تراكتور براي تريلي كش آن هم براي حمل ونقل مسافر و يا مصالح ساختماني استفاده خواهد شد. تراكتور تزريقي به بخش كشاورزي نهايتا در خدمت جاده سازي قرار گرفته و يااين كه به خارج قاچاق خواهد شد. مهندس عقابي مي افزايد: اين كه شوراي سياستگذاري و توسعه مكانيزاسيون مي تواند تمام و يا قسمتي از منابع تخصيصي دولت را به عنوان حتي وام بلاعوض تلقي كند، بسيار خوب و سازنده است به شرط اين كه منابع تخصيصي در اختيار زارع و صنعتگر واجدالشرايط قرار گيرد نه افراد...