Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53966S1

Date of Document: 2002-02-05

بيم هاواميدها درباره اتاق جهاني گفت وگو ملاحظاتي درباره چت روم بدون ترديد براي كساني كه با دستگاه كوچكي به نام كامپيوتر و پيوند ظريفي با مشخصه اينترنت آشنا هستند، براي آنان، چت واتفاقهاي بين المللي صحبت وگفت وگو، (Room Chat)نه تنها غريب و ناآشنا نيست بلكه دنيايي جالب، هيجاني و شناخته شده اي اتاقهايي است كه گنجايش و ظرفيت نامحدود دارند اما قادرند ميليونها نفس و نفر را در سينه خود جريان دهند. اين نوشته تصويري مختصر از آن محفل منتظر است. شايد امروزه ديگر نياز اوليه انسان، آب وغذا و مسكن نباشد و سلسله مراتب نيازهاي مازلو ( ) 1 ترتيب و بعضا اهميت خود را از دست داده باشد. اگرچه در بخشهايي از جهان، همچنان درد و رنج، فقر و بدبختي، قرباني مي گيرد و دلمشغولي بسياري را به سمت تامين معيشت روز، استمرار حيات و بقاي عمر سوق داده است، با اين حال تغيير و تحولات عصر حاضردر جهت تغيير خواسته هاي اين نوع زندگي است و آثار و پيامدهاي آن انكارناپذير مي باشد. از اين رو جامعه انساني دگرگوني هاي عظيمي را پيش رو دارد و سير تحولات عميقي را در لايه هاو پوستين زيرين جامعه مي توان يافت. به نظر مي رسد نسل هاي گذشته و مياني بيشتر در صدد دستيابي به زندگي بهتر و آرام تر بوده اند و بخش عمده اي از دغدغه هايشان نيز به آن سو جهت يافته است. آنان اگرچه با مشكلاتي در زيستن مواجه بودند با اين حال گريز، فرار، خستگي و انزجار و وحشت و تنهايي عصر حاضر را نداشتند. نسل حاضر با دالانهاي تازه اي روبه رو است كه بعضا گرفتاريهاي آن سخت تر و پيچيده تر از گذشته است. ما طوفان خواسته هاي نسلي را در پيش داريم كه مقياس و برد هدفش فراتر از زيستن و ماندن است. اينان گروهي اند كه فزون تر مي طلبند و در حال گريز و فرار از ساخته هاي نسل پيشين و مياني مي باشند. نسلي كه خود گريبانگير تحميل هاي زندگي صنعتي، تكنولوژي و ماشين بوده است! شايد روزگاري اولين چيزي كه بچه ها از والدين خود طلب مي كردند، ازقبيل دوچرخه، آتاري و يا انواع سرگرميها بود كه به عنوان يك نياز متناسب با اقتضاي سني خواسته مي شد و اما امروزه ديگر چنين نيست. اين روزها يكي از نخستين و اصلي ترين خواسته هاي نوجوانان، داشتن يك كامپيوتر پيشرفته است. اين تغيير سليقه و ذوق غيرطبيعي نيست. چرا كه دانشي كه در عرض چند دهه اخير به دست آمده از آنچه در عرض پنجاه قرن گذشته حاصل شده بيشتر است. شبكه اينترنت كامپيوتري كه به طور متوسط سالانه 25 درصدرشد نشان مي دهد و علاقه مندان به گفت و گو از طريق كامپيوتر رشد فزاينده تري دارند. بي شك در بين سنين زير بيست و به قول معروف ها تين و به طور كلي افراد كنجكاو، به ويژه آنان كه از امكانات نسبي هم برخوردارند كمتر كسي را خواهي يافت كه سري به اين اتاقها (Room Chat)نزده هيچ باشند تفاوتي نمي كند كه فرد در كلان شهرها باشد يا در روستايي دورافتاده. براي ورود به اين اتاقها، نام و نشان از كسي خواسته نمي شود، مدرك و شناسنامه نيز اعتبار ندارد. فقط كافي است فرد از اين سه چيز برخوردار باشد، يك خط تلفن، يك دستگاه كامپيوتر و خط اينترنت. همين و تمام. بدون معطلي بدون اجازه ورود و بدون منتظر ماندن مي تواني وارد اين اتاقها شوي، جالبتر آن كه هميشه جا هست و ظرفيت تكميل نشده است. نه اينكه كسي داوطلب ورود نيست بلكه گنجايش نامحدود است و براي آن اتاقها حدومرزي شناخته نمي شود. اتاقهاي با حجم كوچك اما با ظرفيت ميليوني و ميليونها نامحدود انسان در يك اتاق و تو تنها بايك سلام مي تواني وارد هر يك از اين اتاقها شوي و براساس علاقه و خواست خود يكي از موضوعات را برگزيني، مثلا: مذهب، فرهنگ، ورزش و الي آخر. به نظر مي رسد يكي از بحراني ترين وضعيت انسان ها در عصر حاضر، احساس تنهايي و گريز از خويش و حتي خويشاوند باشد، گريزي كه برگرفته از خودپرستي و خودخواهي بوده و خود محصول زندگي ماشيني و تخصصي شدن است. اين احساس تنهايي و احساس نياز به يك مصاحبت، مختص يك شهر و يا يك كشور نيز نمي باشد. بلكه گريبانگير تمام ملتها و قوميت ها شده است. وقتي از واردشوندگان پرسيده مي شود كه علت حضورت؟ چيست در جواب صرفا يافتن كسي براي مصاحبت را عنوان مي كنند. مصاحبت درباره هر آنچه احساس نيازش مي كنند. آنان اين اتاقها را در وهله اول براي رهايي از آن درد انتخاب مي كنند و در وهله دوم آن را مكاني براي استراحت و گفت وگو و دوست يابي مي دانند. به طوري كه اين ورود مولود آن تنهايي است و بس. مكانهايي كه گاهي براي سلامت خانواده مصيبت زاست. در اين فرار و گريز كدام را بايد برگزيد و خانواده ها چه بايد بكنند كه نه از زمانه عقب بمانند و نه فرزندانشان در عرصه هاي مغايربا اخلاق و منش گرفتار شوند. در يكي دو دهه آينده فرصت ها و خطرهاي بيشماري بر سر راه جامعه بشري وجود خواهد داشت. فناوري جديد وافكار علمي نو، انقلاب نويني را در عرصه حيات بشر به وجود خواهد آورد و آنان را به چالشي دشوارتر فراخواهد خواند. تغييرات ثانيه اي مي شود. پيش بيني مي شود در چند سال آينده ارسال كارتهاي تبريك سال نو به صورت ويدئويي ممكن جهاني شود شدن و دهكده جهاني كه از پيامدهاي جامعه فراصنعتي است، عواقب مثبت و منفي زيادي در زمينه هاي مختلف همچون حاكميت ملي، سياست، اقتصاد، فرهنگ و هنر دارد. اين به مثابه شنا در درياي ناشناخته است. شنا دراين درياي بيكران به ويژه براي جهان سومي ها كه نه ابزار شنا را دارند و نه مهارت كافي بسيار دشوار خواهد بود. پس جنگ براي غرق نشدن و بقا است. اين سوالي است از اهل فكر و انديشه! سوالي است از اهل تحقيق و تمام كساني كه درد و دغدغه اين مرزوبوم را دارند كه در مقابل فناوري هاي نوين چه بايد؟ كرد اميد مصطفوي پانوشت: - 1 مازلو دانشمند معروف معتقداست نيازهاي انسان داراي سلسله مراتبي است كه صرفا با دست يافتن به مراتب پايين، مراتب بالاتر مدنظر قرار مي گيرد. وي نيازها را به پنج تا هفت بخش تقسيم كرده بجز است نيازهاي اوليه مثل خوراك، پوشاك و مسكن، نيازهاي عالي تري همچون امنيت و رضايت مندي اجتماعي و روحي و رواني را در مراتب بالاتر گذاشته است.