Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53961S1

Date of Document: 2002-02-05

در كنفرانس 15 كشور در الجزاير ارائه شد: گزارش وزيرنفت ايران به مجمع وزراي كشورهاي صادركننده گاز بيژن زنگنه وزيرنفت طي سخناني در دومين اجلاس وزراي كشورهاي صادركننده گاز كه در كشور الجزاير برگزار شد، با قدرداني ازدولت و ملت الجزاير به خاطر ميهمان نوازي گرم شان گفت: مايلم به شركت كنندگاني كه جديدا به اجلاس پيوسته اند يعني نمايندگان محترم كشورهاي كلمبيا، مصر، ليبي و ونزوئلا خوش آمد بگويم، به اين ترتيب شمار كشورهاي شركت كننده در اين مجمع به 15 كشور رسيده است. اين كشورها /73 2جمعا درصد ذخاير به اثبات رسيده گاز طبيعي جهان و بيش از 63 درصد صادرات گازطبيعي جهان چه از طريق خطلوله و چه به صورت LNG را در اختيار دارند. اين تحول قطعا منعكس كننده اعتقاد ما به اهميت فزاينده گاز در بازار بين المللي انرژي و اهميت اين مجمع است. وي گفت: اكنون زمان آن فرارسيده كه الجزاير ميزبان دومين سال تشكيل مجمع كشورهاي صادركننده گاز باشد و دكتر شكيب خليل رياست اجلاس را برعهده گرفته و امور مجمع در سال را 2002 اداره كند. در واقع اين مايه افتخار است كه در دومين اجلاس وزيران كشورهاي صادركننده گاز در كشوري با پيشينه و تجربه اي غني در صنعت بين الملل گاز شركت مي كنيم. از آنجا كه ايران مبتكر تشكيل مجمع كشورهاي صادركننده گاز بوده و ميزباني اولين مجمع آن رابرعهده داشت، مايلم از اين فرصت استفاده كرده ودرخصوص موفقيت ها و كاستي ها در سال 2001 گزارشي ارائه كنم و درباره آنچه كه بايد در سال جاري انجام دهيم نظرياتي را بيان كنم. مهندس زنگنه افزود: سال هاست كه كشورهاي صادركننده گاز بر ضرورت تشكيل اين مجمع واقف بوده اند تا در آن بتوانند به تبادل نظر و اطلاعات با هدف بهره برداري بهينه از منابع طبيعي خود پرداخته و جايگاه واقعي آن را براي رسيدن به توسعه پايدار توليدو مصرف گاز مشخص كنند. اين وقوف ناشي از چالش هايي بوده است كه در اثر تحولات بازار جهاني گاز در سال هاي اخير به وجود آمده است كه عبارتند از: -تجديد ساختار بخش انرژي جهاني به دليل جهاني سازي، آزادسازي و خصوصي سازي (گرچه هنوز مقررات زدايي در آن صورت نگرفته است ). -تغيير ساختار عوامل اصلي نفت و گاز از طريق ادغام ها و اكتسابها و سرعت پيشرفت هاي فن آوري توليدو مصرف انرژي. وي افزود: در اين راستا جمهوري اسلامي ايران در برگزاري اولين اجلاس كارشناسان عالي رتبه كشورهاي صادركننده گاز در تهران به تاريخ 3 تا 4 مارس 2001 ابتكار عمل را به دست گرفت كه نمايندگاني از 9 كشور در آن شركت كردند. نتيجه اصلي اين اجلاس، سندي بود به عنوان شكل گيري مجمع كشورهاي صادركننده گاز كه راه را براي تشكيل اولين اجلاس وزراي كشورهاي صادركننده گاز در تهران در تاريخ 19 تا 20 ماه مه 2001 هموار كرد. در اين گردهمايي خاص و منحصر به فرد ما افتخار ميزباني 10 كشور شامل الجزاير برونئي، اندونزي، مالزي، نيجريه، نروژ، عمان، قطر، روسيه و تركمنستان را داشتيم. دستاورد موفقيت آميز اولين اجلاس وزرا و اتفاق نظر شركت كنندگان در مورد ضرورت تبادل نظر و اطلاعات في مابين كشورهاي صادركننده براي حصول اطمينان از اهميت عرضه كه درجهت منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان است، منجر به تاييد و تصويب سند شكل گيري مجمع كشورهاي صادركننده گاز شد. اين موفقيت تنها با مساعدت و همكاري صميمانه كشورهاي شركت كننده ممكن شدو موجباتي را فراهم ساخت تا بتوانيم درجهت پيگيري و تحقق اهداف مشتركمان حركت كنيم. وزير نفت كشورمان ادامه داد: در اولين اجلاس وزارتي تهران، دو تكليف براي كارشناسان معين شد تا در دوره منتهي به اين اجلاس انجام شود كه عبارتند از: -مشخص ساختن شكل آمار و اطلاعات، روش و محدوده اطلاعات موردنياز و انجام دو مطالعه منطبق با اهداف مندرج در سند شكل گيري مجمع كشورهاي صادركننده گاز. در زمينه شكل و گردآوري اطلاعات، چند جدول پيشنهادي براي نقاط تماس كشورها فرستاده شد تا درباره آنها اظهارنظر كرده و آنها را تكميل كنند. متاسفانه فقط شش كشور (ازجمله ايران ) پاسخ هاي خود را ارسال داشته اند كه يك نسخه از تمام اين اسناد در اختيار كشور ميزبان قرار خواهد گرفت. بدين وسيله مي خواهم از همكاران گرامي، درخواست كنم كه اطلاعات لازم را در اختيار كشور ميزبان قرار دهند. اين پروژه فقط يك روند مستمر بوده و به پيگيري كشور ميزبان جهت هماهنگ سازي اجلاس كارشناسان نيازمند است تا چارچوب اصلي آن طبق نظر كليه شركت كنندگان مشخص گردد. در رابطه با اهداف مندرج در سند شكل گي - ----- - -ري مجمع كش ------- ورهاي صادركننده دو گاز مطالعه زير انتخاب شد: -موازنه عرضه و تقاضاي گاز. -راه ها و روش هاي بهبود بخشيدن به سهم گاز در تركيب انرژي و ترويج ديگر موارد استفاده از گاز. -اين مطالعه با عنوان بازارهاي آتي براي گاز، راه ها و روش هاي تقويت رشد و تامين تقاضاي آن براساس شرح كار ارائه شده، انجام شد. - يك نسخه از اين گزارش نيز در اختيار شركت كنندگان محترم قرار خواهد گرفت. پيشنهاد مي شود كه گزارش توسط كارشناسان مطالعه شود و در اجلاس كارشناسان به تفصيل مورد بحث قرار گيرد و پخته تر شود. اين گزارش، سپس به بخشي از بانك اطلاعاتي ما تبديل مي شود كه هر ساله بايد روزآمد شود. وي در خاتمه افزود: مجمع كشورهاي صادركننده گاز در تهران بنا نهاده شد و ما اميدواريم كه ساخت و ساز آن در آينده نزديك تكميل شود. اطمينان دارم كه تحت رهبري دكتر شكيب خليل، با مساعدت، مشاركت فعال و همكاري صميمانه كشورهاي شركت كننده مجمع كشورهاي صادركننده گاز دومين سال توام 7 با موفقيت خود را در انجام گفت وگو و ارتقاي سطح تفاهمات و شناخت چالش هاي حاصل از تحولات بازار جهاني گاز تجربه خواهدكرد و به نگراني ها و منافع كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده خواهد انديشيد. اميدوارم در فضاي خوب اجلاس همه با هم بيشتر تبادل نظر و تعامل و همكاري نماييم زيرا اين همكاري درجهت منافع همه خواهد بود.