Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53957S7

Date of Document: 2002-02-05

براي كاهش تعرفه هاي واردات پسته ايران فوريه وقت داريم به آمريكا تا 27 گروه اقتصادي: در حال حاضر براي واردات پسته خام ايران به آمريكا حدود 317 درصد قيمت آن انواع تعرفه گمركي وضع شده است كه تاكنون 1986از پابرجاست. در صورتي كه ايران تا 27 فوريه 2002 اطلاعات تازه اي درباره اقتصاد پسته در ايران به ويژه اطلاعات مربوط به يارانه هاي احتمالي توليد پسته را به وزارت بازرگاني آمريكا ارائه نكند، احتمال تداوم اين تعرفه ها دست كم تا يك سال ديگر وجود دارد. مهرداد ولي بيكي استاد اقتصاد دانشگاه آمريكن در نيويورك در گفت و گو با خبرنگار ما گفت كه چند روز است براي تكميل اطلاعات مربوط به پرسش نامه فرستاده شده از طرف وزارت بازرگاني آمريكا در زمينه ياد شده به ايران آمده و با مقام هاي اقتصادي مرتبط با توليد و صادرات پسته مذاكرات خوبي انجام شده اميدوارم است با تكميل اين پرسشنامه و ارسال آن به آمريكا تا 27 فوريه بتوانيم تعرفه هاي مختلف واردات پسته به بازار آمريكا را تا حد زيادي كاهش در دهيم اين صورت مي توان اميدوار شد كه پسته ايران بار ديگر در بازار اين كشور عرضه شود. با توجه به اين كه پسته در آمريكا ديگر يك كالاي لوكس نبوده و مردم آن را در سبد خوراكي روزانه قرار داده اند و صادرات پسته به آمريكا مي تواند بخشي از مشكلات مربوط به صادرات اين محصول را برطرف در كند حال حاضر پسته كاران كاليفرنيايي با توجه به قانوني كه در 1986 به تصويب رسانده و تاكنون نيز با مخالفت شركتهاي ايراني نيز مواجه نشده تا لغو شود انحصار پسته در بازار آمريكا را در چنگ دارند. واقعيت اين است كه تعرفه هاي سرسام آور بر واردات پسته از ايران به بازار آمريكا يك مساله سياسي نيست و با تلاش اقتصادي مي توان راه ورود اين كالا به بازار آمريكا را هموار كرد. محقق شدن اين مساله منوط به همكاري بيشتر مقامهاي اقتصادي ايران است كه در ارتباط با توليد و صادرات پسته دخالت دارند.