Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53956S6

Date of Document: 2002-02-05

نحوه شركت در آزمون دبيرستانهاي نمونه دولتي اعلام شد وزارت آموزش و پرورش، زمان ثبت نام و نحوه شركت در آزمون داوطلبان ورود به دبيرستانهاي نمونه دولتي سال تحصيلي 82 را 81 اعلام كرد. به گزارش روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش 60 درصد سهميه پذيرش اين مراكز به دانش آموزان روستايي (به جز شهر تهران )درصد 10 به دانش آموزان شاهد و درصد 30 به ساير دانش آموزان اختصاص مي يابد. شرط پذيرش از نظر علمي احراز 50 درصد براساس معدل نمرات سال سوم راهنمايي و 50 درصد نمره آزمون ورودي است. سئوالات آزمون ازكتابهاي سال سوم راهنمايي است و داوطلبان از 16 فروردين تا چهارم ارديبهشت ماه سال 81 به مدت 20 روز فرصت دارند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش، براي شركت در آزمون ورودي ثبت نام كنند. مدارس نمونه دولتي، ويژه مناطق محروم هستند كه با هزينه وزارت آموزش و پرورش اداره شده و نسبت به مدارس عادي از امكانات مناسبتر و نيروي انساني مجربتري برخوردارند. اين مدارس از سال 65 براي زير پوشش قرار دادن دانش آموزان مستعد مناطق محروم در دفتر مدارس شاهد و نمونه وزارت آموزش و پرورش داير شده اند. در شهر تهران نيز با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مدارسي در 17 18 15 16 مناطق و 19 ايجاد شده و فقط دانش آموزان همين مناطق مجاز به تحصيل در آن هستند. در حال حاضر 270 مدرسه نمونه دولتي در كل كشور 75 هزار دانش آموز را زير پوشش قرار داده اند.