Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801116-53956S3

Date of Document: 2002-02-05

دفاع مديرمسئول روزنامه نوروز در دادگاه گروه اجتماعي: ششمين جلسه محاكمه محسن ميردامادي مديرمسئول روزنامه نوروز روز، دوشنبه با يك ساعت تاخير در شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي مرتضوي و با حضور هيات منصفه و وكيل مدافع متهم به صورت علني برگزار شد. قاضي مرتضوي رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران درادامه جلسه دادگاه از محسن ميردامادي مديرمسئول روزنامه نوروز خواست كه باقرارگرفتن در جايگاه متهم به ادامه دفاعيات جلسه قبلي خود بپردازد. ميردامادي در ادامه دفاعياتش بااشاره با ادعانامه مدعي العموم درخصوص هجمه به شوراي نگهبان گفت: روزنامه نوروز درمورخ /8/80 23مصاحبه تاج زاده رئيس قبلي ستاد انتخابات كشور را چاپ كرد. وي افزود: دراين مصاحبه تاج زاده به بعضي از تخلفات انتخاباتي و مصونيت آقاي جنتي اشاره كرده است. مديرمسئول روزنامه نوروز به نامه اي كه در زمان انتخابات مجلس توسط شوراي نگهبان صادر شده اشاره كرد وگفت: در آن نامه تصريح شده بود كه تمامي آرايي كه به نام عليرضا رجايي در صندوق ريخته شده به نام رجايي خراساني به حساب بياورند كه اين از مصاديق بارز تخلف محسوب مي شود. وي افزود: در مصاحبه آقاي تاج زاده آمده است كه از ما شكايت شده بود كه رسيدگي شد، ولي ما از آيت الله جنتي به مراجع مختلف شكايت كرديم اما هيچ مرجعي به آن رسيدگي نكرد. ميردامادي درخصوص ادعانامه مدعي العموم درخصوص هجمه به بنيان انقلاب گفت: روزنامه نوروز در مورخ /8/80 27مصاحبه با جلايي پور را به چاپ رسانده است. وي افزود چرا گروهي خود را معادل كل انقلاب مي دانند و چرا نماينده مدعي العموم انتقاد به يك جناح سياسي را معادل كل نظام تلقي؟ مي كند مديرمسئول روزنامه نوروز درادامه جلسه گفت: تاكنون به 76 مورد از ادعانامه مدعي العموم كه تحت عنوان هجمه عليه قوه قضائيه و شوراي نگهبان بود، پاسخ دادم و مي خواهم مواردي مشابه از روزنامه هاي مقابل را مطرح كنم و آيا اينكه حمله به دولت و مجلس جرم؟ نيست وي افزود: روزنامه كيهان در /5/79 19مورخ در مطلبي نوشته آن افرادي كه با شعارهاي دروغ وارد مجلس شده اند.. قاضي، مرتضوي با قطع سخنان ميردامادي گفت: اين ربطي به اتهامات ندارد و چون شمااز ديگر پرونده هاي مفتوح روزنامه ها اطلاعي نداريد مي توانيد درلايحه دفاعيه اين مطالب را بياوريد. ميردامادي در خصوص اهانت به جايگاه ولايت فقيه وتوهين به مسئولان كشور گفت: بعضي فكر مي كنند با گذاشتن اين دادگاهها دارند جايگاه ولايت فقيه را تقويت مي كنند. وي افزود: ولايت فقيه بايد درقلب مردم جاداشته باشد. مدير مسئول روزنامه نوروز گفت: اين گونه اتهام وارد كردن به سود كشور در نيست ادامه جلسه دادگاه، قاضي از ميردامادي خواست درخصوص اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي دفاع كند. ميردامادي گفت: در بند ( ب ) ادعانامه مدعي العموم، مورد 132 ذكرشده و تنها خواستار توضيح درباره 10 تا مورد 12 شده است. مديرمسئول روزنامه نوروز گفت: تمامي 132 موردي كه درروزنامه ذكر شده به عنوان چالش وبحران براي دولت بوده و آماده ام كه ازتمامي موارد دفاع كنم. وي درخصوص مورد سوم بند ( ب ) كه حمله به بيت آيت الله منتظري و تخريب آن بود افزود: اين اقدام يك بحران براي دولت بود به طوري كه امام جمعه قم در خطبه هاي نمازجمعه به آن اعتراض كرد. ميردامادي بازداشت دكتر ابراهيم يزدي، همزمان بانشست كنفرانس سران كشورهاي اسلامي را از چالش هاي ديگر ذكر كرد و گفت: به هنگام مصاحبه آقاي خاتمي با خبرنگاران اين سئوال مطرح شد. وي رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي و اظهارات شوراي نگهبان در اين باره را ازديگر چالش هايي كه دولت خاتمي با آن روبرو بوده ذكركرد. مديرمسئول روزنامه نوروز راهپيمايي جمعي از طلاب كفن پوش قم ومشهد بعد از ديدار رئيس جمهور با دانشجويان دردانشگاه تهران را از ديگر چالش ها و بحران ها ذكر كرد. وي تعطيلي 12 روزنامه نشريه وهفته نامه تيراندازي دردانشگاه تهران ازسوي نيروهاي انصارالمهدي، حضورهاشمي رفسنجاني درانتخابات وتبعات آن را از ديگر چالش ها و بحران ها براي دولت آقاي خاتمي ذكر كرد. محسن ميردامادي مدير مسئول روزنامه نوروز در جلسه عصر با قرار گرفتن در جايگاه متهم به ادامه دفاعيات خود پرداخت. مدير مسئول روزنامه نوروز در مورد سخنان رضا حجتي عضو شوراي تحكيم وحدت در شماره دوم ارديبهشت ماه سال جاري كه وي احكام صادره دادگاه را منصفانه ندانسته بود، گفت: اين سخنان از خبرگزاري دانشجويان مخابره شده و در برخي نشريات به چاپ رسيده است و از طرفي هم بايد به مردم حق بدهيم كه بتوانند اين انتقادات را مطرح كنند. وي افزود: اگر نتوانيم به همين ميزان انتقادات را تحمل كنيم منصفانه نيست. بلكه به نظرم مطبوعات بايد بيش از اين بنويسند و دانشجويان بتوانند انتقاد كنند. ميردامادي در مورد مطالب منتشر شده در مورد اعترافات فرشاد ابراهيمي در تاريخ سوم آبان ماه گفت: مطالب منتشر شده بخشي از اتهامات ابراهيمي بوده كه به مسائل مملكتي بر مي گردد، نظير ترور حجاريان، كتك زدن وزير در راهپيمايي كه با هماهنگي صورت گرفته و تاكنون اين موضوع رسيدگي نشده است. وي افزود: ادعايي كه وي چه قبل از زندان و چه بعد از زندان كرده، بايد در مراجع قضايي حتي اگر اين ادعاها پنج تا ده درصد صحت داشته باشد رسيدگي مي شد ولي نشد. مدير مسئول روزنامه نوروز افزود: ادعاي به اين مهمي رسيدگي نمي شود، ولي در مقابل آقاي رهامي را محاكمه و محكوم به زندان مي كنند. قاضي گفت: آقاي ابراهيمي به اتهام نشر اكاذيب و افترا به دادگاه احضار شد و به عنوان افترا محكوم شده و حكم وي نيز در مرحله تجديد نظر قرار دارد و وارد جزئيات آن نشويد. ميردامادي گفت: ابراهيمي مطالب مهمي را بيان كرده و شاكي خصوصي نيز ندارد و دادگاه بايد آن را رسيدگي مي كرد. قاضي گفت: آقاي ابراهيمي هم شاكي خصوصي و هم شكايتي كه از طرف مدعي العموم مطرح شده بود، داشت. مدير مسئول روزنامه نوروز در مورد مطلب آقاي مزروعي در خصوص اصل 38 قانون اساسي كه گفته مورد بي توجهي قرار گرفته، گفت: مطالب مزروعي مربوط به طرحي كه در مجلس آماده شده در خصوص نگهداري افراد در زندان انفرادي و شكنجه بازداشت شدگان است. وي افزود: مزروعي در خصوص تخلفاتي كه در اين زمينه ها صورت گرفته و برخي زندانيان ادعا كرده بودند، توضيح داد. قاضي مرتضوي گفت: به صرف ادعاي برخي از زندانيان نمي توان يقين حاصل كرد. وي افزود: اگر يك چنين ادعايي مطرح شود، نبايد آن را به كل تعميم داد و اگر منظور شما فقط در مورد شكنجه قتل هاي زنجيره اي است، بايد اين نكته ذكر مي شد، در حالي كه از مطالب شما اين طور برداشت مي شود كه در كل جامعه اين تخلفات صورت مي گيرد. ميردامادي گفت: اين ادعاها فقط در مورد قتل هاي زنجيره اي نيست، بلكه موارد مختلفي در اين زمينه وجود دارد و مواردي كه زندانيان در مراحل بازرسي آن را بيان كردند و اين ادعاها بايد در مرجع صالحه رسيدگي شود و اين ادعا در آنجا رد شود. اميرحسين آبادي وكيل مدير مسئول نوروز گفت: روزنامه نمي تواند تحقيق كننده هر موضوع باشد، بلكه وظيفه روزنامه طرح موضوع است، در جاي ديگر بايد اين موضوع رسيدگي شود. مدير مسئول روزنامه نوروز در مورد مطالب مندرج در شماره روزنامه 165 با عنوان ستون پشت پرده مجلس كه نوشته شده بود مستشار دادگاه تجديدنظر پرونده خانم حقيقت جو و دادفر بركنار شد، گفت: اين خبر در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود و خبرنگار هم اين را به عنوان اين كه گفته مي شود درج كرده است و از طرفي هم روزنامه توضيحات دادگستري را نيز در اين خصوص منتشر كرده است. قاضي مرتضوي گفت: مستشار دادگاه بر كنار نشده و هنوز هم بر سر كار است و روزنامه به صرف اين كه در مجلس شايعه شده كه فلاني استعفا داده، منتشر كرده است، در حالي كه نقل شايعه طبق قانون مطبوعات جرم محسوب مي شود. وكيل ميردامادي گفت: بركناري به منزله بر كنار شدن از كار نيست و مي تواند شركت نكردن در راي گيري باشد، از طرفي هم كلمات شنيده شده براي اين خبر به كار برده شده است. قاضي: تيتر، نشان دهنده بر كنار شدن مستشار دادگاه است، نه آن برداشتي كه شما مي گوئيد. مدير مسئول روزنامه نوروز در ادامه دفاعيات خود در مورد مطالب منتشره در /2/80 12شماره روزنامه با عنوان رفراندوم منفي يا مثبت گفت: در انتخابات سراسري، نامزدها طرح ها و برنامه هاي خودشان را در سطح كلان مطرح مي كنند و مردم براساس آن طرح ها و برنامه ها به آنان راي مي دهند، در حالي كه در انتخابات مجلس اين امر به صورت محلي و منطقه اي مطرح مي شود. قاضي: در حالي كه وزارت كشور انتخابات برگزار مي كند و رفراندوم هم در قانون اساسي پيش بيني شده، نبايد انتخابات به عنوان رفراندوم القا شود. ميردامادي گفت: به نظرم اين مورد هيچ عنوان مجرمانه اي ندارد، چرا كه مردم به ديدگاههاي افراد راي مي دهند و مي تواند رفراندوم باشد. مدير مسئول روزنامه نوروز در مورد چاپ بخشي از كتاب ابراهيم نبوي در روزنامه گفت: بخش سوم كتابي كه اجازه انتشار از وزارت ارشاد اسلامي گرفته بود در روزنامه چاپ شده است. قاضي گفت: صرف چاپ مطالب كتابي كه از وزارت ارشاد اجازه انتشار گرفته، رافع مسئوليت نيست، در مواردي هم مدير مسئول روزنامه در دادگاه محاكمه و حكم توقيف نشريه نيز صادر شده است. ميردامادي مدير مسئول روزنامه نوروز در اين جلسه از موارد اتهامي 85 تا 120 مورد را دفاع كرد و بقيه دفاعيات به جلسه بعد موكول شد. سعيد مرتضوي رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران ختم دادرسي را اعلام كرد و ادامه رسيدگي به موارد اتهامي مدير مسئول روزنامه نوروز را /8 30ساعت صبح روز چهارشنبه بيست و چهارم بهمن ماه سال جاري اعلام كرد.