Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53949S6

Date of Document: 2002-02-04

هشدار نماينده تهران درباره استفاده مخالفان اصلاحات ازاظهارات بوش تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: داوود سليماني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ديروزطي سخناني در صحن علني مجلس اظهارات جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران را فاقد توجيه جهاني خواند. وي تصريح كرد: جريان اصلاح طلبي به دليل اينكه سياست خارجي را امتداد سياست داخلي مي داند، نمي تواند نسبت به نوع رفتارها و عملكردهايي كه بهانه هايي را به بهانه جويان براي دخالت درامور داخلي كشورمان مي دهد، بي تفاوت باشد. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: موضعگيري اخير بوش كه ريشه در نوع نگاه و تلقي وي از مفاهيمي نظير حقوق بشر، دموكراسي، صلح، نظم نوين جهاني، جهاني شدن و امثال آن دارد، حاكي از عدم درك شرايط و موقعيت ممتاز جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان است. وي بابيان اين نكته كه اين امر قابل انكار نيست كه جهاني شدن به تناسب هر ملت و دولتي داراي آثار مثبت و منفي خاص خود است اعلام، كرد: امروز پروسه جهاني شدن با پروژه آمريكايي شدن با بازيگري اصلي آمريكا در حال يكي شدن است. اگر امروز بوش چنين موضعي مي گيرد در درجه اول ناشي از اين برداشت است كه صد البته ايران بدان تن نمي دهد. عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: امروزمواضع رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، جهان را براي ارتباط با ايران و تكيه برايران به عنوان يك نقطه قدرت جهت بناي جامعه چند قطبي مطمئن كرده و بي دليل نيست كه سفرهاي رهبران جهان به ايران بطور بي سابقه اي در همين مدت كوتاه افزايش يافته است. اين نماينده عضو فراكسيون دوم خرداد مجلس با بيان اينكه بديهي بود كه آمريكا و انگليس با پديده اي به نام اصلاحات دردرون نظام برخورد خواهند نمود افزود: ، به نظرمن، آنهادر سالهاي اخير خصوصا اكنون سناريوي براندازي نظام را مجدانه پيگيري مي كنند و با ياس از شيوه هاي قبلي به كار گرفته شده، برنامه جدايي مردم ازنظام را باتكيه به استعدادهاي داخلي دردست اجرادارند، لذا آنچه كه امروز بيش از همه چيز به استقلال كشور لطمه مي زند پروژه بي اعتمادسازي نسبت به نظام است. وي غايت اين پروژه را كه با مديريت دنبال مي شود ناكارآمد نشان دادن نظام ديني و مايوس نمودن مردم از هر نوع اصلاحي دراين نظام دانست و گفت: هزاران افسوس كه توطئه ها و ندانم كاريهايي كه خصوصا دراين سال 5 صورت گرفته است اجراي اين پروژه را تقويت نموده است. سليماني اضافه كرد اصلا قصد ندارم همه اقدامات انجام شده را آمريكايي -انگليسي بنامم و يا اقدام كنندگان داخل را عامل مستقيم و غيرمستقيم آنان قلمداد كنم ولي يقين دارم كه رجز خوانيهاو اهانتهاي آقاي بوش بااميد به ادامه اين اعمال در داخل صورت مي گيرد و به همين دليل من توضيحي در اين باره خواهم داد. وي اظهار داشت: سئوال اساسي اين است كه آمريكا با تكيه به كدام حادثه يا كدام وضعيت، اين گونه به گستاخي سخن مي گويد و زمينه هاي داخلي آن؟ كدام است به عبارتي چه اعمالي باعث بي اعتمادي مردم به نظام؟ مي شود وي هشدار داد: نكند تضعيف بنيه هاي داخلي نظام با تشديد تهديدهاي خارجي در اين پروژه فرصتي براي مخالفان اصلاحات فراهم آورد كه با حاكم نمودن جو نظاميگري به بهانه دشمن خارجي درصدد پيچيدن طومار اصلاحات كه تنها راه ادامه حيات نظام اسلامي است، باشد. سليماني در بخش پاياني اظهاراتش براي تقويت اعتماد كامل ملت به نظام پيشنهاد كرد كه قانون اساسي و فرمان 8 ماده اي حضرت امام (ره ) محور قرار گيرد. اين نماينده مجلس همچنين درخواست كردكه تمامي مراكز غيرقانوني قدرت كه عاملان آن به صورت لباس شخصي بر ضد امنيت ملي و ربودن افراد و ايجاد جو ناامني و هجوم به اجتماعات قانوني دست مي زنند باتكيه، برقانون متلاشي شوند. وي افزود: بر مبناي فرمان اقتصادي رهبرمعظم مبارزه انقلاب، با مفاسداقتصادي ازسياسي شدن خارج و غارتگران ثروت هاي ملي به هرجا كه وصل باشند، محاكمه شوند. دستگاه قضايي اصلاح شود، در اولين گام اگر كساني در آن در جايگاه عدالت سياسي و، جناحي عمل مي كنند، شناسايي و تصفيه شوند.