Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53948S3

Date of Document: 2002-02-04

در اصفهان به بهره برداري رسيد نخستين ترافيك به كودكان پارك آموزش گروه شهرستانها: با هدف آموزش اصول و مباني ترافيك و ايمني در رانندگي به كودكان دبستاني و پيش دبستاني، اولين پارك آموزش ترافيك به كودكان در اصفهان به بهره برداري رسيد. به گزارش خبرنگار همشهري، در اين پارك كه در فضايي بيش از 5 هزار مترمربع و ظرف مدت 7 ماه توسط حوزه معاونت حمل و نقل شهرداري اصفهان آماده شده است، گذرها، خيابان ها، پل عابر پياده، علائم راهنمايي و رانندگي و چراغهاي راهنمايي ايجاد و نصب شده است. در مراسم بهره برداري از پارك، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان از احداث پارك 4 آموزشي مشابه در 4 منطقه ديگر اين شهر در آينده خبر داد. شهردار اصفهان نيز اقدامات مهم ترافيكي و حمل و نقل شهري را در زمره مهمترين شاخصهاي استراتژيك شهرداري ناميد. محمدعلي جوادي آموزش را ركن اصلي و اساسي در بهبود حمل و نقل شهري و كاهش ميزان تصادفات دانست و اظهار اميدواري كرد: ديگر شهرهاي كشور نيز از اين طرح الگو بگيرند.