Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53939S3

Date of Document: 2002-02-04

كاهش صادرات فرش ادامه دارد صادرات فرش و صنايع دستي كشور همچنان درحال كاهش است به طوري كه در 9 ماه نخست امسال /402 8به ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه /15 3پارسال درصد كاهش نشان مي دهد. به گزارش خبرنگار ما، بيشترين كاهش صادرات در ميان گروه هاي مختلف كالاهاي صادراتي غيرنفتي را در اين مدت گروه فرش دستباف و صنايع دستي شاهد بود. صادرات فرش همراه مسافر نيز با /15 9كاهش درصدي در 9 ماه نخست امسال به 65 ميليون دلار كاهش يافت. براساس اين گزارش ازمجموع /402 8صادرات ميليون دلاري فرش و صنايع دستي در مدت ياد شده سهم صادرات فرش دستباف /389 3ميليون دلار بوده است كه از صادرات 16 هزار تن فرش به خارج از كشور كسب شده است. اين ارقام درمقايسه با دوره مشابه پارسال از لحاظ /17 6وزني درصد و از لحاظ /14 8ارزشي درصد كاهش نشان مي دهد. اين كاهش صادرات درحالي ادامه مي يابد كه در لايحه بودجه امسال بند ف تبصره 5 كميته اي را با حضور چند وزير و مقامات بلندپايه تصميم گيري هاي پولي، مالي و اقتصادي مسوول بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش كرده بود تا با تعيين متولي براي اين صنعت در كشور، وضعيت فعاليت بافندگان، توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف را سامان بخشند. اگرچه عده اي از كارشناسان كاهش ورود گردشگران خارجي به ايران حوادث 11 سپتامبر و جنگ افغانستان را عامل كاهش صادرات فرش دستباف و صنايع دستي كشور مي دانند اما اين واقعيت تلخ كه هر سال سهم صادرات صنايع دستي كشور از كل صادرات كاهش مي يابد، واقعيت انكارناپذيري است كه با بيان اين دلايل نمي توان آن را ناديده گرفت. سهم صادرات فرش دستباف /17 8از درصد كل صادرات غيرنفتي در 9 ماه نخست پارسال /12 7به درصد در سال جاري كاهش يافته است. يدالله طاهرنژاد - مدير عامل سازمان صنايع دستي ايران - چندي پيش در گفت وگويي، تعدد مراكز تصميم گيري دربخش صنايع دستي و فرش را ازجمله دلايل آسيبپذير شدن اين بخش دانست و گفت: امروز نهادهايي نظير وزارت جهادكشاورزي، وزارت بازرگاني، كميته امداد و سازمان بهزيستي خود را متولي صنايع دستي و فرش مي دانند، درحالي كه طبق قانون، سازمان صنايع دستي متولي امور است و تعدد متوليان بزرگترين مشكل صنايع دستي در 20 سال گذشته بوده است. توليد انبوه بدون توجه به كيفيت، استفاده نكردن از مواد اوليه مرغوب، عدم اطلاع كافي از وضعيت رقيبان در بازارهاي جهاني، نداشتن تبليغات مناسب واستفاده از شيوه هاي سنتي توليد و فروش ازديگر عوامل كاهش سهم فرش ايراني از بازار جهاني است كه طاهرنژاد به آنها اشاره كرد. وي همچنين رويكرد سازمان صنايع دستي به بنگاه داري را تلخ ترين رخدادي توصيف كرد كه باعث آسيب ديدن صنايع دستي، هنرمندان و صنعتگران اين عرصه شده است. طاهرنژاد در همين زمينه اعلام كرد -: سازمان موظف شده است كليه تصدي گري هاي خود را تا پايان برنامه سوم به بخش خصوصي واگذار كند. در همين حال مركز توسعه صادرات ايران نيز درآخرين گزارش خود از وضعيت صادرات كالاهاي غيرنفتي، دلايل كاهش صادرات فرش و صنايع دستي كشور را ناشي از فزوني عرضه و يا توليد اين كالا بر تقاضا، عدم توجه به سليقه مصرف كنندگان در توليد فرش، نبود مكانيسم سفارش پذيري فرش در كشور و ثابت ماندن حجم تجارت جهاني فرش در بيست سال اخير مي داند. در اين گزارش همچنين به مشكلات ديگري ازجمله افزايش هزينه هاي حمل و نقل، نرخ بيمه، ركود اقتصادي جهان، عدم برخورداري از بعضي سهميه هاي تعرفه اي، عدم ثبت طرح ها و نقوش ايراني و مشكلات مالكيت معنوي در اين زمينه از ديگر معضلات صادرات فرش ايراني اشاره شده است. با وجود گله مندي اكثر دست اندركاران صادرات فرش از ركود شديد حاكم بر اين بخش، معدود صادركنندگاني هستند كه موفقيت هايي را در اين زمينه كسب مي كنند. يكي از صادركنندگان موفق فرش در گفت وگو با نشريه توسعه صادرات براي گسترش صادرات فرش به بازارهاي جهاني و به دست گرفتن بازار از دست رفته، مي گويد: اگر بخواهيم دوباره بازار را به دست بگيريم، حتما بايد كيفيت فرش هاي ايراني را افزايش دهيم، از رنگ هاي طبيعي استفاده كنيم و از نقشه هايي استفاده شود كه در عين اصيل بودن، نوآوري داشته باشد. وي بافت فرش هاي خاص در ابعاد غيرمتعارف را ازجمله راه هاي ديگر دستيابي بازار برمي شمارد و آن را تنها در توان بافندگان ايراني مي داند كه ساير رقبا از عهده آن برنمي آيند. اين صادركننده نمونه فرش به بافت فرش 5 هزار مترمربعي توسط بافندگان ايراني به سفارش كشور عمان اشاره مي كند و اظهار مي دارد: چنين فرش هايي در ميان شيخ نشين هاي خليج فارس طرفداران بسياري دارد. در مجموع كارشناسان و صاحبنظران صادرات فرش براي احياي دوباره بازار فرش و صنايع دستي ايران در جهان بر چند عامل تكيه مي كنند اول آن كه آنها بر اصيل بودن نقش فرش ها تاكيد مي كنند. دومين عامل تنوع رنگ هاست. كارشناسان بر طبيعي بودن رنگ ها تاكيد بسيار دارند و عامل سوم موثر را كيفيت مواد اوليه به كار رفته در فرش مي دانند. درحالي كه سال هاست در كشورهاي چين، تايوان و هند آموزش هايي در سطح پيشرفته براي آگاهي از وضعيت بازار و تكنيك هاي بازاريابي براي بافندگان فرش و صنعتگران صنايع دستي ارائه مي شود، دست اندركاران ايراني در صنايع دستي و فرش فاقد چنين آگاهي و علمي هستند. طاهرنژاد تاكيد مي كند: چرا هيچ كس به فكر صنايع دستي نيست و چرا كسي براي جلوگيري از كاهش صادرات صنايع دستي كاري به نمي كند ياد داشته باشيم اگر برنامه اي مشخص نداشته باشيم، صادرات صنايع دستي از بين مي رود