Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53937S8

Date of Document: 2002-02-04

گفت وگو با اصغر هاشمي كارگردان فيلم نگين نگين هشتمين فيلم بلند سينمايي اصغر هاشمي است. نوسان فعاليت فيلمسازي هاشمي و تغيير ژانر سينمايي او، ارزيابي كلي آثارش را بسيار سخت مي كند. در پرونده فيلمسازي هاشمي يك سريال قابل بحث به نام آپارتمان هم وجود دارد. هاشمي در نگين به دغدغه اصلي خود برمي گردد. تحليلي از موقعيت اجتماعي دختران فراري، اعتياد و بنيان فرو ريخته خانواده. او با نگاهي نه چندان تلخ به اين معضل در حال گسترش، زنجيره علت ها و دلايل ريشه اي را تصوير مي كند. نگين اگر چه، حال و هواي پاك روزهاي انتظار و زير بامهاي شهر را ندارد اما به دليل ورود به مضامين جسورانه قابل تعمق تر است. اعتياد اساس از هم پاشيدگي اركان زندگي يك خانواده است، كه از دل آن دختر خانواده به فحشا كشيده مي شود. آذر، مادر دختر و شخصيت اصلي فيلم در زندان است. به جرم مواد و... او در زندان با خبر مي شود كه دخترش فرار كرده و تصميم مي گيرد به وسيله هم بندي سابق خود كه حالا در يك شركت تبليغاتي كار مي كند، به جستجوي دخترش برود و او را دريابد. دوربين اصغر هاشمي به اين بهانه به محيطهاي پنهان مانده از ديد ظاهري اجتماع مي رود و هشدار جدي خود را در سكانسهاي متوالي به نسل امروز مي دهد. هشدارهايي درباره دختران گرفتار آمده در چنبره اعتياد، مواد مخدر و باندهاي دختران فراري. جدا از تمام ضعف هاي لحظه اي كه به قصه فيلم برمي گردد، شخصيت هاي اصلي نگين و از جمله خود نگين هر چند براي تماشاگران حالت ضدقهرمان پيدا نمي كنند اما محبوب هم نمي شوند و تنها امتياز فيلم هاشمي نسبت به فيلم هاي هم جنس خود نيز در اين نگاه است. اصغر هاشمي در گفتگويي كوتاه با همشهري گفت: قصه اي * به نام نگين وجود داشت يا اين كليت با تحقيقات و پژوهش بدست آمده؟ است هاشمي: نزديك به يكسال در اين زمينه تحقيق داشتم. در بهزيستي و مراكز مختلف نمونه هاي زيادي را ديدم و بررسي كردم. امثال آذرها و نگين ها در جامعه فراوان اند و از نزديك آنها را ديدم. * حتي خانه هاي دختران فراري؟ را هاشمي: اتفاقا از نزديك اين نوع خانه ها را كه جمعي از دختران فراري در آنجا به كارهاي خلاف دست مي زدند را ديدم. من در فيلم سعي كردم چيزي خارج از آنچه شاهد بودم به تصوير نكشم. * آذر به راحتي از زندان مي گريزد. هاشمي: چون انگيزه دارد. دخترش، تنها آرزو و يادگارش فرار كرده است، او مجبور است براي نجات او اقدام كند; حتي اگر مانعي چون زندان مقابلش باشد. * نمونه هايي چون نگين و دوستانش، حس چنداني را برنمي انگيزند، در واقع تماشاگر نگاهي ترحم آميز به آنها پيدا مي كند. اين از امتيازات فيلم شماست كه ترغيب به وجود؟ نمي آورد هاشمي: تلاش كردم كه اين حس وجود داشته باشد. نمي خواستم قهرمانان غلتيده در دام اعتياد، مواد و فحشا كه قرباني شرايط خاص شده اند الگو قرار گيرند. با وسواس اين شخصيت ها را ساختم. نگين * را از بقيه فيلم هايتان چگونه جدا؟ مي كنيد هاشمي: نگين بخشي از واقعيت جامعه ماست كه متاسفانه كمتر به آن توجه داريم. در فيلم هاي قبلي هم اين تعهد را نسبت به جامعه خود داشتم كه واقعيت هاي نسل امروز را با مشكلاتي كه پيش رو دارند نشان دهم. در نگين اين نگاه كمي عريان تر و شايد هم پررنگ تر شده است.