Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801115-53934S3

Date of Document: 2002-02-04

نسبت به هفته گذشته تهراني ها 175 ميليون مصرف كردند ليتر آب بيشتر تهراني ها از شنبه 6 بهمن تا پايان روز جمعه 12 بهمن ماه جاري 15 ميليارد و 746 ميليون و 628 هزار ليتر آب مصرف كردند كه نسبت به هفته پيش از آن 175 ميليون و 229 هزار ليتر افزايش مصرف را نشان مي دهد. به گزارش روابط عمومي آبفا، مصرف آب شهروندان تهراني از ابتداي سال جاري تا پايان روز جمعه هفته گذشته 731 ميليارد و 70 ميليون و 550 هزار ليتر رسيد ضمنان كه طي هفته گذشته حدود 57 درصد از آب تهران از طريق چاه ها و درصد 43 آن از طريق سدهاي كرج و لتيان تامين شده است. ظاهرا بارندگي هاي اخير خاطره تلخ جيره بندي آب در تابستان و پاييز امسال را از خاطر شهروندان تهراني شسته است كه اين گونه بي محابا آب را مصرف مي كنند. تهراني ها ظاهرا فراموش كرده اند كه شهر تهران همواره با محدوديت آب مواجه است و آب كالايي است كه هيچ جايگزيني ندارد. شهروندان تهراني بايد اين محدوديت را درك كنند و با اصلاح شيوه هاي مصرف خود از بروز بحران مجدد و جيره بندي آب خودداري كنند، ضمن آن كه منابع آب تهران به دليل خشكسالي هاي متوالي و مصرف بي رويه هنوز از بحران خارج نشده است.