Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53932S3

Date of Document: 2002-02-03

رئيس جمهوري در حرم بنيانگذار جمهوري مهم ترين عامل افزايش اقتدار اسلامي ايران: ملي، توجه به مطالبات مردم است گروه سياسي: سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري همزمان با دومين روز از دهه فجر، به همراه اعضاي هيات دولت و به منظور اداي احترام به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در حرم امام خميني حضور يافت. رئيس جمهوري در اين مراسم طي سخناني وجود هرگونه فساد اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي را ضدآرمانهاي انقلاب اسلامي دانست و تصريح كرد: گمان نشود فقط فساد اقتصادي ويرانگر است، فساد سياسي گاه بدتر و مخربتر از فساد اقتصادي است. وي، وظيفه دلسوزان نظام و دوستداران انقلاب اسلامي را در مقطع كنوني، بسيار سنگين دانست و اظهار داشت: ما بايد همواره به ماهيت انقلاب و نقش دين و معنويت در پيدايش و تداوم آن توجه داشته باشيم. خاتمي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم به ماهيت انقلاب اسلامي پايبند باشيم، بايد از موضع دين در جهت تامين آزادي، امنيت و پيشرفت مردم حركت كنيم، به خصوص در جامعه ما كه نهادينه شدن آزادي و مردم سالاري، به خاطر آفت ها و مشكلات تاريخي، با مشكلات جدي روبه رو است. رئيس جمهوري گفت: در انقلاب اسلامي، قدرت در صورتي كه در مسير حق و عدالت، برآمده از مردم و تحت نظارت آنان باشد، ارزش دارد. خاتمي، دومين رسالت دوستداران انقلاب اسلامي را شناخت قدر و اهميت ايران و ايراني عنوان كرد و گفت: همه بايد تلاش كنيم به نام انقلاب و براي انقلاب، در جهت تامين سعادت مردم ايران بكوشيم و به ايراني احترام بگذاريم. وي، تلاش براي رفع مشكلات را ديگر وظيفه مدافعان انقلاب اسلامي برشمرد واظهار داشت: گرچه براي رفع مشكلات بزرگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، تلاشهايي صورت مي گيرد اما بايد در جهت تحقق آرمان هاي انقلاب، حاكميت مردم و تامين نيازهاي آنان، بين قواي كشور انسجام وجود داشته باشد. رئيس جمهوري تصريح كرد: ما بايد در مقابل تهديدهاي گوناگون خارجي و داخلي همواره هوشيار باشيم تا بتوانيم مسير انقلاب را با سربلندي طي كنيم. رئيس جمهوري در پاسخ خبرنگاري كه درباره ارزش هاي به دست آمده در سايه انقلاب اسلامي سئوال كرد، از استقلال به عنوان مهمترين دستاورد آن نام برد. خاتمي در اين باره گفت: گرچه هنوز كشور ما با وجود پيشرفتهاي بسيار نسبت به گذشته، با مشكلات فراوان در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، علمي و اجتماعي روبه رو است و هنوز آنطور كه بايد، رعايت برخي جهات در زمينه حقوق انساني نمي شود، اما اين كه امروز در دنيا مستقل هستيم و خودمان درباره سرنوشت كشور خود تصميم مي گيريم، دستاورد فوق العاده مهم و ارزنده اي به است گفته وي، علت اصلي و تهاجم شديد عليه جمهوري اسلامي ايران در روزهاي اخير، آن است كه ايران، كشوري مستقل است و روي پاي خود ايستاده است. خاتمي درباره اقتدار ملي نيز گفت: قدرت پايدار و توانا، قدرتي است كه ناشي از مردم و تحت اراده آنان باشد. وي افزود: هر چه مردم بيشتر احساس كنند كه منشاء قدرت هستند، در عرصه حضور دارند، از امنيت بيشتري برخوردارند و احساس كنند كه حاكميت در خدمت آنان است، پايه هاي امنيت و اقتدار ملي مستحكم تر خواهد بود. رئيس جمهوري با اشاره به اينكه دنيا ثابت كرده است اقتدار تنها به نيروي نظامي، امنيتي و قضائي نيست اظهار، داشت: اين نيرو ممكن است براي مدتي بتواند ثبات ظاهري ايجاد كند اما اگر دلبستگي متقابل دولت و ملت وجود نداشته باشد، پايه هاي امنيت و اقتدار ملي لرزان خواهد بود. خاتمي مهمترين راه را در جهت افزايش اقتدار ملي، رجوع به مطالبات و خواستهاي مردم دانست و گفت: هيچكس نبايد خود را متولي نمايندگي مردم بداند، چرا كه مردم در انتخابات، حضورها و بروز شخصيت اجتماعي خويش، مطالبات خود را بيان مي كنند. وي همچنين جهت دادن به مطالبات مردم و تعيين اولويت هاي آن را امري لازم دانست و بر اطمينان يافتن مردم از خدمت دولت و مسئولان نظام در جهت تحقق خواستهاي آنان تاكيد كرد و اظهار داشت: وقتي مردم تشخيص دهند در اين جهت حركت مي كنيم و امنيت اجتماعي - سياسي و اقتصادي ملت تامين شد، هيچ قدرتي نمي تواند حاكميت و استقلال و امنيت جامعه را تهديد كند. رئيس جمهوري و هيات وزيران پس از نثار گل و اداي احترام به حضرت امام خميني ( ره ) بر مزار شهيدان دولت و هفتم تير، شهيد مصطفي چمران و ديگر شهداي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس حضور يافتند و پايبندي خود را به آرمان هاي آنان مورد تاكيد قرار دادند.