Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53928S1

Date of Document: 2002-02-03

سخنراني وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس گاز نفت، و برق آتن نقش ايران در تامين انرژي مورد نيازاروپا متوسط نرخ رشد سالانه مصرف گاز در جهان تا سال 2020 /3 1حدود درصد است كه بالاترين رشد در مقايسه با ساير حامل هاي انرژي است بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان هفته پيش در كنفرانس بين المللي نفت، گاز و برق كه در يونان برگزار شد، با اشاره به افزايش تقاضاي جهاني براي انرژي به ويژه گاز آمادگي ايران را براي تامين بخشي از نيازهاي انرژي كشورهاي اروپايي اعلام كرد. در اين كنفرانس بين المللي كه باحضور علي رودريگز دبير كل اوپك و جمعي از مقامات كشورهاي صادركننده نفت و صاحبان شركت هاي نفتي برگزار شد، وزير نفت كشورمان طي سخناني سياست ها و توانمندي هاي جمهوري اسلامي ايران را در تامين انرژي اروپا و جهان تشريح كرد و گفت: روند رشد اقتصادي جهان و رابطه مثبت آن با مصرف انرژي، بيانگر رشد مصرف انرژي در دو دهه آينده است. اكثر برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه در دو دهه آتي حدود 68 درصد تقاضاي انرژي جهان از طريق نفت و گاز تامين خواهد اين شد مساله يقينا برنامه ها و سياست هاي كشورهاي مصرف كننده را تحت تاثير قرار خواهد داد. براساس برآوردهاي صورت گرفته تقاضاي جهاني نفت از 76 ميليون بشكه در روز در سال 2000 به 91 ميليون بشكه در روز در سال 2010 و 106 ميليون بشكه در روز در سال 2020 افزايش خواهد يافت. اين افزايش تقاضا عمدتا ناشي از سطح بالاي درآمد سرانه در كشورهاي پيشرفته به رغم نرخ ملايم رشد اقتصادي و نرخ بالاي رشد اقتصادي برخي از كشورهاي ديگراست. پيش بيني مي شود، سهم گاز از مصرف انرژي هاي اوليه جهان از حدود 23 درصد كنوني تا سال 2020 به 29 درصد افزايش يابد. درواقع الگوي مصرف انرژي جهان به سوي انرژي هاي تميزتر با آلودگي كمتر، نظير گاز درحال تحول است. در سال هاي گذشته گاز طبيعي سريع ترين رشد را در مصرف انرژي هاي اوليه جهان داشته است. پيش بيني مي شود كه گاز در سال هاي آتي به لحاظ ويژگي هاي طبيعي و همسازي برتر با محيط زيست، بالاترين رشد تقاضا را در ميان حامل هاي انرژي داشته باشد، براساس پيش بيني هاي به عمل آمده، متوسط نرخ رشد سالانه مصرف گاز در جهان تا سال 2020 /3 1حدود درصد است كه بالاترين رشد در مقايسه با ساير حامل هاي انرژي است و نشان دهنده آن است كه سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهان دائما درحال افزايش است. درحالي كه استفاده از گاز در شمال غربي اروپا و صنايع آن رواج فراواني يافته است، هنوز تقاضاي بالقوه قابل ملاحظه اي براي گاز در جنوب اروپا و صنايع آن وجود دارد. در ايتاليا تقاضاي سالانه گاز طبيعي به طورمرتب درحال افزايش است. تركيه، يونان، اسپانيا و پرتغال نيز ازجمله كشورهايي هستند كه روز به روز مصرف گاز درآنها افزايش مي يابد. براي تامين اين افزايش تقاضا و نيز نياز به متنوع سازي منابع كه به منظور تضمين امنيت عرضه لازم است، اتحاديه اروپا ناگزير است كه علاوه بر عرض ه كنندگان كنوني در جست وجوي ساير منابع تامين كننده گاز طبيعي باشد. ايران ازجمله كشورهايي است كه در موقعيت مناسبي براي تامين نيازهاي گاز كشورهاي اتحاديه اروپا قرار دارد و مي تواند به متنوع سازي بازارهاي آن كمك كند. درحال حاضر در كشورهاي شرق مديترانه، استفاده از گاز طبيعي به خوبي رايج شده است به طوري كه در تركيه مصرف گاز باتوجه به جمعيت، نيازهاي صنايع و همچنين تصميم مقامات اين كشور مبني بر استفاده بيشتراز گاز رو به افزايش است. دراين راستا، تركيه مي تواند نقش يك رابط مركزي را برعهده گيرد و با دريافت گاز ايران آن را در كشورهاي ديگر همسايه خود و مراكز مصرفي اروپا توزيع كند. بي ترديد كشورهاي اروپايي جهت تامين رشد مداوم انرژي خود و نيز كاهش وابستگي فزاينده به واردات نفت خام و همچنين بهبود محيط زيست، ناگزير به استفاده از حامل هاي انرژي ديگر نظير گاز هستند. اگرچه بعد مسافت، دسترسي برخي از كشورهاي اروپايي را در استفاده بيشتر از گاز كشورهاي خاورميانه محدود ساخته است، اما تحولات تكنولوژيك در روش هاي توليد، تبديل و انتقال گاز طبيعي نظير DMEGTL، و LNG فرصت هايي را فراهم كرده است تا دوري از مراكز توليد، نتواند به عنوان يك محدوديت عمده مطرح باشد. باتوجه به مسائلي كه اشاره شد، اينك اجازه مي خواهم كه برنامه ها و سياست هاي ايران در رابطه با مسائل گاز طبيعي و نقش ايران در تامين انرژي اروپا و جهان را تشريح كنم. ايران با ذخايري بالغ بر 100 ميليارد بشكه نفت خام كه حدود 10 درصد ذخاير نفت خام جهان است و نيز با داشتن /26 6تريليون مترمكعب ذخاير اثبات شده گاز طبيعي كه حدود درصد 17 از ذخاير گاز جهان است همچنين دارا بودن ويژگي هاي منحصر به فرد جغرافيايي، مي تواند نقش مهمي را در معادلات انرژي كشورهاي اروپايي و جهان ايفا كند. سياست انرژي ايران در بخش مصارف داخلي، براساس تنظيم تركيبي از نفت و گاز با محور قرار دادن گاز طبيعي به عنوان سوخت اصلي كشور، پايه ريزي شده است. به دنبال برنامه هاي وسيعي كه از اوايل دهه 1990 به منظور استفاده هرچه بيشتر از گاز صورت گرفته، سهم گاز در سبد انرژي كشور از سطح 42 درصد كنوني به 55 درصد تا سال افزايش 2005 خواهد يافت و ضمنا شرايط براي صدور گاز بيشتر به بازارهاي بين المللي فراهم خواهد شد. بر همين اساس، ايران برنامه ريزي كرده است كه توليد گاز خود را از سطح كنوني حدود 300 ميليون مترمكعب در روز به بيش از 500 ميليون مترمكعب در روز تا سال 2005 برساند. در حال حاضر ايران دومين ذخاير بزرگ گاز جهان را پس از روسيه در اختيار دارد. خوشبختانه نتايج پروژه هاي اكتشافي جديد كه طي چند سال اخير به نتيجه رسيده است، نشان مي دهد كه ظرفيت هاي بيشتري نيز براي اكتشاف ذخاير جديد گاز طبيعي وجود دارد. موقعيت جغرافياي ايران در منطقه، شرايط ويژه اي را براي صدور گاز طبيعي ايران به بازارهاي جهاني و همكاري جهت تنظيم عرضه و تقاضاي منطقه اي گاز ايجاد كرده است. علاوه بر اين از كل ذخاير موجود گاز كشور تقريبا نيمي از آن در حوزه هاي خشكي و نيمي ديگر در حوزه هاي دريايي قرار دارد و اين امر انعطاف قابل توجهي را براي سرمايه گذاري و توسعه در اين بخش فراهم كرده است. باتوجه به افزايش تقاضاي جهاني براي گاز در سال هاي آتي، فعاليت هاي گسترده اي براي افزايش توليد گاز متناسب با نيازهاي داخلي، منطقه اي و جهاني، در بخش هاي بالادستي و پايين دستي گاز انجام پذيرفته است. قراردادهاي مربوط به توسعه و ميدان عظيم پارس جنوبي كه يكي از بزرگترين حوزه هاي گازي مستقل جهان است از مهمترين اين فعاليت ها است. توسعه فازهاي 12 گانه اين ميدان كه در اولويت برنامه هاي افزايش توليد گاز كشور است و با جديت دنبال مي شود، امكان بالقوه حضور در بازارهاي نزديك و دوردست را توامان 7فراهم مي آورد. با اجراي هر يك از فازهاي اين ميدان، توان توليد گاز طبيعي ايران به ميليون 52ميزان مترمكعب در روز افزايش خواهد يافت. فازهاي 2 و 3 اين ميدان با ظرفيت توليد 50 ميليون مترمكعب در روز و نيز فاز 2 پالايشگاه خانگيران خراسان (سرخس ) با ظرفيت 15 ميليون مترمكعب در روز در آينده نزديك به طور رسمي توليد خود را آغاز خواهد كرد. وزير نفت با اشاره به آغاز صادرات گاز ايران به تركيه گفت: مقدار صادرات گاز ايران به تركيه در سال 2002 چهار ميلياردمكعب است كه به تدريج در ظرف پنج سال آينده تا ده ميلياردمترمكعب در سال افزايش خواهد يافت. قواني ن آزادس ازي اروپ ا درخصوص لغو انحصارات خط لوله و خريد و فروش گاز، راه را براي ورود ايران به بازار گاز اروپا هموار نموده است. بدون شك اتحاديه اروپا علاقه مند به تنوع سازي واردات گاز به اروپا صدور است گاز ايران به تركيه، يك حركت واقعي جهت صادرات گاز ايران به سمت كشورهاي اروپايي ازجمله يونان است. در اي ن ارتباط امي دوارم دوارم گفت وگوها و مذاكراتي كه از چند سال پيش بين اتحاديه اروپا و ايران در چارچوب ديالوگ دائمي و گسترده كش ورهاي توليدكننده و مصرف كننده انرژي در جريان بوده، هرچه سريع تر با طرحي كاري به توافقنامه مرضي الطرفين و تعيين كننده كامل همكاري هاي مشترك بين اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران منتهي شود. ما به عنوان يك كشور توليدكننده و مصرف كننده نفت و گاز، نسبت به امنيت انرژي جهان حساس هستيم. ابتكار تشكيل همايش كشورهاي صادركننده گاز ( GECF) نيز اساسا به منظور گسترش بازارهاي صادرات گاز در اشكال مختلف و امنيت آن صورت گرفت. اجلاس دوم اين همايش چند روز ديگر در الجزاير تشكيل خواهد شد و هدف عمده آن تبادل اطلاعات درزمينه هاي بازارهاي آتي و بالقوه براي گاز و استفاده بيشتر از گاز در سطح جهان است. سياست كلي ايران درزمينه نفت و گاز، به طور مشخص دفع تنگناها و تنش زدايي هاي منطقه اي و جهاني و نيز شفاف سازي عملكرد توليدكنندگان و مصرف كنندگان است. به نحوي كه اين امر در نهايت بتواند منجر به برنامه ريزي هاي به موقع توليد و متناسب با وضعيت موجود و آتي گردد. در اين راستا ايران تلاش مي كند با همه مصرف كنندگان نفت و گاز در سال هاي آتي بر مبناي مصالح و منافع مشترك بلندمدت، همكاري داشته باشد. اعتقاد اينجانب بر اين است كه به هم پيوستگي هاي تجاري ايران با كشورهاي اروپايي مي تواند به همكاري هاي اقتصادي نزديك تر و تبادل و تلفيق انرژي و تكنولوژي به منظور پيشبرد اهداف مشترك و تامين صلح و امنيت پايدار و اعتماد متقابل نظير صدور گاز طبيعي و LNG ايران به اين كشورها ازجمله يونان منجر شود.