Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801114-53919S3

Date of Document: 2002-02-03

نتايج بررسي كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور افزايش توليد، بالا رفتن در بهار امسال دستمزد و كاهش اشتغال شاخص مزد و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان گارگاه هاي بزرگ صنعتي در بهار امسال 21 درصد بالاتر از بهار پارسال بود شاخص كل توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در بهار امسال به /4 6پارسال درصد رشد نشان مي دهد. براساس گزارش بانك مركزي از بررسي يك هزار و 193 كارگاه صنعتي بزرگ كشور كه بيش از يك صد نفر كارگر در آنها مشغول به كار بوده اند، بيشترين درصد رشد شاخص توليد در ميان گروه هاي مختلف صنعتي را صنايع توليد چرم و مصنوعات چرمي با /82 5درصد رشد به خود اختصاص داده است صنايع توليد محصولات از توتون و تنباكو با /48 6كاهش درصدي در بهار امسال در مقايسه با دوره مشابه پارسال بيشترين افت شاخص توليد را در ميان گروه هاي صنعتي داشته اند. صنايع توليد فرآورده هاي نفتي به جز توليدات پالايشگاه هاي نفت با دستيابي /167 1به واحد در شاخص توليد بيشترين ميزان توليد را در ميان گروه هاي مختلف صنعتي به خود اختصاص داد. براساس اين گزارش به رغم /4 6رشد درصدي شاخص كل توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي، شاخص كل اشتغال كاركنان در سه ماه نخست امسال /100 3به رسيد كه در مقايسه با بهار /1 2پارسال درصد كاهش داشته است. در بين گروه هاي مختلف صنايع، بيشترين كاهش اشتغال مربوط به صنايع چرم و مصنوعات چرمي بود كه بيشترين رشد شاخص توليد را در همين گروه شاهد بوديم. اين گزارش حاكي است: با وجود كاهش شاخص اشتغال كاركنان در بهار امسال كه ناشي از كاهش اشتغال در عمده گروه هاي صنعتي بود، تعداد اندكي از گروه هاي صنعتي از قبيل صنايع توليد پوشاك و عمل آوري و رنگ كردن پوست، صنايع توليد كاغذ و محصولات كاغذي، صنايع توليد فلزات اساسي، توليد ماشين آلات و تجهيزات، همچنين صنايع توليد راديو و تلويزيون و دستگاه هاي ارتباطي، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و صنايع توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، انواع ساعت و ابزار دقيق با رشد شاخص اشتغال كاركنان خود روبه رو بودند كه در اين ميان بيشترين افزايش شاخص اشتغال متعلق به صنايع توليد ابزار پزشكي، اپتيكي، انواع ساعت و ابزار دقيق بود كه /10 5رشدي درصدي را در شاخص اشتغال كاركنان خود تجربه كرد. همچنين صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر بيشترين ميزان اشتغال كاركنان را فراهم كرده اند. ديگر شاخص مورد بررسي دراين گزارش، شاخص مزد و حقوق و مزايا است. شاخص كل مزد وحقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان كارگاه هاي بزرگ صنعتي در دوره يادشده امسال /21 1با درصد افزايش نسبت به بهار پارسال به /204 1عدد رسيد. بيشترين افزايش در شاخص مزد و حقوق كاركنان مربوط به شاغلان در صنايع توليد فرآورده هاي نفتي است، مزد و حقوق كاركنان اين صنايع /35 3رشدي درصدي داشته است. در مقابل كاركنان شاغل در صنايع توليد چرم و مصنوعات چرمي از قبيل كيف كفش و چمدان با /4 2كاهش درصدي مزد و حقوق خود در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه بودند كه مي توان يكي از دلايل كاهش شاخص اشتغال در اين صنايع را همين امر دانست. بالاترين حقوق و دستمزد را درميان صنايع مختلف كاركنان صنايع توليد مبلمان و مصنوعات دريافت مي كنند شاخص حقوق كاركنان اين گروه /341 9به واحد در سه ماه نخست امسال رسيده است.