Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801113-53911S6

Date of Document: 2002-02-02

در چهارمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران معرفي مي شوندطرح هاي در دست اجرا و آتي شركت ملي صنايع پتروشيمي چهارمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران به منظور بررسي زمينه هاي فن آوري، بازار، سرمايه گذاري، تجارت و ساير موارد مربوط به صنعت پتروشيمي، نفت و گاز برگزار مي شود. در اين همايش چگونگي بقا در شرايط ركود، تجارت الكترونيكي در بازار پتروشيمي، تامين مالي پروژه ها، عوامل موثر بر توليد و توسعه كاربرد محصولات پتروشيمي بررسي مي شود. در اين همايش كه اواخر ارديبهشت ماه آتي در تهران برگزار مي شود پروژه هاي در دست اجرا و آتي صنايع پتروشيمي ايران نيز معرفي مي شوند.