Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801113-53906S2

Date of Document: 2002-02-02

زنان آلماني به استفاده از اينترنت ميل ندارند چنداني گروه اجتماعي: آلمان در ميان 26 كشور در اروپا آمريكاي شمالي و آسيا، كمترين شمار استفاده كنندگان زن از اينترنت را به خود اختصاص داده و اين درحالي است كه آمريكا و كانادا، مشتاق ترين زنان را دراين ارتباط در خود جاي داده اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، بررسي انجام شده از سوي شبكه نلسون در مورد شاخص جهاني ميزان استفاده از اينترنت همچنين حاكيست: /36 6فقط درصد استفاده كنندگان از اينترنت در آلمان را زنان تشكيل مي دهند. در ميان 26 كشور مورد مطالعه فقط آمريكا و كانادا به ترتيب /52 18با درصد و 51 درصد زنان اكثريت استفاده كنندگان از اين شبكه جهاني را تشكيل مي دهند. رييس ارزيابي داده ها در شبكه نلسون با اعلام اين مطلب كه آلمان به عنوان سومين استفاده كننده از اينترنت در جهان از يك بازار تثبيت شده در اين زمينه برخوردار است، گفت: اما جايگاه زنان در اين بازار در كجا قرار؟ به دارد گفته محققان در شبكه نلسون، افزايشي حايز اهميت در ميزان استفاده كنندگان زن از اين شبكه جهاني در منطقه آسيا - اقيانوس آرام مشاهده شده كره است جنوبي شاهد 55 درصد افزايش در زمينه استفاده زنان از اينترنت بوده است و پس از آن تايلند با 27 درصد افزايش سنگاپور و استراليا با درصد 16هنگ كنگ با 11 درصد و زلاندنو با 10 درصد در مقامهاي بعدي قرار دارند.