Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801113-53906S1

Date of Document: 2002-02-02

مامان فردا كي؟ است حافظه كودكان از چه سني فعال مي شود عكس از مريم خليلي بعضي از خاطرات دوران گذشته در مغز كودكان به صورت دائمي باقي مي مانند ولي تعدادي ديگر به طور موقت در ذهن آنها شكل مي گيرند، اما حافظه كودكان چگونه بوجود مي آيد و رشد؟ مي كند نيك كادو، روانشناس و روانپزشك كودكان و نوجوانان در بيمارستان تولوز، به سوالات ما پاسخ مي دهد. * حافظه كودكان از چه سني فعال؟ مي شود مي دانيم كه جنين در طنين رحم، صداي مادر و بعضي از فركانس هاي صداي پدر را درك مي كند. نوزادي كه تازه به دنيا آمده است و گريه مي كند با شنيدن صداي مادر آرام مي شود. نوزاد تعدادي از فركانس هاي صوتي را مي شناسد و اين بي شك چيزي است كه او آن را در حافظه خود نگه داشته است. در اينجا از آثار يادياري يا شيوه هاي مشترك ذهني كمك دهنده به حافظه صحبت مي كنيم. يادياري مصداق پيدا مي كند در همه حوادثي كه نوزاد در زندگي با آنها روبه رو خواهد شد، حوادثي كه ممكن است ناخوش آيند يا خوش آيند باشند، مانند شناخت لذت مكيدن شير. محققيني كه مهارتهاي زودرس نوزادان را مطالعه مي كنند شك دارند كه آيا حافظه صوتي نوزادان پيش از تولد بوجود نيامده است. يك نوزاد، هنگام تولد، صاحب صوتهاي همه زبانهاي دنيا است. سپس خيلي زود اين مهارت را از دست مي دهد براي اينكه فقط ازصوتهاي زبان خودش استفاده كند و خيلي زود تا دو سالگي بسياري چيزها در ذهن او جاي مي گيرند. اشتباه است اگر بگوئيم بچه هاي كوچك حافظه ندارند. آنها خيلي سريع حافظه شنوايي، سپس حافظه بينايي و لمسي ( رطوبت، خيسي، گرما و... ) را كسب خواهند كرد. ولي بعدها، حافظه يادگيري، حافظه اي كه در مدرسه برانگيخته مي شود، جايگزين خواهد شد. چرا * درسن پنج سالگي كودك اولين سالهاي عمرش را به خاطر ؟ نمي آورد در سن سه سالگي كودك شروع به فراموش كردن دوره اوليه كودكي اش مي كند. در اينجا از فراموشي كودكانه صحبت مي كنيم. بدينسان بچه كوچك رشد خود را دنبال مي كند بدون اينكه ذهن او از خاطرات زيباي اين دوره و احساسات دلپذير آن لبريز شده باشد. اما اين بدان معني نيست كه او از حوادث گذشته هيچ اثري در ضمير ناخودآگاه خود نگه نمي دارد. علاوه بر اين همگي ما از دوران اوليه كودكي مان، حداقل يك يا دو خاطره در ذهن من داريم اغلب اوقات به بچه هايم مي گويم كه من براي شما خاطره مي سازم. كدام لحظه از تعطيلات با ردوبدل علائم عاطفي (لبخند... ) در نهايت بر حافظه آنها حك خواهد؟ شد اين را من نمي دانم زياد هم اهميت ندارد. اصل اين است كه وجود كودكان را مورد توجه قرار دهيم و به عنوان شخصيت انساني به آنها احترام بگذاريم و در لحظاتي كه با آنها هستيم طوري رفتار كنيم كه لحظات برايشان خاطره بيافرينند. آن وقت خود كودكان از ميان لحظه ها انتخاب خواهند كرد! * حافظه كودكان چگونه ساخته؟ مي شود بچه هاي كوچك در پي اين هستند كه دنياي اطراف خود را درك كنند. آنها از خود مي پرسند اين غولها در اطراف ما كي ؟ هستند و چگونه افكار خود را به زبان؟ مي آورند حافظه بچه هاي كوچك جسماني، عاطفي و حسي است. حافظه ازطريق تجربه دريافت مي كند كه اين سرد بود و اين گرم بود. بگذاريد بچه ها تجربه كنند تا با به دست آوردن اين تجربيات حسي، ردپاي اعمالشان در وجودشان ثبت شود. كودكان در روياهايشان تجربيات به دست آمده در طي روز را دوباره زنده مي كنند. رويا شكلي از زندگي دوباره است كه توسط حافظه ايجاد مي شود، تحقق سحرآميز آرزو... بچه ها قبل از هرچيز به مراقبت، مهرباني و توجه والدين نياز حياتي دارند و بر پايه همين نيازهاست كه احساس دائمي حيات ساخته مي شود و توسط حافظه حفظ مي گردد. چگونگي رابطه كودك با مادرش نيز مهم است. اگر كودكي از تصوير مادرش نمايش دروني نداشته باشد، موقع جدا شدن از او به شدت گريه مي كند. چگونگي حافظه كودك به چگونگي تجربه هاي قبلي و منظم سازي نمايشهاي سمبليك به طور همزمان بستگي دارد. به تدريج و همانطور كه جسم كودك رشد مي كند او خواهد توانست به تصاوير ذهني داخلي خود اعتماد كند و به خود بقبولاند كه مادر دوباره برمي گردد. * آيا زبان نقش مهمي؟ دارد به زبان آوردن اسامي اشياء و اشخاص، همانند ميل به رد و بدل كردن علائم عاطفي ( لبخند... )، از مسائل اساسي هستند، البته پدر و مادر اين كار را طبيعي تر از همه دنيا انجام مي دهند و آن فرو بردن فرزندشان در چشمه زبان است. با نيروي تكرار، امواج اطلاعات در حافظه كودك ذخيره مي شوند و سيستم عصبي او را تحريك مي كنند. مجموعه رشد كودك، نيروي بالقوه ياد سپاري او را در آينده تامين خواهد كرد. با كار و حركت، كودك زمينه كشفياتش از جهان را گسترده تر مي كند و با تجربيات تازه اي روبه رو مي شود. بلوغ مغزي، حركت، شكل گيري فكر و زبان، تجربيات حسي، حافظه و عواطف، همه به هم ربط دارند و كم كم در جاي خود قرار مي گيرند تا يك كودك شش ساله امكان به كارگيري كامل حافظه اش را پيدا كند. * چه موقع براي كودكان زمان، مفهوم پيدا؟ مي كند براي اينكه كودك تسلط بر مفهوم زمان را آغاز كند، سيستم عصبي اش بايد به بلوغ نسبي رسيده باشد و اين بلوغ در حدود سن شش سالگي است يعني زماني كه كودك وارد دوره پيش دبستاني مي شود. در اين زمان بچه كوچك درك مي كند كه زمان دوباره مي آيد و روزها به دنبال هم مي آيند. براي بچه ها، آدابي مانند از خواب بيدار شدن يا خوابيدن مهم هستند زيرا اين آداب براي آنها نشانه هايي هستند تا بفهمند كه زمان جريان دارد و به كودكان كمك مي كنند تا چرخش زندگي خود را كامل كنند. منبع: مجله آبريكو (فرانسه ) مترجم: شادي جمشيدي