Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53899S13

Date of Document: 2002-02-01

شبيه ساز كامپيوتري براي بهبود درمان آريتمي شبيه ساز كامپيوتري جديد براي پزشكان اين امكان را فراهم آورده است كه مدل آريتمي (ضربان نامنظم قلب ) كه موجب توقف قلب مي شود را در بيمار به دست آورند و با بررسي آن مدل به دست آمده، بهترين راه حل براي درمان آن را پيدا كنند. اين شبيه ساز در دانشگاه ليدز انگلستان طراحي شده در است بعضي از انواع آريتمي الكتريستيه اي از بخش مركزي به سمت سطوح فرستاده مي شود تا انقباض قلب را موجب شود به موقع اثر خود را از دست نمي دهد اثر ] الكتريكي بيش از اندازه لازم باقي [مي ماند كه گاهي موجب توقف قلب اين مي شود شبيه ساز كامپيوتري مدل آن را ترسيم مي كند تا پزشكان بتوانند علت و راه حل آن را پيدا كنند.