Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53895S9

Date of Document: 2002-02-01

گامي ديگر براي حيات وحش بوتان - صندوق جهاني حفاظت از حيات وحش و دولت بوتان توافقنامه اي را در شهر شيكاگو براي حفاظت از حيات وحش رشته كوه هاي هيماليا امضا كردند. بوتان كه تاكنون 72 درصد از جنگل هاي خود را به نحو مطلوبي مديريت كرده است، زيستگاه گونه هاي نادري هم چون پلنگ ابري و پانداي قرمز بوده توسط WWF به عنوان يكي از مناطق بوم شناختي مهم در دنيا معرفي شده است.