Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53890S3

Date of Document: 2002-02-01

قايق نجات براي بازگشت آماده است اروپا ضمن همكاري با ايالات متحده، روسيه، ژاپن و كانادا در ساخت بزرگترين پروژه بين المللي تمام ادوار يعني ايستگاه فضايي بين المللي شركت دارد. ايستگاه فضايي بين المللي 450 تني بعد از تكميل حداقل 1200 مترمكعب فضا دارد كه در آن براي هفت سرنشين ايستگاه اتاق هاي كافي و همچنين مكان هاي مناسبي براي آزمايشات علمي در نظر گرفته شده است. اروپا كه روي پروژه ESA كار مي كند مسئول انحصاري دو قسمت كليدي ايستگاه فضايي بين المللي است: تجهيزات مداري كلمبو و وسايل انتقال خودكار (ATV) تجهيزات مداري كلمبو نشان دهنده بخش مهمي از توانايي هاي اين ايستگاه تحقيقاتي كلمبو است كه از 10 جزء قابل تعويض ساخته شده است يك آزمايشگاه چند منظوره است كه بعدا به آزمايشگاه تخصصي در زمينه فيزيك سيالات، علوم مواد و علوم زيستي تبديل خواهد شد. ادوات انتقال خودكار (ATV) كه دومين بخش مهم از همكاري اروپاست شامل موشك آريان 5 است و تجهيزات مورد نياز را به مدار زمين مي برد. ATV قادر خواهد بود بيش از نه تن محموله را به مدار زمين انتقال دهد كه اين محموله حاوي تداركات مورد نياز ساكنان ايستگاه فضايي، تجهيزات علمي و ساير ملزومات مي باشد. اين فضاپيما قادر خواهد بود با استفاده از موتورهايش ايستگاه فضايي را در مدار خود جابه جا نموده و در نتيجه اثرات جاذبه زمين را خنثي نمايد. صرفنظر از كلمبو و ATVدانشمندان، و مهندسين اروپايي در طراحي و ساخت بيشتر قسمت هاي ISS شركت دارند. براي مثال سيستم مديريت اطلاعات R-DSM كه از روي 2000ژولاي زوزداي روسي نصب شد يك قسمت كليدي در مغز متفكر سيستم كنترل اين ايستگاه فضايي است. از سه مركزي كه قسمت هاي مختلف اين ايستگاه فضايي را به هم مربوط مي كند دو قسمت آن را اروپا خواهد ساخت. همچنين ساخت كاپولا به عهده اروپا است. كاپولا ساختاري گنبدي شكل است و براي ساكنان ايستگاه فضايي به منزله پنجره اي خواهد بود كه از آن به چشم انداز فضا مي نگرند و مي توانند به وسيله آن ساير تجهيزات ايستگاه را كنترل نمايند. بازوي روبوتيك اروپايي سفينه هاي روسي و تجهيزات نقل و انتقال فضايي ايتاليا _ لئوناردو، رافائلو و دوناتلو _ را سرويس خواهد كرد و محموله هاي فضاپيما را بين زمين و ايستگاه فضايي حمل و نقل خواهد نمود. در حقيقت تكنولوژي اروپايي در اكثر بخش هاي اين ايستگاه فضايي نقش هاي برجسته اي ايفا مي كند. براي مثال در تحقيقاتي كه به ايالات متحده اختصاص داده شده است، اروپا همراه با ساير تجهيزات و ادوات مورد نياز ايستگاه فضايي، دستگاه هاي مربوط به علوم مواد و واحدهاي خنك كننده را نيز سوار خواهد كرد. دانشمندان ژاپني نيز در آزمايشات خود از واحدهاي سردكننده اروپايي بهره مند خواهند شد. اروپا ضمن همكاري نزديك با NASA در حال انجام فعاليت هايي براي توسعه و بهبود سفينه بازگشت سرنشينان ايستگاه فضايي ( CRV) است. CRV يك سفينه نيرومند 6 نفره جهت انتقال از فضا به زمين مي باشد. طراحي آيرو ديناميك CRV اين امكان را به او مي دهد تا ضمن فرودي ايمن به جو زمين بازگشت نمايد، كه البته لازم به ذكر است كه تمام اين عمليات تحت كنترل رايانه مي باشد. در آغاز CRV به عنوان قايق نجات ISS عمل خواهد كرد. با تغييراتي كه بعدا اعمال مي شود CRV ممكن است به عنوان اتوبوس يا كاميون مداري عمل نموده و تجهيزات را از زمين به ايستگاه فضايي و بالعكس منتقل نمايد. به موازات اينها، اروپا مشغول آماده نمودن افكار عمومي نيز مي باشد فضانوردان اروپايي از سال 1983 در فضا بوده اند و از سال 1998 مركز فضانوردي اروپا در كولون كوشش هايش را جهت جلب حمايت افكار عمومي براي ماموريت هاي آينده ISS شدت بخشيده است. به عنوان اولين اروپايي كه از خدمات تور ISS بهره مند شد، آمبرتو گويدوني بود كه در آوريل 2001 براي يك ماموريت فضايي به ISS رفت. اما به هرحال فقط درصد كمي از كساني كه در ISS كار مي كنند قادر خواهند بود روزي به يك سفر فضايي بروند. جالب است كه بدانيد ISS بعد از تكميل شدن نوراني ترين شي ء در آسمان شب خواهد بود (البته بعد از ماه ) مركز اروپايي كنترل ماموريت هاي فضايي همراه با روسيه و ايالات متحده در فرماندهي ايستگاه فضايي شركت خواهد داشت و بسياري از تحقيقات و آزمايشات موردنظر را رهبري و هدايت خواهد فضانوردان كرد و محققين در ISS براي هميشه قسمتي از تيم بزرگ تحقيقات علمي در سراسر جهان خواهد بود. امروزه تشريك مساعي اروپا در ISS به اين معني است كه كل اجزا ESA و هزاران دانشمند و محقق اروپا و صدها دانشگاه و تعداد كثيري از شركت هاي با تكنولوژي پيشرفته نيز در رهبري علم و مهندسي در آستانه قرن بيست و يكم شريك هستند. هنگامي كه ايستگاه فضايي نصب و راه اندازي شد اين مردم در زمره اولين كساني خواهند بود كه از امكانات تحقيقات فضايي كه خود در ساخت و ايجاد آن شريك بودند سود مي برند.