Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53888S4

Date of Document: 2002-02-01

مردمان خرافاتي جهان حيوانات پيش بيني مي كنند شادي وطن پرست در بخش خرافات اين هفته به سراغ پيش بيني وضعيت هوا توسط حيوانات مي رويم. در اغلب كشورهاي دنيا، ديدن گربه سياه كه به طور مثال در جاده اي در حال گذر است، نشانه بدشانسي است. اما در نزد مردم انگليس برعكس است. ديدن گربه سياه نشانه خوش شانسي است! دليل آن كه مردم، گربه هاي سياه را دوست ندارند، اين است كه معمولا آن را جادوگر يا همكار جادوگر و يا حتي دوست شيطان مي دانند! حالا اگر گربه اي طوسي رنگ باشد يعني چند درجه كمرنگ تر از گربه سياه كه دوست شيطان است، اگر به منزل شما بيايد و بخواهد بماند، يعني اين كه مقداري پول به دستتان مي آيد! گربه ها مي توانند به خوبي وضعيت هوا را پيش بيني كنند! اگر گربه اي عطسه كند، نشانه اين است كه باران در راه است و يا مثلا اگر پشتش را به سمت آتش بكند و بنشيند يعني طوفاني در راه است. اگر گربه اي را ديديد كه پنجه هايش را با پايه ميزي تيز مي كند، خبر خوبي دارد يعني هوا تغيير مي كند و خوب خواهد شد. علاوه بر گربه ها، سگ ها هم مي توانند به خوبي هوا را پيش بيني كنند! اگر سگ علف بخورد و يا روي زمين غلت بزند و خودش را پيش از حد بخاراند، مطمئن باشيد كه باران در راه است. اگر سگي دم در خانه اي ناله كند، آن را به فال مرگ مي گيرند! و اگر در هنگام به دنيا آمدن نوزادي، سگي زوزه بكشد، مي گويند كه بچه زندگي شيطاني خواهد داشت. گاو در نزد ملل مختلف مقدس است، به خصوص مردم آسيا و هندوها و اگر ديديد كه گاوي در زميني دراز كشيده، بدانيد كه هواي خوبي در پيش داريد!