Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53888S2

Date of Document: 2002-02-01

رقص مرگ در ارتفاع 3469 گزارشي از انفجار آتشفشان نيراگونگو در گوما نيراگونگو با ارتفاعي معادل 3469 كيلومتر در بريدگي هاي شرق آفريقا زنجيره آتشفشان هاي ويرونگا واقع شده است. اين كوه آتشفشاني در كنگو و نزديك مرز رواندا قرار گرفته است. اين منطقه كه به پارك ملي آفريقا معروف است فعال ترين آتشفشان هاي دنيا را در خود جاي داده است. درياچه كيوو در كناره جنوب شرقي اين آتشفشان جاي گرفته و بر ساحل آن شهر گوما كه از قله ويراگونگو 18 كيلومتر فاصله دارد خودنمايي اين مي كند شهر ماوا و پناهگاه ميليون ها رواندايي است كه به واسطه جنگ هاي داخلي رواندا به اين مكان پناه آورده اند. آتشفشان نيراگونگو به لحاظ علمي يك آتشفشان لايه لايه و چند طبقه است و داراي يك درياچه آتشفشاني است كه طي سال هاي 1894 الي 1977 بسيار فعال بوده دهم است ژانويه اين 1977 درياچه به واسطه فعاليت هاي آتشفشان در كمتر از يك ساعت به كلي خشك شد و بالافاصله گدازه هاي آتشين و سرخ رنگ از ديواره درياچه به بيرون شناور شد و با سرعتي معادل 60 كيلومتر در ساعت شروع به حركت كرد. در آن آتشفشان نزديك به هفتاد نفر جان خود را از دست دادند و گدازه هاي آتشفشاني تا 600 متري فرودگاه گوما پيشروي كرد و پس از آن آتشفشان خاموش بود تا اين كه... تازه ترين فعاليت هاي اين آتشفشان از ژوئن 1994 مشاهده شده است (دهانه گدازه ) اين آتشفشان 40 متر قطر دارد و مواد آتشفشاني و گدازه ها را به سرعت به درياچه آتشفشان كه 800 قطر دارد سرازير مي كند. ارتفاع ميان دهانه گدازه تا دهانه درياچه آتشفشاني در حدود 150 متر مي باشد. رودخانه اي از مواد مذاب و گدازه هاي آتشين با سرعت 60 كيلومتر در ساعت بيرحمانه درمي نوردد و نابود مي سازد و به پيش مي رود. اين سطور ابتداي داستان هاي علمي - تخيلي نيست و به واقع روي داده است.؟ كجا در آفريقا اما چون در آفريقا روي داده است آپارتايد خبري اجازه نمي دهد اخبار آن زياد به گوش برسد. امواجي از مواد مذاب با سرعتي سرسام آور و صدايي گوشخراش و حرارتي بسيار سوزاننده روي هم مي غلطد و به پيش مي رود. مسئولين سازمان ملل مستقر در منطقه در همان ساعت 24 اول كه آتشفشان زبان سرخ و سوزان خود را از دهانه بيرون آورد و تمام روستاهاي سر راه خود را به مشتي خاكستر بدل و تعداد كشته شدگان را بيش از 50 نفر اعلام كرد. اما اين زبان سرخ به سوي شهر سبز گوما در حال حركت بود و مسير خود را به سمت درياچه مرزي كيوو كه نزديك مرز رواندا واقع است; ادامه درون مي داد شهر گوما كه جمعيتي بالغ بر 500000 نفر را در خود جاي داده است بيش از هزاران شكاف ايجاد شده بود و از آن گدازه هاي سرخ و آتشين بيرون مي زد هرچه سر راه بود را به تلي خاكستر بدل مي كرد. ساكنان شهر مرزي جيزني نيز با مشاهده ستون هاي جديدي از دود و آتش كه در ارتفاع 3469 متري رقص مرگ مي كرد به وحشت افتادند چون با مواد خميري سرخ رنگي كه بي وقفه در حال حركت بود تنها 5 كيلومتر فاصله داشتند. آلويز بين هابينازا - يك روزنامه نگار رواندايي - گزارش مي داد كه مردم تمام مغازه ها و حتي بازار را تعطيل كرده اند و آماده فرار هستند و هراسانند كه نكند واقعه گوما در شهر آنها هم روي دهد. در همان حال منابع نظامي نيز از حركت نفر 30000 به رواندا خبر مي دادند. يكي از مسئولين سازمان ملل كه از زمان جنگ هاي داخلي رواندا در آنجا به سر مي برد گزارش مي داد: اين واقعه به يك فاجعه انساني تبديل خواهد شد و ما ناچاريم تا تمام آوارگان را پناه داده و در اردوگاه ها جاي دهيم در حالي كه نه آب داريم و نه برق و اين بر عمق فاجعه خواهد افزود. سحر زماني سر زد كه سراسر آسمان را گستره اي از دود و غبار فراگرفته بود و گروه هاي نجات از شهر سوخته گوما; شهر اشباح; تنها جنازه هايي را با خود به ارمغان آورده بودند; شهري كه تمام خانه هاي آن طعمه گدازه هاي سرخ شده بود. فلوريان وست فال مسئول كمك هاي بين المللي صليب سرخ در نايروبي براي همكارانش وضعيت به وجود آمده و موانع كمك رساني را تشريح مي كرد: تمام انبارها و كارگاه هاي ما در گوما به همراه هفت كاميون از بين رفته است. فرودگاه شهر ديگر قابل استفاده نيست و بندر گوما نيز به طور كلي در انفجار نابود شده است. سازمان هاي آبرساني تقريبا فلج و دو ايستگاه از سه ايستگاه پمپاژ آب از مدار خارج شده است. امواج گدازه كه در برخي مناطق ارتفاع آن به 2 متر مي رسد مارگونه در خيابان هاي اين شهر مي خزد و بخش عمده اي از شهر زير خروارها خاكستر مدفون شده است. هم اكنون نيروهاي سازمان ملل كه براي پايين دادن به جنگ هاي رواندا و اوگاندا در آن مناطق به سر مي برند، به كمك آوارگان شتافته اند.