Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53887S3

Date of Document: 2002-02-01

افول توريسم در جهان تعداد مسافرت هاي توريستي در سطح جهان در سال 2001 /688 6حدود مورد بوده است كه نسبت به /1 3 سال 2000 درصد كاهش نشان مي دهد. حوادث يازده سپتامبر، ركود اقتصاد بين المللي و كاهش آمد و شدهاي هوايي مهمترين عوامل ركود توريسم در جهان بوده اند. در طول سال 2001 قاره اروپا /400 5حدود ميليون جهانگرد را به سوي خود جذب كرده قاره است آمريكا /119 3با ميليون توريست در رده بعدي قرار در دارد همين مدت، از آسياي شرقي و /114 9اقيانوسيه ميليون توريست از /19 4خاورميانه ميليون از آسياي مركزي و جنوبي 6 ميليون و از /28 5آفريقا ميليون جهانگرد ديدن كرده اند. كشور فرانسه با /76 5جذب ميليون جهانگرد در سال 2001 همچنان رتبه اول را درميان كشورهاي توريست پذير در اختيار دارد (/درصد 11 بازار توريسم در سراسر جهان ). كشورهاي اسپانيا ( /49 5 جهانگرد ) و ايالات متحده در رده هاي بعدي قرار دارند. گفتني است كه تعداد جهانگردان در سال 2000 نسبت به سال 4/7 1999 حدود درصد افزايش يافته و به 699 ميليون نفر رسيده بود. اما سال 2002 سال دشواري براي صنعت جهانگردي خواهد بود، به گفته داويد دو ويليه، معاون رئيس سازمان جهاني كار، در بهترين حالت ميزان رشد توريسم در جهان صفر درصد خواهد بود.