Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801112-53886S2

Date of Document: 2002-02-01

بنيادهاي اسطوره و حماسه ايران نوشته: جهانگير كوورجي كوياجي تدوين: جليل دوستخواه ناشر: نشر آگه قيمت تومان 4500 ايران، اسطوره و حماسه گستره سرزمين هاي حوزه فرمانروايي شهرياران ايران باستان از مشرق به مرزهاي قلمرو حكمراني امپراتوري چين كشيده شده از بود شرق تا غرب آسيا در آن دوران پيوسته زير نفوذ و چيرگي ايرانيان و چينيان بوده است و مردمان اين دو سرزمين قرن ها و قرن ها به دادوستد و تبادل افكار و كالا پرداخته اند. اين دادوستدها تاثير فراواني در جنبه هاي مختلف تفكر و زندگاني مردم اين دو سرزمين داشته است. به همين دليل است كه ايران شناسان و چين شناسان همواره براي درك هرچه بهتر و عميق تر زواياي گوناگون فرهنگ و تمدنشان به جلوه هاي فرهنگي و تمدني سرزمين همسايه روي آورده اند و نقش خويش را در آينده همجواران خود ديده اند; گرچه شايد جاي دريغ و تاسف بسيار دارد كه كمتر پژوهشگر فارسي زبان و ايراني اي باشد كه اثري در خور اين تعاملات عظيم فرهنگي پديد آورده باشد. اسطوره ها و افسانه ها يكي از مهم ترين و قابل توجه ترين منابع كاوش و تحقيق در اين حيطه را براي كاوشگران و محققان فراهم مي آورند; چرا كه آنها يكي از مهم ترين جلوه گاه هاي اعتقادها، آيين ها، مراسم و گونه هاي گوناگون زندگي مردمان هر سرزمين به شمار مي روند. هم ايرانيان و هم چينيان در فرهنگ خود متون بسياري دارند كه سرشار از افسانه ها و اسطوره ها و داستان هايي هستند كه در بسياري از موارد خاستگاه ها و ريشه هاي مشتركي دارند و حتي در برخي موارد قالبهاي يكساني نيز براي بيان آنها به كار رفته است. بنيادهاي اسطوره و حماسه ايرانيان مشتمل بر شانزده گفتار است كه بر پايه پژوهش هاي بسيار در زمينه هاي وابسته به فرهنگ ايرانيان و همسايگان آنان در دوران باستان پديد آمده اند. نگاه پژوهشگر پديدآورنده كتاب در ده گفتار بخش يكم بيشتر به سرزمين هاي واقع در خاور ايران زمين بزرگ، به ويژه كشور پهناور چين بوده است. اما در شش گفتار بخش دوم رويكرد عمده او به باختر و حماسه و افسانه ها و داستان هاي پهلواني - غنايي اروپاييان، از اسكانديناوي تا فرانسه و انگليس و ناحيه بالكان است. او مي كوشد تا در اين بخش ردپاي ميراث فرهنگي كهن ايرانيان را در گذرگاه هاي تمدن غرب بيابد و بازشناسد. جهانگير كوورجي كوياجي از پارسيان سرزمين هند بوده است كه تحصيلات عاليه اش را در كمبريج گذرانده است. او علاوه بر پژوهش هاي ايران شناختي، كتابهايي نيز در زمينه موضوع هايي چون پول و ارز و ماليات در هند و بحران جهاني سرمايه داري در سال هاي دهه 30 قرن بيستم پديد آورده است.