Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53885S4

Date of Document: 2002-01-31

خبرهايي از كشتي كشتي گيران ايران در راه روسيه، تركيه و بلغارستان گروه ورزشي: فدراسيون كشتي اعلام كرد: كشتي گيران آزادكار ايران در مسابقه هاي بين المللي جامهاي ايوان ياريگين در روسيه، ياشاردوغو در تركيه و دانكولف در بلغارستان شركت خواهند كرد. به همين منظور تيم هاي كشتي آزاد استانهاي مازندران، خراسان و همدان به نمايندگي از ايران به ترتيب در جامهاي ياريگين، ياشاردوغو و دانكولف شركت خواهند كرد. پيرو دستورالعمل فدراسيون كشتي از اين پس در هر يك از اعزام هاي تيم هاي استانها به جامهاي بين المللي، يك كشتي گير از ساير استانها با معرفي اين فدراسيون به همراه تيم هاي استانها به مسابقه هاي بين المللي اعزام خواهد شد. مسابقه هاي بين المللي جام ايوان در ياريگين روسيه طي روزهاي 26 تا 28 بهمن ماه جام ياشاردوغو در تركيه در روزهاي 10 تا 12 اسفندماه و جام دانكولف در بلغارستان طي روزهاي دوم تا چهارم فروردين ماه سال آينده برگزار خواهد شد. كشتي گير 32 محروم شدند كشتي گيري 32 كه در جريان مسابقه هاي كشتي آزاد و فرنگي قهرماني ايران در شهرهاي همدان و اصفهان بدون مجوز از ادامه اين رقابت ها خودداري كرده بودند از سوي فدراسيون كشتي به مدت 3 ماه از شركت در تمامي پيكارها محروم شدند. اين فدراسيون اعلام كرده است ادامه فعاليت اين عده پس از مدت زمان ياد شده منوط به ارائه تعهد كتبي به هيات هاي كشتي استان هاي خود مبني بر عدم تكرار موارد مشابه خواهد بود.