Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53884S2

Date of Document: 2002-01-31

اعتراض كروبي به روند دادگاه جزايري گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس با تاكيد بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي به تشريح و تحليل مسائل اخير كشور پرداخت. به گزارش ايرنا مهدي كروبي گفت: از ابتدا اين نگراني وجود داشت كه رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي نتيجه ندهد و من در ملاقاتم با مقام رهبري گفتم كه اين مبارزه بايد به سمت و سويي برود كه نتيجه لازم گرفته شود و ايشان نيز همين نظر را داشتند و توجه نيز داده بودند كه اين مساله بدون سر و صدا باشد و حيثيت افراد حفظ شود. وي ادامه داد: البته دشمنان انقلاب بايد بدانند كه اين مسائل گرچه تلخ است، اما دلشان را خوش نكنند، چرا كه نيروهاي انقلاب اعم از چپ و راست و گرايش هاي مختلف، در كنار انقلاب هستند و از آن محافظت مي كنند. وي سپس به شايعاتي كه در برخي روزنامه ها در مورد دست داشتن چهره هايي در پرونده مفاسد اقتصادي مطرح شده، اشاره كرد و گفت: پس از مدتي آقايي به نام جزايري دستگير شد و در جلسات خصوصي گفته مي شد كه اين آقا كارهاي اقتصادي كرده و فساد داشته و رشوه به مسئولان داده است. كروبي ادامه داد: در جلسات سران سه قوه نيز مطرح شد كه اگر اين آقا پول به افراد داده و رويش تكيه مي شود، بايد روي همه افرادي كه او (به آنان ) پول داده، تكيه شود. حتي آقايي گفت نكند يك جريان خاص را نام ببرند و بعد جريان ديگر را نگويند، يا آقايي ديگر گفت نگويند به اين جريان كمتر داده و به ديگري بيشتر و اين بحث ها وجود داشت. وي گفت: جزايري در زندان بود و ما هم به عمره رفتيم و آن اتفاقات و قضايا از جمله مسئله آقاي لقمانيان رخ داد و بالاخره پس از فراز و نشيبهايي آقاي لقمانيان آزاد شد و در خلال اين گفت و گوها درباره پولهايي صحبت مي شد كه مثلا افرادي گرفته اند و ما پس از آن كه آقاي عليزاده در جلسه اي اسامي چند نفر را گفتند كه پول گرفته اند صحبت كرديم و گفتيم مگر پول گرفتن عيب است و ناچار شديم اسم بزرگواري را هم برديم. رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر پيچيده و عميق بودن پرونده شهرام جزايري عرب گفت: بعد از آزادي لقمانيان، دو حركت تجمع معلمان و مفاسد اقتصادي اوج گرفت. وي درباره تجمع صنفي معلمان گفت: معلمان محترم مي دانند كه بودجه دست دولت است و همه ساله مجلس تاكيد دارد كه بودجه آموزش و پرورش را اضافه كند. جمعي به عنوان معلم جلوي مجلس آمدند و هركس را كه ما مي فرستاديم تا با آنان صحبت كند، به باد فحش و اهانت مي گرفتند، به رئيس مجلس هم فحش دادند و شعار دادند. رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود ضرورت مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي تحت هر عنوان و با هر فردي كه مرتكب آن شود را مورد تاكيد قرار داد، اما در عين حال خطاب به ملت ايران گفت كه مبارزات اخير هر چه هست، مبارزه عليه مجلس شوراي اسلامي است، نه مبارزه با مفاسد اقتصادي. مهدي كروبي گفت: منظور من چپ و راست چرا نيست كه بسياري از راست ها نيز از اين مساله منزجرند. روحانيت از اين مساله انزجار دارد. وي با تاكيد بر اين كه قضيه شهرام جزايري كار سياسي است گفت: آقاي جزايري اقرارهايي كرده است اما اول بايد ديد كه ايشان در چه شرايطي اقرار كرده براساس است اخباري كه مي رسد وي در شرايط سختي زنداني مي كشد. بايد معلوم شود آقاي جزايري در چه شرايطي است و در چه شرايطي اقرار كرده است، اين حق من و آقاي خاتمي است، من از جانب خودم مي گويم و آقاي خاتمي هم خودش زبان داردو بايد بگويد. رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه وي و رئيس جمهوري مامور رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند، تاكيد كرد كه از طرف وي نيزبايد نماينده براي بررسي وضعيت شهرام جزايري به زندان فرستاده شود. كروبي گفت: بر خلاف نظر ديگران كه خواهان پايان دادگاه شهرام جزايري هستند، بنده معتقدم اين دادگاه بايد ادامه يابد و اسامي ديگري كه در السنه هست، گفته شود و افرادي كه در سالهاي گذشته جزايري با آنان ارتباط داشته، گفته شود. آقاي جزايري اگر پول مي داده سرريزش بوده كه به مجلس مي داده است. بايد معلوم شود كه چه كساني پول گرفته اند و چه كساني با او ارتباط داشته اند. رئيس قوه مقننه در ادامه سخنانش خطاب به حسيني قاضي پرونده جزايري و يونسي وزير اطلاعات و مسئولان امنيتي گفت: آقاي جزايري يك متهمي است كه خبر رسيده در شرايط خاصي در سلول است و من اعلام مي كنم اين آقايان حافظ جان وي بايد باشند. مبادا آناني كه دراختيارش گرفته اند، حمام ببرندش و دارويي را كه به سعيد امامي دادند (داروي نظافت ) به، او هم بدهند. كروبي با تاكيد بر اين كه حفاظت جان شهرام جزايري عرب بر عهده مسئولان امنيتي و زندان است گفت: ، اين داروها خيلي معجزه مي كند و ما در زندان ديده بوديم بعضي ها خورده بودند و سالم هم اما شدند اين دارو از سيانور هم محكم تر بوده، چون به مجردي كه سرباز رويش را برگردانده تا عورت او را نبيند، خورد و فورا هم مرد! مواظب باشند كه اين دارو را شهرام جزايري جزايري نخورد بايد بماند و ابعاد قضيه را كاملا روشن كند. چون به نفع تمام نظام حال است كه مساله به اين صورت مطرح شده، بايد به صورت كامل مطرح شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش به تشريح مفاسد اقتصادي پرداخت و گفت: بايد مراكز و ريشه هاي مفاسد اقتصادي شناسايي شده و با آن مبارزه شود. خود رياست محترم قوه قضائيه نيز گفته است كه جزايري معلول فساد اقتصادي است. رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود در صحن مجلس گفت: در جامعه ما معروف است كه مي گويند جنس ها را از خارج بدون مقررات وارد مي كنند و حتي مي گويند برو كجا تحويل بده. آيا اين وجود دارد يا؟ خير اگر وجود دارد اين فساد اقتصادي است يا؟ نه اخلال اقتصادي مي كند يا؟ نه اينها گلوگاه هايي است كه رهبري از آن سخن مي گويند. كروبي در بخش ديگر سخنانش گفت: بنا بر نامه هايي كه در اختيار ما است، اسكله هايي غيرمجاز وجود دارد و گمرك هيچ نظارتي بر آن ندارد. اين اسكله هاي غيرمجاز چكار؟ مي كند چه چيز وارد مي كند و چه چيز صادر؟ مي كند اين كه رهبري مي فرمايند گلوگاه ها را بگيريد، گلوگاه ها اينجاست. وي ادامه داد: اوايلي كه اصلا اسمي از جزايري نبود و پس از فرمان رهبري ما براي مبارزه با فساد اقتصادي جلساتي تشكيل مي داديم، آقاي يونسي گفتندما پرونده اي داريم كه 14 ميليارد تومان از بانك گرفته شده و از پرونده هاي بسيار مشكل است. (بعدها ما پيگيري كرديم و فهميديم كه 14 ميليارد و 400 ميليون تومان است ). بخش بازرگاني يكي از اماكن مقدسه نامه داده و ديگري هم از همانجا امضا كرده و يك ريالش هم برنگشته است. هيچ هم بررسي نمي شود كه چه شده است. وي اضافه كرد: همين جزايري، اقتصادي ها مي گويند (بنده نمي دانم و خبر هم ندارم ) مي گويند يك ريال از حسابهايش تا زمان زنداني شدن عقب نيفتاده است و به موقع پرداخته است بنده دفاع نمي كنم اما 14 ميليارد تومان پول اين ملت امضا شده، چرا تاخير افتاده است و بانك هم حريف نشده تا بگيرد. يك نفر هم در جايي ديگر زندان است. دستگاه قضائي بيايد توضيح دهد كه چكار كرده است. كروبي گفت: ضمن احترام به قوه قضائيه مي خواهم نكته ديگري را بگويم كه البته نظر من نيست، اگر هم در جهان مطرح نشده بود، من نمي گفتم. قوه قضائيه عزيزي كه اين طوري رسيدگي مي كند و من هم تشكر مي كنم از زحماتشان دو سه سال پيش حادثه تلخي در اين كشور رخ داد و چند نفر را كشتند از جمله داريوش فروهر و همسرش را كشتند و مثله بعد كردند از اين حادثه كه رهبري نيز از آن ابراز تاسف كردند، وزارت اطلاعات اطلاعيه اي داد كه مجموعه اي خودسر از ما اين كار را كردند و دنبالش عده اي نيز دستگير شدند. حوادث عجيب و غريبي رخ من داد هم نمي دانم چقدر راست است و اين نواري كه در خارج اين شبها پخش مي شود، آن شكنجه هايي كه آن اطلاعاتي ها به اين افراد دادند، واقعا وحشتناك است. وي افزود: سئوالي دارم از قوه قضائيه اي كه مو را از ماست مي كشد و خط قرمز ندارد و دو تا دختر و پسر را در خيابان مي گيرند و شلاق مي زنند، تقاضا داريم به مردم پاسخ دهند اين فيلمها ساختگي است يا راست است و اينها كه شكنجه مي دادند، بهايي؟ بودند جاسوس اسرائيل؟ بودند جواب بدهند. اگر اينها (شكنجه شده ها ) بهايي بودند، چرا راست راست در خيابانها دارند راه؟ مي روند اگر نبوده اند، آناني هم كه اينها را شكنجه مي دادند، آنان هم دارند راست راست راه مي روند. بنا بر اين قوه قضائيه به اين مسائل كه آبروي نظام و كشور را مي برد و در تلويزيون ها پخش مي شود، پاسخ دهد. در همين جلسه شوراي امنيت در شنبه گذشته دكتر روحاني بشدت روي اين مسئله تكيه داشت كه اين چيست كه پخش مي شود، اين واقعيت بوده يا نبوده؟ است وي در بخش ديگري از سخنانش به دوران تصدي رياستش بر مجلس سوم و ششم اشاره كرد و آن را سخت ترين دوران مجلس معرفي كرد. رئيس قوه مقننه گفت: ما چون حوادث حادي در گذشته برايمان پيش آمد، الحمدلله بدنمان محكم است و خوفي نداريم، ممكن است شايعاتي پيش بيايد. آناني هم كه شايعه پراكني مي كنند كه كار خود را مي كنند، اما مردم تا مطمئن نشده اند، توجه و ترديد كنند.