Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53883S4

Date of Document: 2002-01-31

با مردم بليت هاي چندمجهولي در ماههاي اخير، تعداد قابل توجهي بليت قرعه كشي با نام ها و پسوندهاي گوناگون و به ظاهر با اهداف خيريه، به مردم فروخته شده است. اما نه زمان قرعه كشي معلوم است و نه نام و مشخصات سازمان هايي كه اين بليت ها را عرضه كرده اند. مونسي - تهران ماه 6 پس از آغاز سال تحصيلي پس از گذشت 6 ماه از آغاز سال تحصيلي در دفترچه هاي كارشناسي ارشد پزشكي، شرايط گذراندن دوره طرح توسط فارغ التحصيلان رشته پزشكي گنجانده شده است. بديهي است كساني كه طرح را نگذرانده اند در مقابل اين تصميم غافلگير شده اند و حقوقشان به خطر افتاده است. علاوه بر اين وزارت بهداشت و درمان بايد ابتدا در استان ها امكانات جذب پزشكان براي گذراندن طرح را فراهم كند و بعد اين قبيل شروط در آزمون كارشناسي ارشد گنجانده شود. شيراني از اصفهان يادآوري بهداشتي طبق موازين و اصول بهداشت صنايع غذايي، روغن مايع بايد در ظروف شفاف مثل شيشه يا بطري هاي پلاستيكي عرضه شود، تا احتمالا اگر داراي كيفيت پايين و رسوب بود، مشخص گردد. اخيرا روغن مايع در قوطي هاي حلبي عرضه مي شود كه مغاير با اصول بهداشتي است و وزارت بهداشت و درمان و ساير دستگاههاي مسئول بايد در اين مورد اقدام كنند. محمدحسين دين محمد - تهران يك تقاضا برخي شنيده ها حاكي است كه بيمارستان معروف و قديمي بوعلي تهران كه حتي بناي آن بخشي از ميراث هاي فرهنگي محسوب مي شود، قرار است به يكي از بنيادها واگذار شود. تقاضا داريم، پيش از هرگونه اقدامي در اين زمينه براي كاركنان اين مجموعه، به خصوص كاركنان رسمي چاره انديشي به عمل آيد. تقاضاي كاركنان بيمارستان بوعلي