Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53883S1

Date of Document: 2002-01-31

با تصويب شوراي شهرميليارد 30 ريال براي تكميل متروي تهران اختصاص يافت گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران 30 ميليارد ريال وام براي تكميل طرح هاي مترو اختصاص داد. به گزارش خبرنگار همشهري، شورا در جلسه علني ديروز خود با تصويب يك طرح 2 فوريتي به شهرداري اجازه داد 30 ميليارد ريال از محل وام دريافتي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به عنوان قرض الحسنه به شركت مترو پرداخت كند. رئيس شوراي شهر با اشاره به نقش مترو در ساماندهي ناوگان حمل و نقل شهري، تامين چنين منابعي را براي تكميل طرح هاي مترو به ويژه خط يك حد فاصل دروازه دولت تا ميرداماد ضروري دانست. محمد عطريانفر افزود: كارنامه شوراي شهر در تحقق پروژه هاي مترو، موفقيت آميز بوده و از زماني كه دولت مترو را به شهرداري واگذار كرده پيشرفت كار مطلوب بوده است. وي تصريح كرد: تكميل خطوط مترو نيازمند كمك دولت مي باشد و در اين زمينه شوراي پول و اعتبار 42 ميليارد تومان تسهيلات بانكي به مترو اختصاص داده است. محسن هاشمي مدير عامل مترو نيز گفت: با مصوبه امروز شوراي شهر، خط يك مترو تكميل و تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد. ورود 3 هزار تاكسي غيرآلاينده به شبكه حمل و نقل در جلسه ديروز همچنين لايحه 2 فوريتي پرداخت 40 ميليارد ريال وام به تاكسيراني تهران جهت بهينه سازي ناوگان تاكسيراني مطرح و يك فوريت آن به تصويب رسيد. شهردار تهران در دفاع از اين لايحه با اشاره به اهميت بهينه سازي ناوگان حمل و نقل شهري گفت: به موجب قراردادي كه بين شركت تاكسيراني و ايران خودرو بسته شده است طي 3 سال آينده 70 هزار تاكسي مدل پژوي 405 و آردي 1600 وارد شبكه حمل ونقل شهري تهران خواهد شد. رحمت الله خسروي عضو شورا با انتقاد از 2 فوريت اين لايحه گفت: روزنامه ها چندي پيش نوشتند كه شهرداري يك قرارداد 600 ميليارد توماني براي خريد تاكسي منعقد كرده است بدون اينكه شوراي شهر در جريان باشد. وي افزود: شهرداري با اين لايحه 2 فوريتي مي خواهد شورا را دور بزند و به دليل اينكه اطلاع دقيقي در اين باره نداريم نمي توانيم بدون كار كارشناسي به فوريت آن راي دهيم. هر چند با اصل موضوع موافقيم. شهردار تهران با رد مطالب مربوط به انعقاد قرارداد 600 ميليارد توماني از سوي شهرداري گفت: اصلا شهرداري و يا سازمان تاكسيراني وابسته به شهرداري تهران اين قرارداد را نبسته است بلكه اين قرارداد بين شركت تاكسيراني با ايران خودرو بسته شده است. وي شركت تاكسيراني را متعلق به بخش خصوصي و متفاوت از سازمان تاكسيراني دانست و در عين حال گفت: اين شركت با كمك شهرداري با تشكيلات بهينه سازي سوخت مذاكراتي انجام داده است تا از محل بهينه سازي سوخت وام دريافت كند. الويري گفت: به موجب قرارداد مذكور در 3 سال آينده 3 هزار تاكسي پژو غيرآلاينده وارد ناوگان حمل و نقل شهري تهران مي شود كه يك ريال براي شهرداري تهران هزينه ندارد. عطريانفر نيز گفت: نظام تاكسيراني خصوصي است و شهرداري بر عملكرد آن نظارت دارد. ابراهيم اصغرزاده نيز با اشاره به لزوم توجه به وضعيت اتوبوسراني در تهران گفت: اگر وضعيت اتوبوسراني بهبود يابد وضعيت اجتماعي و رواني شهر نيز به دليل تسهيل در رفت و آمد شهروندان ارتقاء مي يابد. وي در عين حال گفت: هيچ چشم اندازي از وضعيت شركت اتوبوسراني تهران وجود ندارد و وضعيت بودجه اي اين شركت نيز نامشخص است. اين عضو شوراي شهر افزود: در حال حاضر در شهر تهران 1500 دستگاه اتوبوس فرسوده كه بيش از يك دهه عمر دارند موجب آلودگي هواي تهران مي شوند. وي تصريح كرد: شهر تهران براي اصلاح ساختار حمل و نقل شهري به 10 هزار اتوبوس نياز دارد. شورا همچنين طرح 2 فوريتي الزام شهرداري مبني بر لحاظ كردن درآمدهاي حاصل از سود شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري در بودجه سال 81 را رد كرد. اصغرزاده در دفاع از اين طرح گفت: سازمان هاي وابسته به شهرداري نظارت گريز هستند و براي فرار از پاسخگويي به قانون تجارت استناد مي كنند در حالي كه بايد به افكار عمومي و مراجع قانوني و قضايي پاسخگو باشند. وي لزوم سرمايه گذاري در تهران را نيز مهمترين مساله شهر دانست و گفت: بايد منشاء سرمايه گذاري ها در شهرداري به درستي شناخته شود و قواعد پول شويي در شهرداري تهران مورد توجه جدي قرار گيرد و افرادي كه از راه غيرقانوني پول بدست آورده اند نبايد بتوانند پول خود را وارد نظام بانكي و يا شهرداري كنند. اعتراض فرمانداري به رد لايحه تفريغ بودجه 79 شهرداري عليزاده طباطبايي رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا نيز در اين جلسه گفت: فرمانداري تهران رد تفريغ بودجه سال 79 شهرداري از سوي شوراي شهر را مورد اعتراض قرار داده است. وي افزود: به لحاظ قانوني فرمانداري مي تواند اعتراض كند و شورا در اين رابطه 2 راه دارد يا اينكه بگويد اعتراض فرمانداري وارد نيست و به مصوبه قبلي پافشاري كند كه در نهايت هيات حل اختلاف در مورد آن تصميم مي گيرد و يا اينكه اعتراض را بپذيريم و لايحه مجددا به شهرداري باز گردد تا با حضور شهردار بررسي شود. از سوي ديگر اصغرزاده بودجه سال 81 شهرداري را نيز موجب گسترش بروكراسي و متوقف شدن طرح هاي عمراني دانست گفت: درآمدهاي شهرداري معقول نيست به طوري كه 80 درصد درآمد از طريق فروش تراكم تامين مي شود. در حاشيه شورا عطريانفر در حاشيه جلسه شورا در گفت وگو با خبرنگاران تصريح كرد: شهرداري در موعد مقرر بودجه را به شورا ارائه داده است كه در كميسيون هاي مربوط در دست بررسي است و موارد مربوط به عدم رعايت قواعد بودجه نويسي در كميسيون تلفيق بررسي خواهد شد. رئيس شوراي شهر افزود: كسب درآمد شهرداري از محل فروش تراكم به لحاظ شهرسازي و معماري مشكل ساز است و بايد درآمد شهرداري به سمت منابعي كه ضريب ميليوني دارد از قبيل عوارض روي خدمات رساني عمومي، سوق داده شود. وي يكي از اين منابع را عوارض مربوط به فرآورده هاي نفتي اعلام كرد و افزود: با وجود مصرف روزانه 10 ميليون ليتر بنزين در تهران دريافت 10 درصد عوارض سوخت مي تواند رقمي معادل 18 تا 20 ميليارد تومان در سال به دنبال داشته باشد و شهرداري به همين ميزان فروش تراكم را كاهش دهد. مصوبات شوراي شهر تهران شوراي شهر در يكصد و نود و هشتمين جلسه علني خود با تصويب يك طرح 2 فوريتي به شهرداري اجازه داد مبلغ 30 ميليارد ريال از محل وام دريافتي شركت واحد اتوبوسراني به عنوان قرض الحسنه به شركت مترو پرداخت كند. همچنين يك فوريت لايحه مربوط به پرداخت 40 ميليارد ريال وام به تاكسيراني تهران به تصويب رسيد كه براي بررسي بيشتر به كميسيون هاي مربوطه ارجاع شد. شورا به سازمان پروژه هاي مشاركتي اجازه داد نسبت به جلب مشاركت بخش خصوصي براي اجراي پروژه هاي مصوب شورا اقدام كند. در تبصره اين مصوبه آمده است: اجازه داده مي شود تا تشكيل سازمان پروژه هاي مشاركتي شهرداري، كميسيوني متشكل از شهردار تهران 2 نفر به پيشنهاد شهردار و انتخاب شورا و نيز 2 نفر عضو شوراي شهر براي انعقاد قرارداد در چارچوب قوانين تصميم گيري كند. از سوي ديگر شورا 2 فوريت طرح الزام شهرداري مبني بر لحاظ كردن درآمدهاي حاصل از سود شركت ها و موسسات و مازاد درآمد سازمان هاي وابسته به شهرداري به عنوان منابع درآمدي بودجه سال 81 شهرداري را رد كرد. شورا همچنين با اصلاح اساسنامه شركت مترو در خصوص مجمع عمومي اين شركت تصويب كرد كه نفر 3به پيشنهاد شهردار و تصويب شورا در مجمع عمومي مترو عضويت داشته باشند. به موجب مصوبه ديگري آقايان عطريانفر به عنوان رئيس، دروديان به عنوان منشي و لطفي و رضوي به عنوان ناظر مجمع عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه انتخاب شدند. به موجب اين مصوبه هيات مديره شركت در مورد معاملات تا سقف يك ميليارد تومان مجاز به تصميم گيري است و معاملات بيش از آن بايد با تصويب شوراي شهر باشد.