Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53879S1

Date of Document: 2002-01-31

با نطق بوش آغاز شد جنگ تبليغاتي تازه آمريكا عليه عراق ايران، و كره شمالي بوش با نام بردن از عراق ايران، و كره شمالي گفت: مرحله بعدي جنگ آمريكا با تروريسم مقابله با تهديد كشورهايي است كه در پي سلاح هاي كشتار جمعي هستند جورج بوش رئيس جمهور آمريكا ديروز در نطقي به عنوان وضعيت اتحاد در محل كنگره آمريكا، در حضور ميهمانان داخلي و خارجي، نظاميان بلندپايه و اعضاء دولت و نمايندگان كنگره به تشريح اولويت هاي خود، وضعيت داخلي آمريكا و آينده جنگ با تروريسم پرداخت. در اين سخنراني 48 دقيقه اي كه رسانه ها و مقامات دولتي آمريكا از چند روز پيش وعده آن را مي دادند، ديك چني معاون بوش كه بعد از 11 سپتامبر به دلايل امنيتي همواره در نقطه اي نامعلوم بوده و به ندرت در انظار عموم ظاهر مي شد نيز در كنار بوش حضور داشت. بوش در اين سخنراني به موضوعات مختلفي اشاره كرد كه عناوين و خلاصه آن به شرح زير است: هزاران بمب ساعتي بوش سخنراني خود را با اين سخنان آغاز كرد: كشور ما در جنگ است، اقتصاد دوران ركورد را مي گذراند و دنياي متمدن با خطرات بي سابقه اي روبروست. آنچه در افغانستان كشف كرديم نگراني هاي قبلي ما را تاييد ما مي كند در افغانستان، نقشه هايي از نيروگاههاي هسته اي و تاسيسات و شبكه هاي آبي آمريكا را يافتيم، جزئياتي از نحوه ساخت تسليحات نقشه هسته اي، شهرهاي آمريكا و بسياري اطلاعات ديگر كه يكي از يكي نگران كننده تر دهها است هزار نفر از نيروهاي بن لادن مانند بمبهاي متحرك ساعتي در سراسر دنيا فعال هستند و بدون هيچ هشدار و اخطاري هر آن ممكن است، منفجر شوند. اطلاعات جديد ما نشان مي دهد، دهها هزار تن از اين نيروها كه كاملا آموزش ديده هستند در بيش از 60 كشور پراكنده شده اند (يكي از مشاوران بوش گفت، اين اطلاعات از كامپيوتر پايگاه القاعده به دست آمده است ). منتظر ديگران نمي مانيم رئيس جمهور آمريكا با نام بردن از گروههايي چون حماس، حزبالله، جهاد اسلامي و جيش محمد گفت: ارتش ما كمپ هاي تروريستي در افغانستان را از كار انداخت اما كار ما به اينجا ختم نمي شود. جنگ با تروريسم تازه آغاز شده است. ما اكنون در فيليپين نيرو داريم كه در حال آموزش نيروهاي مسلح اين كشور هستند با دولت بوسني در ارتباط هستيم و در سواحل آفريقا هم حضور داريم. اميدواريم كشورها صداي ما را بشنوند و خود براي مبارزه با تروريسم اقدام كنند و گرنه ما خود اين كار را مي كنيم. هدف دوم، مقابله با كشورهاي سركش بوش در ادامه سخنراني سراسر تهاجمي خود گفت: هدف دوم ما مقابله با رژيم هايي است كه از تروريسم حمايت مي كنند و تهديدي براي آمريكا و دوستانش به حساب مي آيند. بوش با نام بردن از عراق، كره شمالي و ايران ادعا كرد كه اين سه كشور در پي بدست آوردن سلاحهاي كشتار جمعي هستند و صلح جهاني را تهديد مي كنند. بوش گفت: آمريكا با متحدانش در اين باره همكاري مي كند تا مانع دستيابي تروريست ها يا اين رژيم ها به سلاحهاي كشتار جمعي شود. ارزش هاي مشترك در اسلام بوش كه بخش عمده اي از سخنانش حاوي عباراتي احساسي و فريبنده افكار عمومي بود، گفت: در هدايت دنيا به سوي صلح از ارزش هايي چون مداراي مذهبي، احترام به زنان و حكومت قانون بهره مي گيريم كه ميان مسلمانان و آمريكاييها مشترك است. وي گفت: همه پدران و مادران در همه جاي دنيا خواستار آموزش و به دورماندن فرزندانشان از خشونت هستند. همانطور كه تاريخ اسلام سراسر مداراست. مسائل داخلي بوش در بخش دوم سخنراني اش به مسائل داخلي آمريكا پرداخت و با دفاع از برنامه اقتصادي و بودجه دولت خود گفت: سه اولويت من پيروزي در جنگ با تروريسم، دفاع از كشور و بازسازي اقتصاد است. وي گفت: اين جنگ در ماه براي ما يك ميليارد دلار هزينه دارد و بايد براي مراحل بعدي هم آماده باشيم. بوش از همه آمريكاييها خواست دو سال از عمر خود را صرف خدمت داوطلبانه به كشور كنند. سخنراني او با استقبال و تشويق اعضاء كنگره روبرو شد و دمكرات ها ضمن انتقاد از بي توجهي رئيس جمهور به مسائل داخلي از اين نطق ابراز رضايت كردند. عراق، كره شمالي و ايران هدف هاي بعدي نيستند يكي از دستياران بلندپايه بوش ديروز بعد از سخنان او در كنگره به خبرگزاري رويتر گفت: اينكه بوش به صراحت از ايران عراق، و كره شمالي نام برده است به اين معني نيست كه آنها هدف هاي بعدي آمريكا هستند. وي گفت: اظهارات بوش به دليل نگراني واشنگتن از دستيابي اين كشورها به سلاحهاي كشتار جمعي مطرح شده است.