Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801111-53876S1

Date of Document: 2002-01-31

آنچه بايددرباره افكار منفي بدانيد افسردگي يكي از رايج ترين انواع ناراحتي هاي رواني است، كه باعث مراجعه به روانشناسان و روانپزشكان و ديگر متخصصان بهداشت رواني مي گردد. از اين لحاظ افسردگي با سرماخوردگي در ميان ناراحتيهاي جسمي قابل مقايسه است. درهر لحظه از زمان 15 تا 20 درصد افراد بزرگسال جامعه ممكن است عوارض و نشانه هاي مختلف افسردگي شديد را از خودنشان دهند. حداقل 12 درصد از جمعيت كشورهاي پيشرفته در طي عمر خود براي معالجه علائم شديد افسردگي به متخصصان رواني مراجعه مي كنند و حدس زده مي شود كه 75 درصد افرادي كه در موسسات درمان رواني بستري مي شوند دچار افسردگي هستند. به دلايلي كه هنوز كاملاروشن نشده درصد بيشتري از زنان دچار افسردگي مي شوند، نسبت زنان به مردان افسرده در ممالك پيشرفته صنعتي تقريبادو به يك است. عوامل بروز افسردگي افسردگي درجات وانواع مختلفي دارد واز عوامل متعددي ممكن است ناشي گردد. براي درمان متخصصان افسردگي، رواني از روشهاي متنوعي استفاده مي كنند كه از روانكاوي عميق ودراز مدت تا دارو درماني و استفاده از شوك الكتريكي را ممكن است دربرگيرد. اگر شما دچار افسردگي باشيد بسياري ازاحساسهاي منفي و بد شما از اشتباه در تفكر و برداشت ناشي مي شوند. اين اشتباهات هم به نحوه برداشت شما از خودتان و هم به نحوه قضاوت شما درباره اتفاقاتي كه براي شما پيش مي آيد مربوط مع مي شوند هذا شما مهارتهاي متعددي داريد و ممكن است درحل مسائل مربوط به جنبه هاي ديگر زندگي كاملاموفق باشيد. در واقع شما در طول زندگي خود با مسائل متعددي روبه روشده و آنها را حل كرده ايد. شما مي توانيد از دو طريق به خودتان كمك كنيد: - 1 از طريق تشخيص افكار و انديشه هاي منفي. - 2 از طريق تصحيح آن افكار وجانشين كردن فكرهاي واقع بينانه تر به جاي آنها. آزمايش فكرهاي منفي هر وقت متوجه شديد كه احساس غصه وغمگيني كمي زيادتر شده به جرياناتي كه بلافاصله قبل از اين احساس به ذهنتان گذشته برگرديد و سعي كنيد به خاطر آوريد چه فكرهايي اين احساس اختلال را ايجاد كرده يا افزايش داده است. فكر مزبورممكن است واكنشي در برابر همين حادثه اخير و يا خاطره اي از يك اتفاق مربوط به گذشته باشد، فكر مزبور ممكن است يك يا چند مورد از موضوعهاي زير را در برگيرد: برداشتي منفي درباره خودتان اين برداشت يا نظر غالبا بر اثر مقايسه خودتان با افراد ديگري كه به نظرتان جذابتر، موفقتر، كارآتر يا باهوشترهستندپيدا مي شود. من از لحاظ پيشرفت تحصيلي از مريم خيلي عقبتر من هستم به كلي فاقد قدرت قضاوت و نكته سنجي هستم. شما ممكن است خود را فاقد هر نوع ارزش و سربار ديگران تلقي نموده و فكركنيد دوستان و خويشان شما از خدا مي خواهند كه از دستتان نجات پيدا كنند. انتقاد و سرزنش خود فرد افسرده احساس غم واندوه مي كند چون همه حواس و ذهن او متوجه معايب و نقصهاي فرضي خود اوست. او خود را به خاطر خوب انجام ندادن كارها، گفتن مطالب نادرست يا فراهم كردن اسباب بدبختي ديگران مقصر مي داند و سرزنش مي كند. هر گاه كارها برحسب نقشه و برنامه پيش نروند، فرد افسرده خود را مقصر مي داند. حتي حوادث و رويدادهاي خوب و نشاطآور هم ممكن است باعث بدتر شدن روحيه شما شوند، اگر شما فكر كنيد كه من لياقت خوشبختي را ندارم، من آدم بي ارزشي هستم. از آنجا كه تلقي و برداشت شما از خودتان بيش از اندازه پايين است ممكن است انتظارات بيش از حدي از خود داشته باشيد. شما ممكن است با اين فكركه بايد از اين هم بهتر كار كنم خود را خسته و فرسوده سازيد. تفسير وتعبير منفي حوادث شايد بارها متوجه شده باشيد كه درمقابل رويدادهايي كه، وقتي افسرده هستيد، تاثيري روي شما ندارند با عكس العمل منفي پاسخ مي دهيد، اگر مدادي را كه لازم داريد به راحتي پيدا نكنيد ممكن است فكر كنيد همه چيز براي من مشكل شده است. ممكن است اظهارنظرهاي ديگران را به عنوان انتقاد تلقي كنيد، يا نتيجه بگيريد كه آنها در ته دل از شما بدشان مي آيد، در حالي كه رفتار و گفتار آنها ممكن است به همان اندازه گذشته با محبت ودوستانه باشد. انتظارات منفي از آينده شما ممكن است عادت كرده باشيد كه فكر كنيد ديگر هرگز به اين مسائل واحساسات ناراحت كننده غلبه نخواهيد كرد و اين ناراحتيها براي هميشه ادامه خواهند داشت. ممكن است هر وقت مي خواهيد كار خاصي را انجام دهيد پيش بيني هاي منفي به ذهنتان خطور كند: من مطمئن هستم در اين كار هم شكست خواهم خورد. فرد افسرده معمولاشكست وناراحتي خود را در آينده به عنوان يك واقعيت غيرقابل اجتناب مي پذيرد و ممكن است به خودش تلقين كند كه هرگونه كوشش دربهتر كردن جريان زندگي بي فايده است. مسئوليتهاي من بيش از حد توان من هستند شما درحال حاضرهمان كاري را در دانشگاه يا خانه و محل كار خود برعهده داريد كه قبلابارها انجام داده ايد، ولي اكنون فكر مي كنيدبه هيچ وجه قدرت انجام اين كارها را نداريد و هفته ها و ماهها ممكن است طول بكشد تا كار مزبوررا به اتمام رسانيد. ممكن است شما به خودتان چنان تلقين كنيد كه كارها به اندازه اي زياد هستند كه به هيچ وجه نمي توان آنها را سروسامان داد. آنچه شما بايد درباره افكار منفي بدانيد افكار منفي افكاري هستندكه ممكن است افرادغيرافسرده نيز آنها را هرازگاهي تجربه كنند. اما اين افرادمعمولابه سهولت آنها را از ذهن خود بيرون مي اندازند. ليكن يك فرد افسرده هميشه و هر وقت كه درباره قدر وارزش، استعداد يا بهره خود از زندگي فكر مي كند اين افكار منفي به ذهنش هجوم مي آورند. شما با توجه به چند نكته زير مي توانيد افكار افسرده را تشخيص دهيد: - 1 فكرهاي افسرده معمولا خودكار فرد هستند افسرده براساس استدلال و منطق يه اين بلكه فكرهانمي رسد، به طور ناگهاني و بدون مقدمه به ذهن او خطور مي كنند. اين فكرها به جاي اينكه روي واقعيات خارجي قرار داشته باشند از عقيده و نظر منفي افراد افسرده نسبت به خودشان سرچشمه مي گيرند. - 2 افكار منفي غيرمنطقي هستند و فايده اي ندارند. آنها باعث مي شوند شما احساس بدبختي و بيچارگي بيشتري بكنيد و مانع مي شوند شما به آن چيزهايي كه واقعا از زندگي خود مي خواهيد برسيد. اگر شما اين فكرها را به دقت مورد بررسي قرار دهيد احتمالامتوجه خواهيد شد كه نتيجه گيري شما در حقيقت با واقعيت خارجي تطبيق نمي كند. روان درمانگر شما خواهد توانست به شما نشان دهد افكار منفي چقدر غيرمنطقي هستند. - 3 اگرچه افكار منفي غيرمنطقي اما هستند ممكن است در زماني كه آنها به ذهن شما خطور مي كنند كاملا موجه وقابل قبول به نظر برسند. اين افكار معمولاتوسط فرد افسرده منطقي وصحيح تلقي مي شوند، درست مثل هر فكر واقع بينانه ديگر از قبيل تلفن زنگ مي زند، من بايد گوشي را بردارم. - 4 هر قدر يك فرد بيشتر به اين فكرهاي منفي اعتقاد داشته باشد (يعني آنها را بدون تامل و انتقاد قبول نمايد ) احساس، ناراحتي و افسردگي او بيشتر خواهد بود. اگر شما خودتان را به دست اين افكار منفي سپرده ايد و در آنها غرق شده ايد، متوجه خواهيد شد كه همه چيز را به همان روال منفي تعبير و تفسيرمي كنيد. چون هر كوششي بي فايده به نظر مي رسد، شما بيش از پيش تسليم افكار منفي شده، دست از مبارزه خواهيد كشيد. اما اين تسليم و رضا مشكلي را حل نمي كند چون فرد افسرده غالبا تسليم شدن و دست از مبارزه برداشتن را به عنوان دليل ديگري از ناتواني و شك تعبير مي كند. شما مي توانيد با ياد گرفتن قدرت تشخيص افكار منفي و پي بردن به علت غلطو غيرمنطقي بودن آنها به خودتان كمك كنيد. تهيه و تنظيم: غلامعلي اسماعيلي روانشناس مركز مشاوره دانشگاه علامه طباطبايي