Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801110-53861S6

Date of Document: 2002-01-30

خبرها و نكته ها لطفا دست به كار شويد، ميدان باز است خبر: مهدي كرباسيان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با ايسنا گفته است: گرفتاري ما ناشي از اطلاع رساني غيرشفاف به مردم است. وي با اشاره به پرونده هايي كه در زمان تصدي گري خود در گمرك با آن برخورد كرده خاطرنشان بود، كرد: بسياري از افراد كه به آقازاده معروف مي شوند، ممكن است آقازاده نباشند.... نكته: معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي براي اينكه بخشي از گرفتاري مردم را حل كند بهتر است به اين پرسش ها پاسخ صريح و آشكار و شفاف دهد: - 1 از آنجا كه وي مطلع ترين فرد درباره واردكنندگان 130 هزار تن شكر از طريق قانون ورود موقت كالا است و خود اين مساله را بازگو كرده است، براي يك بار هم كه شده اسامي افراد و خيريه هايي را كه بدون دادن سود و عوارض گمركي به اين كار مبادرت كرده اند اعلام كرده و نام و نشاني آنها را در اختيار مردم قرار دهد. - 2 از ميان پرونده هايي كه در دوران تصدي بر گمرك با آنها برخورد كرده چند مورد را با مردم در ميان گذاشته ؟ است آيا حاضر است كه برخي از اين پرونده ها را باز؟ كند