Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801110-53861S5

Date of Document: 2002-01-30

رقابت نابرابر شبه قاچاق و توليد براي روشن شدن اثر واردات بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد بر صنايع داخلي، نمونه اي مانند تلويزيون را انتخاب كرده، قيمت تمام شده اين كالا را در چهار حالت برآورد مي كنيم. بايد توضيح دهيم كه توليدكننده داخلي براي توليد يك دستگاه تلويزيون نياز به ورود 80 دلار قطعات (CKD) دارد و از آن طرف، واردكنندگان، يك دستگاه تلويزيون را با قيمت 100 دلار وارد مي كنند. همان طور كه مشاهده مي شود، راه هاي قانوني، گران تر، و راه هاي شبه قاچاق ارزان تر تمام ضمن مي شوند اينكه براي هر دلار واردات در تجارت قانوني و صنعت، در مقايسه با راه هاي شبه قاچاق، مبلغ بيشتري به صندوق دولت واريز مي شود. با توجه به حجم 4 ميليارد دلار واردات از اين مبادي مبلغي در حدود 20 تريليون وپانصد ميليارد ريال وجه كمتر به صندوق دولت واريز مي شود. علاوه بر اين خسارت ريالي، چون كالاهايي كه از طريق شبه قاچاق وارد كشور مي شوند، عموما از طريق كشورهاي همسايه ايران و دست كم 100 درصد گران تر از قيمت اصلي وارد كشور مي شوند در نتيجه مبلغي در حدود 400 ميليون دلار سوبسيد به كشورهاي همسايه پرداخت مي كنيم.