Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53852S8

Date of Document: 2002-01-29

جبهه دوم خرداد: دادگاه نيروهاي ملي - مذهبي را علني كنيد گروه سياسي: شوراي هماهنگي گروه هاي جبهه دوم خرداد درباره نحوه برگزاري دادگاه نيروهاي ملي - مذهبي بيانيه اي صادر كرد. به گزارش ايسنا در اين بيانيه برگزاري غيرعلني دادگاه نيروهاي ملي مذهبي علي رغم درخواست هاي شخصيت ها و گروه هاي سياسي، حقوقدانان، نمايندگان مجلس، متهمان و وكلاي مدافع آنان بي توجهي به افكار عمومي و اقدامي مغاير با قانون اساسي خوانده شده است. در بخشي از اين بيانيه همچنين با اشاره به آنچه از آن به عنوان بازداشت هاي غيرقانوني و طولاني مدت، عدم دسترسي متهمان و وكلاي مدافع آنها به پرونده هاي اتهامي تا زمان برگزاري دادگاه و عدم امكان ملاقات وكلاي مدافع با متهمان تا تشكيل دادگاه يادشده تصريح شده است: به تصريح قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي بر عهده دادگاه هاي عمومي است و علني بودن و حضور هيات منصفه شرط قانوني بودن دادگاه است. از آنجا كه اتهامات دستگيرشدگان به صورت علني و از طريق رسانه هاي عمومي است و رياست محترم جمهوري، رياست محترم مجلس، دستگاه رسمي اطلاعات كشور و بسياري از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي در مورد اتهام براندازي اظهارنظر كرده و اين اتهام را غيرقابل قبول و غيرمنصفانه دانسته اند، برگزاري علني و قانوني دادگاه مي تواند به شبهات و ابهامات موجود پاسخ دهد. شوراي هماهنگي گروه هاي جبهه دوم خرداد در ادامه آورده است: مشكلاتي كه براي متهمان و وكلاي مدافع آنان به وجود آمده است، نتيجه اي جز ايجاد خدشه به حيثيت قضايي و اعتبار آراي اين قبيل محاكمات در بر نخواهد داشت. اين شورا همچنين از مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهوري خواسته است با استفاده از ابزارهاي قانوني در جهت دفاع از حقوق شهروندي متهمان پرونده يادشده اقدام كنند.