Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53851S6

Date of Document: 2002-01-29

فرماندار همدان: موفقيت شوراها نشانگر در مشاركت و تصميم گيري ظرفيت بالاي مردم است فرماندار همدان اعلام كرد: موفقيت شوراها به رغم نوپا بودن آنها نشان از قدرت بالاي مردم در مشاركت، تصميم گيري و تصميم سازي دارد. به گزارش خبرنگار ما در همدان مقدسي گفت: در مدتي كه از فعاليت شوراها گذشته ثابت شده كه مردم به شدت مشاركت جو و مشاركت پذير هستند و اين در شرايطي است كه اين نحوه مشاركت در تاريخ اجتماعي ما بي سابقه است و از سوي ديگر شوراها نقش بسيار موثري در شناسايي و حل و فصل مشكلات داشته اند. وي با انتقاد از سازمانها يا نهادهايي كه فعاليت شوراها را موازي و يا ارگاني تازه به دوران رسيده مي دانند، گفت: اين اعتقاد به هيچ وجه درست نيست بلكه اين وظيفه تمامي مسئولان و خدمتگزاران است تا با شناخت دقيق و عميق جايگاه شوراها، حوزه تصميم سازي و مشاركت آنان را گسترش دهند. وي تاكيد كرد: بايد خواسته ها و نظرات مردم را بشنويم، بپذيريم و با آمادگي و شادابي، كمر همت به اجراي آن ببنديم. فرماندار همدان يادآور شد: متاسفانه موانع زيادي بر سر راه فعاليت شوراها وجود دارد كه از مهمترين اين عوامل كم توجهي برخي از مسئولان به شوراها، فقدان شناخت از جايگاه واقعي شوراها در نظام سياسي و اداري و تنگناهاي قانوني است.