Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53844S2

Date of Document: 2002-01-29

دفاعيات مديرمسئول روزنامه نوروز تهران -خبرگزاري جمهوري اسلامي: پنجمين جلسه محاكمه محسن ميردامادي مدير مسئول روزنامه نوروز روز، دوشنبه در شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي مرتضوي و با حضور هيات منصفه و وكيل مدافع متهم به صورت علني برگزار شد. در ابتداي جلسه رئيس دادگاه در سخناني با اشاره به اينكه متهم در جلسه قبلي دادگاه تا 39 مورد از اتهامات مطرح شده از سوي مدعي العموم را پاسخ داده است، از ميردامادي خواست به دفاع از بقيه اتهامات بپردازد. مديرمسئول روزنامه نوروز در دفاعيات خود طي جلسه چهارم دادگاه گفت كه در مقاله هاي نوروز نكات مثبت و منفي با هم ديده شده است نه تبليغ و نه به اين معنا كه نوعي شيفتگي باشد در هيچ جاي مقاله چنين مطلبي نيست و ما هرگز تبليغ عليه اركان نظام را نداشته و نخواهيم داشت. ميردامادي همچنين در جلسه گذشته خاطرنشان كرد: روزنامه نوروز مجموعا حالت تعادل را حفظ كرده و مطلبي ننوشته كه دشمنان از آن سوءاستفاده كنند. آقايان عسگراولادي، شبيري، صدر، ناصري، كساييان، شورجه، رهگذر و دعاگو به عنوان اعضاي هيات منصفه در اين جلسه حضور داشتند. در ادامه جلسه علني محسن دادگاه، ميردامادي در خصوص اتهام هجمه عليه قوه قضائيه و شوراي نگهبان گفت: منظور از هجمه، جنگ است يا؟ انتقاد چرا كه مطبوعات وظيفه دارند از دستگاههاي مختلف انتقاد كنند و نقاط ضعف آنها را روشن كنند. وي در خصوص چاپ سخنان حسين لقمانيان نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي در روزنامه نوروز گفت: اگر كسي از يك قاضي انتقاد كرد به معناي ناديده گرفتن زحمات قوه قضائيه نيست. ميردامادي خاطرنشان كرد: سخنان پيش از دستور لقمانيان در روزنامه رسمي چاپ و از راديو نيز پخش شده است، چرا فقط از يك روزنامه ( نوروز ) شكايت مي شود. قاضي مرتضوي در خصوص اتهام ديگر روزنامه نوروز گفت: شما مدعي شده ايدكه كسي كه گناهي مرتكب نشده است به زندان افتاده و مردم نيز تاوان آن را پرداخت كرده اند. ميردامادي پاسخ داد: من نيز معتقدم افراد بي گناهي در بازداشت موقت بوده اند و زنداني نيز شده اند مانند ملي مذهبي ها. رئيس دادگاه خطاب به ميردامادي گفت نمونه 10 نام ببريد و آن را ثابت كنيد، شما نظام را به نقض آزاديهاي مشروع متهم كرده ايد. ميردامادي گفت: زندانيان ملي مذهبي، ماههاست كه در زندان هستند وهنوز گناهشان اثبات نشده است. وي افزود: همچنين شركت كنندگان در كنفرانس برلين كه برخي از آنها به دليل شركت در اين كنفرانس محكوم شده بودند كه بعدا احكام آنان نقض شد. قاضي دادگاه گفت: اگر موضوع اهانت آميزي در سخنان پيش از دستور مطرح شد و روزنامه شما نيز آن را چاپ كرد، بايد از آن دفاع كنيد و در اين خصوص هيات منصفه نيز نظر خود را اعلام خواهد كرد. وي افزود: آيا نماينده مجلس آزاد است كه از پشت تريبون مجلس اهانت و فحاشي كند و؟ آيا روزنامه حق دارد اين فحاشي و اهانت را چاپ؟ كند امير حسين آبادي وكيل متهم در پاسخ گفت: براساس اصل 86 قانون اساسي سخنان نمايندگان در ايفاي مقام نمايندگي جرم نيست و نمايندگان مجلس در اين خصوص قابل تعقيب نيستند. ميردامادي نيز در پاسخ به سئوال يكي از اعضاي هيات منصفه در خصوص اينكه آيا روزنامه مجاز به چاپ اهانت است؟ گفت: بايد مصداق توهين و اهانت مشخص شود تا بتوان بدرستي درباره آن اظهارنظر كرد. حسين آبادي گفت: اگر نماينده مجلس در خصوص عملكرد يك قاضي در حوزه انتخابيه اش مسائلي را مطرح كرد، به معني ارتكاب جرم و توهين نيست. وي تاكيد كرد: بر اساس قانون، مذاكرات مجلس بايد به اطلاع عموم مردم برسد. رئيس دادگاه با اشاره به اينكه مدير مسئول نشريه موظف است كه قانون مطبوعات را رعايت كند، افزود: مدير مسئول بايد نسبت به مطالب چاپ شده پاسخگو باشد. ميردامادي در خصوص اتهام جناحي و سياسي عمل كردن شوراي نگهبان و قوه قضائيه گفت: رئيس قوه قضائيه سابق در سفري كه به قم داشت، در خصوص انتخابات رياست جمهوري پيشين تاكيد كرده بودكه جامعه مدرسين بايد از نامزد خاصي حمايت كند. وي افزود: بسياري از مطالبي كه در روزنامه نوروز چاپ شده است و عليه آن شكايت شده است در ديگر نشريات نيز حتي بصورت تندتر منتشر شده است. مرتضوي گفت: از بسياري از ديگر روزنامه ها نيز شكايت شده است و شما پرونده هاي آنها را بررسي نكرده ايد. ميردامادي سئوال كرد: چرا اتهامات نسبت داده شده به قوه قضائيه فوري در جامعه پذيرفته؟ مي شود دليل آن اين است كه نهاد سومي مانند مجلس شوراي اسلامي نمي تواند عملكرد قوه قضائيه را بررسي كند و اتهامات عليه اين دستگاه را رد كند. در ادامه جلسه دادگاه، محسن ميردامادي مدير مسئول روزنامه نوروز گفت: روزنامه مشاركت پس از 20 شماره انتشار و با داشتن صرفا چند فقره شكايت توقيف شد. وي افزود: زماني كه تعداد زيادي از روزنامه ها در يك دوره كوتاه مدت بسته مي شوند، نشان دهنده ناپايداري سياسي است كه آثار مخرب بين المللي نيز دارد. ميردامادي در خصوص نسبت دادن عنوان بي منطق به سخنان عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران در مناظره با مزروعي نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: اين نسبت توهين نيست. وي در خصوص اتهام تبليغ عليه قوه قضائيه از طريق چاپ اطلاعيه يكي از تشكلهاي دانشجويي، گفت: اين اطلاعيه در خصوص احكام 18 تيرماه بوده چرا كه در احكام صادره مجازاتها هيچ تناسبي با جنايات انجام شده نداشت. مديرمسئول روزنامه نوروز گفت: دانشجويان با صدور بيانيه اي آرام ترين انتقاد ممكن را نسبت به صدور اين حكم از قوه قضائيه مطرح كردند. وي در پاسخ به اتهام ديگري در خصوص چاپ مطلبي درباره قتل هاي زنجيره اي گفت: براي رسيدگي به قتلهاي زنجيره اي يك هيات سه نفره تشكيل شد اما تحقيقات و بازجويي زير نظر قاضي بود كه هيات از جزئيات اين تحقيقات اطلاع كافي نداشت. ميردامادي گفت: كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص ملي مذهبي ها اعلام كرده است كه اينها معاند نيستند بلكه معترض هستند. وي افزود: رئيس مجلس همچنين حكم زندان يكي از نمايندگان مجلس را زدن كلنگ به بناي مجلس عنوان كرد و افزود: در اين مورد به حقوق مجلس تجاوز شد. قاضي مرتضوي گفت: تعبير ايشان (رئيس مجلس ) را قبول ندارم، چرا كه رسيدگي به جرم به معناي تجاوز به قوه ديگر نيست و در قانون نيز آمده است كه رسيدگي به جرم در صلاحيت قوه قضائيه است. ميردامادي در خصوص اتهام چاپ نسبت غيرانساني به عملكرد قوه قضائيه گفت: خانواده اي كه يكي از اعضايش را دستگير و به نقطه نامعلومي برده اند و از وضعيت وي بي خبر است، اگر در اين خصوص نامه اي به رئيس قوه قضائيه بنويسد، آيا اين به معناي انتساب عمل غيرانساني؟ است حسين آبادي وكيل ميردامادي گفت: من موكل برخي از ملي مذهبي ها بوده ام و پس از 10 ماه بازداشت توانسته ام موكل خود را ببينم. قاضي دادگاه گفت: اگر تحقيقات محرمانه باشد، وكيل نمي تواند موكل خود را ببيند و به وي آموزش دهد. ميردامادي گفت: بايد در خصوص زندانيان سياسي از جمله ملي مذهبي ها تجديد نظر شود تا مردم اميدوار باشند. قاضي مرتضوي جلسه بعدي دادگاه را دوشنبه 15 بهمن اعلام كرد.