Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801108-53836S8

Date of Document: 2002-01-28

نانوايي ها جوش شيرين مصرف نكنند گروه شهري: كليه نانوايي هاي استان تهران موظفند هرچه سريعتر نسبت به حذف جوش شيرين از چرخه توليد نان خود اقدام كنند. كميسيون تعزيرات گندم و آرد و نان استان تهران در وزارت بازرگاني، طي ارسال اطلاعيه اي به اتحاديه نانوايان استان تهران متذكر شده است كه نانوايان تهراني مي بايست به جاي استفاده از جوش شيرين از خميرمايه خشك و تر و ساير بهبوددهنده ها در پخت نان استفاده نمايند. پخش يا نگهداري جوش شيرين در اتحاديه نانوايان استان تهران نيز ممنوع اعلام شده و تصريح شده است كه در صورت مشاهده به وزارت بهداشت و دادگاه مواد غذايي انعكاس داده خواهد شد. اطلاعيه كميسيون يادشده در حالي صورت مي گيرد كه اغلب نانوايي ها عليرغم صدور اطلاعيه هاي مشابه فوق همچنان به استفاده از جوش شيرين در پخت نان ادامه مي دهند.