Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801108-53830S1

Date of Document: 2002-01-28

در ده ماه امسال صادرات غيرنفتي به /4 5ميليارد دلار رسيد اين رقم صادرات غيرنفتي قبل و بعد از انقلاب بي سابقه است گروه اقتصادي: صادرات غيرنفتي كه پس از ارديبهشت 1374 در چنبره قانون ها و مقررات باز دارنده و سخت گيرانه گرفتار شده بود با تدبيرهاي تازه و پيش برنده دولت در 5 سال گذشته شرايط رشد دوباره را پيدا كرد. به گزارش وزارت بازرگاني ارزش صادرات غيرنفتي از اول فروردين تا پايان پائيز امسال به رقم 4 ميلياردو 553 ميليون دلار رسيده است كه بالاترين رقم در تاريخ ايران است. اين گزارش حاكي است از اين ميزان صادرات سهم صادرات خدمات يك ميلياردوميليون 255 دلار و سهم كالاها معادل 3 ميلياردوميليون 298 دلار بوده است. از نكات مهم در صادرات خدمات و كالا افزايش سهم كالاهاي صنعتي و خدمات نسبت به اقلام سنتي و كشاورزي است. در گزارش وزارت بازرگاني آمده است، سهم صادرات كالاهاي صنعتي شامل صنايع پتروشيمي و فلزات اساسي و ساير كالاها /1ميليون 862معادل دلار است كه بيش از 50 درصد ارزش كالاها است.