Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801108-53828S12

Date of Document: 2002-01-28

روز نومنتشر شد گروه اجتماعي: پيش شماره روزنامه روز نو به صاحبامتيازي و مديرمسئولي محمد نعيمي پور منتشر شد. روز نو در سرمقاله نخستين شماره خود نوشته است: راه پرفراز و نشيب اصلاحات بدون وجود مطبوعاتي آزاد و مستقل طي نخواهد شد. پس با تمام توان و بضاعتي كه داريم در اين صحنه حاضر مي شويم بلكه خلاءهايي پر شود و با ايده هاي نو گام هايي به سوي جلو برداشته شود. روز نو، نشانه اميد در است، روزگاري كه چنان وانمود مي كنند كه اصلاحات جز فشار و سرخوردگي، ياس و دلمردگي سنگلاخ و بن بست عاقبتي ندارد، بايد افق هاي روشن اصلاحات را كاويد و نور اميد را گسترانيد و روز نو را نويد داد. همشهري ضمن آرزوي توفيق براي همكاران مطبوعاتي خود در روز نو پيوستن اين روزنامه را به خانواده مطبوعات كشور تبريك مي گويد.